Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Идеята за безусловен базов доход и някой специфики за нейното реализиране в България

От няколко години бавно и мъчително в Европа си прокарва път една нова социална идея. Финансовите кръгове гледат на нея с отвращение и всячески искат да и прикачат  определението „утопия”, но в последно време тя взе да набира скорост и да привлича съмишленици. Особено силно това се прояви след като във Финландия решиха да опитат нейната реализация евентуално от 2017 г., Швейцария се зае с подготовката на референдум, а към редиците на застъпниците се присъедини още и община Утрехт в Холандия. Наричат я обикновено Безусловен базов доход /ББД/ и се гради върху желанието за осигуряване на минимум от средства за нормален живот на всеки европейски гражданин. Идеята като цяло няма единна утвърдена концепция, но е насочена към решаване на проблемите с безработицата и администрирането на редицата социални плащания, предвидени в законодателствата на европейските държави. Стремежът е посредством осигуряване на определен социален минимум да се стимулират гражданите да увеличават своите доходи с предприемчивост и приемане на работа, която не е толкова престижна в някой страни. По този начин, смятат привържениците, ще се намали високата безработица, ще се избегне търсенето на гастарбайтери, а нивото на благосъстоянието на отделния човек ще се обвърже с неговите умения и най-вече трудолюбие. Желанието им обаче темата да попадне сред дневния ред на евродепутатите все още остава мираж.


Разбира се, сметката в различните варианти на идеята ще трябва да се плати от супербогатите, върху чиито финансови операции и естествено възможност за машинации ще се стоварят налози и ограничения. Затова, те приемат всяко изложение по темата на нож и се опитват с медийно мълчание да я игнорират. А, за да се реализира пълноценно идеята за ББД, тя действително се нуждае от широк обществен дебат за цялостно осмисляне, предвид спецификите, съществуващи в отделните европейски страни и основните атаки срещу нея, че няма да изпълни своите цели, а напротив ще стимулира мързела и незаинтересоваността на отделни индивиди в обществото, които ще увиснат на гърба на предприемчивите.


В България, където вече открито се говори, че обществените процеси се управляват от анонимно задкулисие, особена разгласа по темата ББД почти напълно отсъства. За запознатите с медийната среда и финансирането на гласовитите експерти по всички въпроси питането :”Защо?” е напълно излишно.  Понеже споменах, че за да се сдобие упоменатата социална идея с работеща концепция, са нужни конкретни разработки, каквито даже вече съществуват у нас, няма да се спирам на върху множеството проблеми свързани с тях. Ще отделя внимание само на един тесен, но немаловажен сегмент, а именно спецификата на българското общество и неговата възприемчивост към подобни предложения, предвид състоянието на икономиката и нивото на доходи на българина.


Всеки е наясно, че макар и член на Европейския съюз България е на последно място по отношение на подобни показатели в общността. Едва ли европейските граждани ще се съгласят за ББД да възникне европейски фонд и по-богатите нации да издържат нас, по-бедните, за да получи европеецът действително равен статут, какъвто хуманен подтекст има в идеята. Та и сега във водещите страни от съюза не се гледа с добро око на имигрантите от Изтока, които натоварват и точат техни социални фондове. Значи подобно социално чудо може да се случи след десетилетия, а до тогава концепцията за евентуално реализиране на ББД трябва да съобразяваме с местните условия. Затова обаче, освен източници на приходи е нужно да се има предвид и нещо друго – спецификата на обществото.


В България има компактни групи, които при прилагане на принципа за ББД, колкото и минимален  да е прага му, едва ли ще се настървят за работа, за да подобрят своето социално положение. При тях вече има изразено ниско равнище на грамотност, водещо до подмяна на ценности и оформящ се модел за дезинтеграция от обществото. Дребната хитрост, отказа от спазване на правила и норми и дори затворът, разглеждан като класно обучение, както Магнаурската школа преди векове, стават в подобни среди принцип на поведение и престиж. Аутсайдери бързо създават себеподобни аутсайдери и ползвайки правата на европейски граждани принасят тези пороци зад граница. Казано с две думи, ние изнасяме несигурност и проблеми, на които европейците няма как да погледнат с добро око. Посочената тенденция негласно се стимулира от онези безименни фактори, които наричаме задкулисие, защото тя удобно може да бъде използвана в определени кампании и преди всичко избирателни. Мнозина български граждани напоследък открито заявяват, че им е дотегнало тяхното битие и тяхното бъдеще да се определя от неграмотни люде и колкото и това да противоречи на Конституцията настояват за образователен ценз на избирателите. Възможно е такива възмутени хора напълно справедливо  да отхвърлят, предвид обстоятелствата, всяка идея за ББД, без да се замислят за ползите, особено ако леко са подпомогнати в тази посока от медиите, намиращи се в разположение на потенциално засегнатите от подобно социално мероприятие. Не е изключено неотчитайки тази нашенска специфика, самата социална реформа да се окаже ялова и най-малкото да не принесе търсения ефект. Има ли някакъв изход от подобна ситуация, без да сме намесвали в бъдещи дебати останалите страховити думи, като устройване на инфлационна спирала, финансова анархия и колапс, които ще съпътстват идеята за ББД, ако все пак и разрешат тя да се яви в общественото полезрение?


В нашата ситуация, при въпросната българска специфика на проблемите с интеграцията може да се окаже, че има. Разбира се, ако процесите се движат разумно в пакет, а не кампанийно, както обикновено. Въпросното дезинтегриране на компактни общности се получи в последните десетилетия на база на отказ от образование, довело до разпад на ценности. Капсулирането на тези хора в гета, липсата на правилна социална политика, задълбочиха проблемите, свързани с бедността. Единственият път да се върнат нещата в нормалното русло е, не да се изливат пари в пясъка по разни псевдопрограми, които обогатяват собствените си деятели, а да се заложи на законовия принцип, че всяко дете има право на образование. От БСДП през 2012 г. предложихме да се изгради дългосрочна държавна програма, свързана с обучението на подобни групи на деца в риск. Тя включваше даже изграждането на специализирани училища, за деца, чиито родители съзнателно ги откъсват от образованието, превръщайки ги по същество в разменна монета за социални помощи. Горното бе във връзка с неработещите мерки за ограничаване на социални придобивки при подобни случаи. Вниманието бе нулево и доколкото имаше прочит, той бе залепен с етикета, как най-добре детето израства в семейна среда. Без даже да се спомене, че на много места тя, семейната среда, изобщо отсъства и заради помощите довчерашните многодетни майки се  бяха преориентирали към категорията  „самотни” такива, а социалните работници, които трябваше да осъществяват контрола попаднаха в  графата на непрестижните професии с нисък материален статус. Днес реалити шоу програми по разни медии, отстояващи преди време правото някои групи хора да съхраняват своите „традиции”, макар те да са в разрез с времето, в което живеем всички заедно, използват израсналите произведения на този либерален подход, за да разсмиват публиката с войнстващата им неграмотност или нахалство. Това за пореден път доказва, че средства вложени в измислени програми или просто потънали в джобовете на няколко хитреци водят само до мултиплицирането на даден проблем.


И, за да не се превърне в български условия идеята за ББД в подобен растеж на грешката, и за да се подпомогне процеса на образование и да се прекъсне този на катунизация, може би трябва да се приеме едно просто правило по нейното прилагане у нас. Право на ББД да има всеки пълнолетен гражданин, притежаващ средно или поне професионално образование. Тук слагам на страна възможността за търговия с дипломи, защото всеки подобен процес може да се контролира при добро желание и опитите за пренебрегване на правилата да се наказват ефективно. По-скоро замествайки различни социални плащания на калпак, ББД ще стане стимул да се разчупи капана на невежеството, превърнал млади хора в скотове с единствени цели в живота да се нахранят, напият и да щракат с пръсти в очакване на поредния наследник. Ако една социална идея се обвърже и със стимула да получиш познания, по-голяма ще е възможността да се поблазниш да живееш сносно с труда си, вместо да повтаряш : „Щом нема работа, ами шъ крадем.” Казано простичко, временно да се откажем от едното „Б”, свързано с безусловността, за да се преодолее скептицизма, породен от възможните негативни явления при внедряването на проекта за ББД.  Така може да се получат и търсените резултати от експеримента с новата социална идея, ако и да не сме като финландците готови за решителни действия в името на социалната справедливост и прогреса. Най-важното обаче е, за проблемите и идеите да говорим открито и да действаме с разум, а не заради неизвестни задкулисни цели, оплетени в мрежата на чужди интереси да кретаме на опашката на онези, към общността, на които на думи сме се присъединили.


03.01.2016г
Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти