Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

Програма
на Коалиция на недоволните ''SOS България''! и отлики от основни предложения на БСП и ГЕРБ


Коалиция на недоволните ''SOS България''!
(БСДE, БСДП, ХСС)

ГЕРБ

БСП

I.  Реформа ‘’Антикорупция’’

I.  Реформа ‘’Антикорупция’’

I.  Реформа ‘’Антикорупция’’

1. Публично рaзследване на 15те най-крупни сделки с държавни активи през последните 20 години от специализиран анитикорупционен съд.

1. ГЕРБ отказва такова разследване, защото част от тези сделки са извършени от неговите две правителства (Техноекспортстрой, Булгартабак, концесии на пристанища и т.н.)

1. БСП отказва такова разследване, защото повечето от тези сделки са извършени от нейните правителства (заменки на гори и земи, Пловдивски панаир, БМФ и т.н.)

2. Нови законодателни решения за гарантиране независимостта на съдебната система, включително премахване на парламентарната квота на ВСС.

2.ГЕРБ предлага да се приеме нов Антикорупционен закон, който сами провалиха през 2016г. Тяхната цел е сами да контролират борбата с корупцията и да не се занимават с миналото.

2. БСП поддържа очевидно ГЕРБ да не се разследват минали престъпления. В нейната програма не се говори нищо за корупция по висшите етажи на властта.

3. Забрана на сделки с държавно имущество с офшорни фирми и подставени лица – основна форма на обогатяване на корумпирани политици.

3. ГЕРБ не засяга тази тема.

3. БСП не засяга тази тема.

4. Промени вНаказателния кодекс срещу най-типичните престъпления с държавни активи, заменки на гори и земи.

4. ГЕРБ не предвижда промени в НК.

4. БСП предвижда „дребни” променив НК, без да се засяга корупцията на политици с държавно имущество.

5. Създаване на независим Държавен орган за оценка на активи, който да замени консултанските фирми.

5. Не се предвижда нищо публично

5.Не се предвижда нищо подобно.

6.Пълна прозрачност на държавните поръчки и приватизационните сделки и недопускане държавни поръчки да се преодават на по-ниски цени на други фирми.

6. Провал на политиката на ГЕРБ, чрез допускане на корупция при възлагане на държавни поръчки.

6. Пожелателни текстове на БСП; по принцип приемат, че при обществени поръчки има корупция.

II. Реформа: Информационните права на българските граждани.

II. Реформа: Информационните права на българските граждани.

II. Реформа: Информационните права на българските граждани.

1. България е на последно място по свобода на медиите в Европа. Нашата Коалиция изразява своето възмущение от лъжите на управляващите, от прикриването на истината за бюджета, за дълга, за сделките с държавно имущество, за реалното положение на хората в селата и малките градове.

1. Подобни идеи не се съдържат в програмата на ГЕРБ. ГЕРБ търси всевъзможни начини за контрол върху медиите. България е на 113 място, последно в Европа по свобода на медиите.
Използвайки това ГЕРБ крие от българите истината за:
- увеличението на дълга на държавата и държавните форми в периода 2014-2016г.
- сумата на недофинансирането на основните държвни сектори, което по същество е укриване на държавен дълг.

1. В програмата на БСП няма подобна тема. Всички неудобни теми се заобикалят, включително:
- заменките на гори и земи от правителството на БСП, НДСВ и ДПС – над 4 млрд. лева;
- масова приватизация и разграбени над 900 предприятия;
- предумишлени фалити на Кремиковци АД, Балканкар и др.;
- неефективна приватизация на БМфлот, Киноцентъра и десетки други в периода 2005-2009г.

2. Коалиция на недоволните предлага законови промени, които да гарантират 100% информираност на гражданите за бюджетните приходи и разходи за страната като цяло и за отделните държавни структури – общини, държавни форми, образование и т.н.

2. Натрупан дълг на държавни сектори към 2017г.
- болници – 450-500 млн. лева;
- НЕК – 3,7 млрд. лева;
- топлофикации – 250-300 млн. лева;
-общини – 200-220 млн. лева;
- образование – 60-70 млн. лева;
- полиция – недостиг на материални средства;
- армия – през 2014-2016г. са осигурени основни средства за заплати.

2. В Програмата на БСП няма идеи как да се решат проблемите с дълга на държавата и държавните фирми.

3. Поправки в Наказателния кодекс за укриване на информация за държавните приходи и разходи.

 

 

III. Реформа на избирателната система и промени в Конституцията на страната.

III. Реформа на избирателната система и промени в Конституцията на страната.

III. Реформа на избирателната система и промени в Конституцията на страната.

1. Коалиция на недоволните не смята, че се налага приемането на нова Конституция на страната. Това не е нито реалистично, нито разумно предложение. Възможни са частични подобрения в Коалицията, което не налага свикването на Велико народно събрание.

1. ГЕРБ предлага да се приеме нова Конституция на страната. Това е несериозно предложение, т.к. ГЕРБ не предлагат конкретни промени в държавното устройство на страната.

1. БСП не предлага да се приеме нова Конституция на страната. Тя обаче поддържа сегашната избирателна система, която е несправедлива и поражда корупция и купуване на гласове.
- БСП заедно с ГЕРБ, не изпълниха искането на народния референдум за намаляване на партийните субсидии.
- БСП продължава да подържа сегашната партийна изборна администрация;
- БСП отклонява въвеждането на електронно гласуване. По същество отказът от по-справедливи промени в избирателните условия е борба на БСП за съхраняване на извънзаконови привилегии и косвено закупуване на гласове – чрез заплащане на застъпници.

2. Коалиция на недоволните е за следните промени в законите за изборите.

- изчистване на избирателните секции, където има вероятно около 0,8 – 1 млн. „мъртви души”.
- намаляване на субсидията за партии до 1-3 лева на глас;
- заменянето на сегашната изборна администрация от партийни активисти (СИК, РИК) с професионална такава;
- въвеждане на електронно гласуване;
- промени в избирателните райони съгласно промяната в броя на населението;
- допускане на смесена избирателна система само след промяна в териториалната структура на страната.

2. ГЕРБ не предвижда никакви съществени промени в избирателните закони.
- Те отказват вече 7 години да се изчистят избирателните списъци;
- ГЕРБ са против електронното и машинно гласуване и са главни виновници за невъзможността да се изпълни закона за машинното гласуване.Така изборите могат да бъдат оспорени.

 

VI. Реформи на бюджета и финансите

VI. Реформи на бюджета и финансите

VI. Реформи на бюджета и финансите

1. Тази реформа е една от най-важните разлики между нашата програма и тази на БСП и ГЕРБ. Причината е в много силния икономически екип, с който ние разполагаме и в степента на конкретност на нашата програма.

1. След 7 години на власт ГЕРБ загуби за България близката перспектива да влезем в Еврозоната и дори да бъдем приети в нейната „чакалня” .Сега ГЕРБ предвижда да се влезе в чакалнята на Еврозоната през 2018г. Това е нереалистично обещание, предвид на променената обстановка в Европа.

1. БСП претендира, че в своя мандат е постигнал висок икономически растеж (2005-2009г.). В действителност този икономически растеж еотрицателен, защото инфлацията през този период го превишава. Необходимо е да се прави разлика между номинален и реален икономически растеж.

2. Нашата Коалиция смята за напълно реалистично:
- Увеличаването на приходите от акцизи с около 1,2 млрд. лева годишно, чрез нова методика на контрол върху вноса на горива и енергоносители;
- Увеличаване на приходите от ДДС с около 600млн. лева годишно, чрез нова схема за макроикономически контрол;
- Ние възнамеряваме да върнем в бюджета (или като държавни активи) всички средства от доказано криминални и неефективни сделки.

2. Огромна опасност за България е да остане във „втора” и дори„трета” скорост на европейската интеграция, поради неучастието и в Ерозоната.

2. БСП за трети път през последните 10 години променят политиката си по отношение на плоския данък. От пропорционален те го промениха на плосък.След това се отказаха от него и сега се върнаха на плоския данък с по-висока ставка само за най богатите. Скандална непоследователност!

3. Коалиция на недоволните е за следните промени в данъчните закони:
- Замяна на плоския данък с пропорционален с три скали-0 %-за най-бедните, 10% на средната класа и 20% за доходи над 7000лева месечно;
- Освобождаване от ДДС (при строг контрол) на лекарства за онкоболни и други хронични болести, образование и издаването на книги;
- Нулев данък „печалба”, ако тя се ре-инвестира с цел технологично обновяване или нови работни места.

3. ГЕРБ се провали и в политиката си за балансиране на бюджета.Кабинетът Борисов 2 отчита ниски дефицити на национално равнище, но ги увеличава на секторно и общинско ниво, чрез недофинансиране и прехвърляне на финансови задължения на държавни фирми.

3. Програмните обещания на БСП не са покрити финансово. Става дума за минимум 3-4 млрд. лева.
БСП предлага със закон да задължи банките да облагат с нулеви лихви кредити при заличаване на бизнес или за закупуване на жилища от млади семейства. Това е лошо решение, което може да отблъсне банков капитал от страната.

4. Нашата Коалиция е за мащабни реформи на Българската фондова борса, Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията. Целта е издигане нивото на капиталовия пазар, като условие за инвестиции и привличане на външни средства.

4. Принципът на ГЕРБ-богат бюджет и бюджетни излишъци-бедни и финансови дефицитни сектори - образование, здравеопазване, полиция, армия, култура и спорт. Това е ситуацията за 2014-2016г. Това е по същество незаконно и крайно несправедливо.

4. БСП предлага нулева ставка на данък „печалба” за стартиращи предприятия на предприемачи до 35 години. Това и други подобни мерки има незначителен стимулиращ ефект.

5. Преминаване към „мек”валутен борд, като подготовка за влизане в еврозоната. Става дума за съществени промени, но не за пълен отказ от валутния борд поради опасност от висока информация.

5. ГЕРБ не предвижда данъчни промени и е за запазване на плоския данък.

5. БСП предвижда увеличаване на средствата на българската агенция за експортно застраховане до 2 млрд. лева. Това е приемливо предложение.

6. Допълнителни законови улеснения за кредитирането на българските фирми.

6. ГЕРБ не предвижда нищо съществено в областта на капиталовите пазари, антимонополното законодателство и кредитирането.

6. БСП не предвижда промяна в режима на валутния борд.

7. Законова регламентация на кредитните кооперации и сдружения. / Те се формират съгласно Закона за кооперациите, а взаимоспомагателтите каси са по Указ от времето на Живков, който не е отменен. Законопроект e внесeн от БСДП в НС още през 2001 г. и  за съществуването ме се сещат, когато стане скандал с фалита на някоя "псевдопопулярна” каса.  Последният случай е от 2016 г. в Сливен и Дупница/.

7. Въпросът не се третира

7. Въпросът не се третира

V. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия и догонващо развитие.

V. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия и догонващо развитие.

V. Реформа: Инвестиционна „нишова” стратегия и догонващо развитие.

1. Икономическият екип на Коалицията и по специално професор, А. Томов е автор т.н. концепция за „нишови” инвестиции като мотор на икономическата и като условие за догонващото развитие. Това е друга отлика на програмата на Коалицията от всички други програми.

1. ГЕРБ претърпя пълен провал в търсенето на чужди инвестиции. Преките чужди инвестиции за 2014-2016г. са най-ниските в Европа и най-ниските от 2007г. насам.

1. БСП предлага да се въведе т.н. фонд „Индустрия”
с 500млн. лв. капитал за стратегически проекти и увеличаване на фонд  „иновации” със 150млн.лв.
Според нас това предложение губи смисъл, ако зад него не стоят конкретни проекти. В противен случай, дублира Банката за развитие, която има публична функция.

2. В концепцията са включени 12 стратегически проекта, които сами по себе си обезпечават икономическия растеж от над 5% средногодишно.

2. В програмата на ГЕРБ няма ангажименти за обема на чуждите инвестиции. Очевидно е, че тази партия предпочита самостоятелно да разделя средства и акции.

2. БСП се провали в прилагането на така нареченият „голям шлем”. От 3 проекта те получиха 3 нули. Нито Южен поток, нито АЕЦ Белене, нито Бургас-Александруполис не са реализирани.

3. ”Нишовите” инвестиции предполагат и т.н. „оазисни” финансови технологии като мотор на растежа.

3. ГЕРБ предвижда средногодишни темпове на растеж от 3-3,5%. Не става ясно обаче как ще се постигнат тези темпове. За това няма никакви данни.

3. БСП нямат идея за „нишови” стратегии с висока добавена стойност.

4. Сред 12-те стратегически „нишови” проекта два са в селското стопанство, три в информационните технологии, два в енергетиката, една в металургията, два в туризма по един в здравеопазването итранспорта.

4. ГЕРБ нямат идея за „нишовите” стратегии с висока добавена стойност. Те запазват „либералния модел” с отсъстваща държава от икономиката.

4. БСП предвиждаНационален финансов холдинг, което е неясно предложение. Очевидно искат пълна централизация на парите на държавата в едни ръце.

5. Засилване на съвместната работа и проекти са мултинационални корпорации, научни центрове и български предприемачи.

5. Правителствата на ГЕРБ не работят с водещи с МНК поради корупция и административни пречки.

5. БСП не предвижда нищо по работата с МНК. България е на последно място в Европа по инвестиции на МНК.

VI.Реформа: Доходи и безработица.

VI. Реформа: Доходи и безработица.

VI. Реформа: Доходи и безработица.

1. Коалиция на недоволните отхвърля цялостно политиката на доходите през последните 20 години. Автори на тази политика са СДС (1997-1998г.). Продължители са НДСВ, БСП и ГЕРБ.

1.България е с най-ниските доходи в Европа. 34% от българските граждани са крайно бедни, други 45% са в риск от бедност. Това е резултатът от 7 годишното управление на ГЕРБ и 4 годишното на БСП.

1. БСП не измени нищо в политиката на доходите през периода 2005-2009г. Последствията от тази политика са част от днешната бедност на Българите

2. Нашата Коалиция отхвърля наддаването между партиите за нови доходи и ги определя като популизъм. Ние смятаме за повишаване на доходите, но като следствие на икономическия растеж и производителността на труда.

2. Сега ГЕРБ предлага средната работна заплата да се вдигне до 1500лв.
Това е непрофесионално и израз на популизъм. Защо ГЕРБ не повиши доходите на тези нива? Защо увеличи дълговете на страната? Как може държавата да се ангажира със средната работна заплата, освен като прогноза?

2. БСП също предлага сериозен ръст на средната работна заплата.
Това е икономическа глупост. Средната работна заплата не се регулира от държавата. Тя е следствие на други фактори - на растежа на икономиката, на инвестициите, на квалификацията и образованието, на бизнес клишетата и състоянието на частния бизнес.

3. Законово решение на въпроса със заработените, но неизплатени заплати /законопроект на БСДП от 2012 г. внесен в Народното събрание през 2013 г./

3. ГЕРБ не предвижда минимално почасово заплащане.

3. БСП не предвижда закон за минимално почасово заплащане.

4. Въвеждане на семейно подоходно облагане. /Текстовете по законопроект на ОДС/БСДП/ тогава бяха приети и действаха в периода 2004-2008 г. и отпаднаха с въвеждането на плоския данък. БСП и сега спекулира, че ще въведат такива елементи, но те премахнаха съществуващите през 2008 г./

4. ГЕРБ се ангажира със сериозно повишаване на доходите. Въпросът е защо досега те не направиха това? ГЕРБ не обясняват откъде ще вземат средства за това.

4. БСП са за значително увеличаване на доходите, но не казват откъде ще вземат средства за това.

5. Ние сме историческите първи автори на концепцията за минималното почасово заплащане и минималната заплата в България. И сега както преди 17 години, предлагаме всяка година заедно с бюджета да се приема ниво на минимални задължителни доходи, обвързвано с икономическия растеж и производителността на труда.

5. ГЕРБ не се ангажира с темата за безусловния базов доход.

5. По време на своето управление БСП увеличи и доходите, по допуска инфлация (2006-2007г.), която сведе до нула ефекта от това.

6. При икономически растеж от средно 5% годишно е реалистично минималната работна заплата да достигне през 2020г. - 600лв., а минималната пенсия - 400лв. Намиране за реалистично увеличаването на минимална пенсия на 300 лева и минималната работна заплата на 500 лева от 01.2018г.

 

6. БСП не се ангажира с темата за безусловния базов доход.

7. Нашата Коалиция е за постепенно въвеждане на безусловен базов доход за всички българи от 2022г.

 

 

8. При избрания от нас инвестиционен модел доходите на българските граждани могат да достигнат приблизителни средно европейски равнища (Чехия, Унгария) през 2022-2025г.

 

 

VII. Реформа здравеопазване

VII. Реформа здравеопазване

VII. Реформа здравеопазване

1. Българското здравеопазване е в тежка криза. Средствата хронически не стигат. Дълговете на болниците достигат 500 млн. лева. Една трета от гражданите отказват или не могат да се осигуряват. Българите доплащат на 30% от общите средства за здравеопазване.

1. ГЕРБ са за запазване на сегашния модел на здравеопазване. Всички техни предложения са в рамките на сегашния модел. Това е продължаване на кризата и дефицитно здравеопазване.

1. БСП са за запазване на модела с една здравна каса. Те предлагат премахване на т.н. „пръстови отпечатъци”, което е правилно, но вече е свършено от служебното правителство.

2. От 2000г. досега българските социалдемократи предлагат алтернативна система за финансиране на здравеопазването. Днес ние предлагаме цялостен алтернативен модел, който включва:
- премахване на монопола на НЗОК и замяната й с 6-10 здравни каси, организирани като информационни финансови центрове.
- Натрупване на здравните вноски на всеки български гражданин на персонална електронна карта, както и пълна информация за здравния му статус.
- запазване на контрола на всеки гражданин върху вноските и разходите на своята здравна карта;
- свободен избор на всеки гражданин на болнично заведение, лекарства и тип лечение;
 - ангажиране на бюджетните средства само за Спешна помощ и за някои хронични заболявания свързани със скъпоструващо лечение.
Ние се ангажираме с прилагането на тази радикална здравна реформа, която е същевременно социална и пазарно ориентирана. Тя предполага конкуренция между всички болнични заведения и лекари за спечелване на пациенти и контрол на всеки пациент върху разходите на своето лечение.

2. ГЕРБ не съзнават, че този тип здравеопазване направи българите най-болната нация в Европа.

2. БСП предлага да се спре доплащането на здравни услуги, но не става ясно как ще стане това.

VIII. Реформа: Образование и наука

VIII. Реформа: Образование и наука

VIII. Реформа: Образование и наука

1. Българското образование е в криза. Изоставането на другите европейски страни става все по-очевидно. Десетки хиляди деца напускат училище. Хиляди семейства пращат децата си да учат в чужбина.

1. ГЕРБ не успя да извърши реформи в образованието. Изоставането от тенденциите в света е очевидно.

1.БСП, както и за други сектори предлага повече общи намерения и цели, без да се ангажира с нищо конкретно.

2. Нуждаем се не от скромни промени, а от мащабна реформа на критерии, стандарти и форми на обучение.

2. При кабинетите „Борисов” 1 и 2 разходите за наука достигнаха дъното. Парите за наука в университетите са смешно ниски.

2. БСП прави две конкретни предложения – увеличаване с 40% на заплатите на учителите в края на мандата.
- средства за образование да достигнат 5% от БВП, за наука 1% от БВП. С И тук БСП нямат обща бюджетна прогноза и гаранция.

3. Нашата коалиция предлага:
- пълна компютъризация на учебния процес, чрез осигуряване на компютър на всеки ученик след 3 клас;
- единни стандарти за програми и оценка за всички 2014г. общообразователни училища и 723 професионални гимназии и колежи, общи стандарти и други изпити.
-индивидуализация на учебния процес спрямо талантите и интересите на всеки ученик’
- подготовка и преподготовка на велики учители;
- увеличаване на средствата за висше образование включително за наука и за заплати на преподавателите.

3. ГЕРБ предлага удвояване на заплатите на учителите.

3. Предлаганите промени от БСП са по-скоро козметични.

 

4. Предлаганите от ГЕРБ идеи са прекалено общи.

4. БСП предлага публични средства само за държавните училища. Това не е приемливо предложение.

IX. Реформа: Отбрана и сигурност и външна политика

IX. Реформа: Отбрана и сигурност и външна политика

IX. Реформа: Отбрана и сигурност и външна политика

1.Коалиция на недоволните си поставя следните стратегически цели пред страната:
- влизане на страната в Шенген;
- увеличение на разходите;
За отбрана до 2% от БВП съгласно поетите ангажименти към НАТО и ЕС.
- влизане на България в еврозоната;
- промяна в Дъблинския регламент и обща защита на границите на Европа;
- нови интеграционно образование със страните от ЕС.

1. Въпреки бодрите изявления за лоялност към НАТО, ГЕРБ не изпълни през нито една година от своето управление ангажиментите си за 2% от БВП разход за отбрана.

1. БСП се провали както при реализацията на т.н. Голям шлем, така и при създаването на близки доверителни отношения с нашите съюзници от ЕС и НАТО. Причината е непоследователността и клатушкането на „русофили” и „атлантици” в ръководството на БСП.

2. Приемане на нова по-детайлна отбранителна стратегия на България под егидата на президента на страната. В частност тя включват:
- закупуване на две нови ескадрили за нуждите на ВВС;
- закупуване на нови 4-6 кораби за нуждите на ВМС;
- допълнително комплектоване на сухопътните сили на България.

2. ГЕРБ не успя за седем години управление да постигне трите основни цели, които си постави във външната политика:
- членство в Еврозоната;
- членство в Шенген;
-промяна в Дъблинския регламент и обща защита на границите на Европа;

2. БСП е за отмяна на ПМС №208 прието от кабинета Борисов 2, засягащо осигуряването на жилища и социални услуги на имигранти. Това е полезно и правилно предложение.

3. Нашата Коалиция е за преструктуриране на силите на МВР, чрез навлизането на нови модерни технически средства за наблюдение и защита на населението и на служителите. Цялостната модернизация на дейността на МВР е необходима в следващите няколко години.

3. ГЕРБ влошиха рязко отношението с Русия, което има отрицателни икономически последици за страната.

3. БСП поддържа идеята за нова стратегия за националната сигурност. Ние подкрепяме изцяло подобна идея.

4. Противодействието на тероризма е решаващо звено на работата на органите на сигурността в т.ч. на ДАНС, разузнаването на МВР.

4. ГЕРБ допусна силна лична и партийна зависимост на службите за сигурност. Това сериозно затруднява работата на прокуратурата и унижава служителите за сигурност.

4. БСП и бившият президент Първанов (АБВ)допуснаха силно вмешателство в работа на МВР, ДАНС и прокуратурата в периода 2001-2011г.

5. Нашата Коалиция е за подобряване на отношенията с Русия и Китай. Цели: 1. Премахването на отрицателните търговски салда с Русия; 2. Превръщането на Китай в основен инвестиционен партньор на страната

 

 

6. Коалицията се обединява срещу партизирането на службите за сигурност под каквато и да е форма.

 

 

7. Възнагражденията на полицаите значително изостанаха през последните години. Необходимо е повишаване на възнагражденията, особено на оперативните служби.

 

 

X. Реформа: Култура

X. Реформа: Култура

X. Реформа: Култура

1. Съхраняване на българската нация и нашата идентичност изискват удвояването на бюджета за култура до 1% от БВП и определянето на ясни приоритети за нейното развитие.

1. Разходите за култура при управлението на ГЕРБ останаха остатъчна величина. Тези средства са крайно недостатъчни и се едва 0,2% БВП.

1. БСП предлага постигането на 1% от БВП в държавния бюджет за култура. Това съвпада с нашето виждане.

2. Ние сме за фиксиран бюджет за всеки държавен културен институт.

2. ГЕРБ и неговите лидери се опитват да контролират пряко спортните клубове и главно футболните отбори, което разруши силата на най-големите клубове на страната.

2. Предложенията на БСП в спорта имат общ и пожелателен характер.

3. Ние смятаме, че заплатите на артисти, режисьори и други творчески работници в културните институти са силно подценени.

 

 

4. Според нас се налага да се изготви нов Национален план за археологическото ни наследство.

 

 

XI. Реформа: Спорт

 

 

1. Както и в повечето други сектори на обществения живот и спортът навлезе в обща криза.

 

 

2. Коалицията на недоволните е за превръщането на българските училища и университетите в спортни центрове.

 

 

3.Материалната база за масов спорт е абсолютен приоритет на нашата Коалиция.

 

 

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти