Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Партньорство / БСДС

Българският социалдемократически съюз (БСДС) е основан на 16.01.1999 г. от социалдемократи - реформисти, членове на БСДП, членове на Нова СДП, членове на СДП и социалдемократи, останали верни през годините на идеалите за Свобода, Справедливост и Солидарност. Целите и задачите на съюза са вписани в основните положения на неговия Устав:
1. Българският социалдемократически съюз (БСДС) е политическа организация със седалище гр.София, ул."Цар Симеон" № 5 (чл.1 от Устава).
2. Програмните цели и задачи на БСДС са обединяването на всички социалдемократи за изграждането в България на свободно гражданско общество с парламентарна демокрация и социално пазарно стопанство при спазване на принципите за Свобода, Справедливост, Солидарност. БСДС ще работи за създаването в България на проспериращо общество посредством стимулиране и защита на частната собственост, предприемачеството, творчеството и правото на свободен труд на гражданите. Политическите цели на БСДС се осъществяват с демократични средства в съответствие с Конституцията на Република България и законите на страната (чл.2 от Устава).
3. БСДС е последовател на традиционната социалдемокрация, възникнала с формирането през 1891 г. на БСДП и БСДС, възникнал през 1892 г. (чл.3 от Устава).
Организационната структура на съюза предразполага обединението както на организационни формирования, така и на отделни членове, споделящи социалдемократическите принципи. Тя се състои от:
- пълномощници;
- местни организации и секции към тях;
- общински организации;
- регионални обединения (градски организации) (чл.9 от Устава).
Върховен орган на БСДС е Конгресът (чл.34 от Устава).
Върховен орган в междуконгресния период е Съюзният съвет. Той се състои от 132-ма члена и избрания на Конгреса председател на съюза. Съюзният съвет може със свое решение да приема в състава си председателите на новосформирани или присъединили се организации в междуконгресния период с право на съвещателен глас (чл.43 от Устава).
Посредством тези клаузи в Устава в управителното тяло на БСДС могат да се включват представители на всички новоприсъединили се към организацията социалдемократически формирования и те да имат правото на глас при вземане на решенията. Горното може да се осъществи без задължение за саморазпускане или отделяне от регистрираната социалдемократическа формация, в която са членували.
Оперативен изпълнителен орган на Съюзния съвет и Изпълнителният комитет, състоящ се от 31 члена, в който по право участва председателя на БСДС (чл.44 от Устава).
Символите на БСДС са роза в юмрук върху светлосин фон, очертан с контур и абревиатурата БСДС. Знамето на БСДС е синьо и бяло на карета, върху което е изобразен символът на съюза (чл.60 от Устава). Така избраната символика въплатява желанието за събиране в едно на разпокъсаните организационно социалдемократи в България.
Първият редовен конгрес на съюза се проведе на 4 и 5 ноември 2000 г. За председател на съюза бе избран председателя на БСДП Йордан Нихризов.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти