Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Избори / Избори 2015 - 2017

Централна Избирателна Комисия - РЕШЕНИЕ № 4304-НС София, 13.02.2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава и наименованието на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“, регистрирана с Решение № 4247-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК
На 13 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ за промени в състава и наименованието на коалицията, подписано от Димитър Александров Митев, представляващ коалицията.


Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ под № 3.1. на 13 февруари 2017 г.
Към заявлението са приложени:

  1. Анекс № 1 към решение за образуване на коалиция от партии „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“ от 31.01.2017 г., с който в състава на коалицията се включва ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМО-КРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, подписан от представляващите партиите от коалицията и на присъединилата се партия;
  2. Пълномощно от председателя и представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“ Йордан Ангелов Нихризов в полза на Емил Емилов Атанасов;
  3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.;
  4. Удостоверение № 48-00-67 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“, за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
  5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“ Йордан Ангелов Нихризов;
  6. Образец от печата, който се поставя върху документите на присъединилата се партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“, регистрирана с Решение № 4247-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП)“.
ДОПУСКА промяна в наименованието на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ“: „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“.
ДОПУСКА промяна в наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината: „КОАЛИЦИЯ НА НЕДОВОЛНИТЕ (БСД – Евролевица, Българска Социалдемократическа партия, Християн-Социален Съюз)“.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева
Секретар: Севинч Солакова

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти