Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Бюджет 2003 - планирана мизерия


Основният финансов план на държавата - бюджета, трябва да гарантира: финансова; социална и политическа стабилност. И ако финансовата и политическа стабилност, заложени с бюджет 2003, са дискусионни, то за социалната със сигурност може да се каже, че не е гарантирана.
Основните политически сили ще търсят политически дивиденти от приемането или противопоставянето на Закона за държавния бюджет. Управляващото мнозинство се стреми максимално да централизира приходите и разходите в държавата. Така то постига двоен ефект. Първо налага финансов диктат на общините и второ, единствено изпълнителната власт участва в преразпределението и управлението на финансите, което гарантира лично облагодеталстване на членовете от кабинета. В година на местни избори финансовия диктат на общините е изключително важен. Чрез него се създава реална възможност за печелене на избори. В НДСВ със сигурност няма наивници, които да мислят, че отново може да бъде излъган народа с евтини популистки обещания. Остава втората възможност, да се приложи принципа на "моркова и тоягата". Но НДСВ няма кметове, тогава "моркова" отпада, а остава "тоягата", която ще се стовари върху общините, разбирай обикновенния избирател. В този случай "царя - далече", "кмета - близко" и така кмета ще поеме народното недоволство.
Некомпетентността или предвидените капани, заложени в държавния бюджет за 2003г., са сериозен залог за политическата стабилност на управляващите. Нестабилността е функция и на други фактори, които в момента не се наблюдават в политическия живот на страната.
За разлика от политическата нестабилност, социалната е функция от цифрите и макроикономическите параметри, заложени в бюджета, които не вещаят нищо добро за данъкоплатеца и бизнеса в страната.
Разходната част е вулгарно рестриктивна и неграмотно структурирана. С 1 милярд лева са завишени разходите за министерства и ведомства, за сметка на намалените с 350 милиона лева разходи за общините в сравнение с тази година. Към орязаните средства на общините трябва да се прибави и дефицита натрупан през 2002г. в размер на 220 млн. лв. Това е финансов колабс за местното самоуправление. Мистериозна загатка в бюджета е, за какво ще се изразходва този милярд, след като парите за текуща издръжка на бюджетните организации са намалени с 300млн лв.
С 130 млн лв. са свити субсидиите, които бюджета отпуска, главно средства за издръжка на здравните заведения. Недоумение буди факта, защо се намаляват с 150 млн лв. разходите за пенсии, след като приходите в НОИ са завишени с 300млн лв. При политиката на това правителство, намалението на разходите за пенсии може да се окаже реалистично и то да бъде за сметка на намаления брой пенсионери.
В номинално изражение сумите за социални разходи са най-високи за последните години. Така заложените над 4 млрд лв. за социални плащания няма да доведат до икономически ръст. При отсъствие на стимули за бизнеса не може да бъде решен пробремът с безработицата и бедността. Широко прокламираната програма за нарастване на заетостта, предложена от вицепремиера Шулева, още не е стартирала, затава пък споменът за "царските кредити" е пресен. Справките показват, че отпусканите банкови кредити за дребния и среден бизнес са значително повече от "царските" заеми.
Приходната част на бюджета е драстично завишена. Като пример ще посоча няколко цифри. Правителството залага завишаване на постъпленията от данък върху печалбата с 0,3% от брутния вътрешен продукт /БВП/. Това завишение може да се постигне поне при две обстоятелства: първо при нарастване на данъчната ставка, а тя се запазва в размер на 23,5% и второ при намаляване дяла на сивата икономика, но за съжаление по индекс на БСК само тя в България бележи ръст.
Твърдението на министър Велчев, че догодина фирмите ще заработят по-добре е меко казано добропожелателно. За това е необходимо да има създадени законови и бизнес условия от държавата, а такива няма. От друга страна се въвежда ускорена амортизация на машини, съоръжения и сгради, въвеждат се осигурителни прагове, което ще доведе до нарастване на разходите на фирмите и намаляване на облагаемите суми.
Критиката на приходната част от страна на Международния валутен фонд /МВФ/ е основателна. Не е възможно да се подсигурят предвидените приходи в НОИ и постъпления от ДДС. Нежеланието на правителството да промени макрорамката на бюджета доведе до неподписване на споразумение с МВФ.
От политиката на правителството за съставяне на бюджета могат да се направят два извода. Първо опит да се прикрие финансовия колапс на страната и второ да се избяга от договореност с МВФ и последващо излизане от неговата опека. Краен резултат от това действие може да стане "падане на валутния борд". Бъдещето ще покаже кое от двете твърдения е вярно. Най-страшно ще бъде, ако се оправдае предчувствието, че и двете обстоятелства ще се реализират.Защото уверено може да се заключи - управлението на това мнозинство преднамерено тласка страната към участта на Аржентина.Ивалин Йосифов
Зам.председател на БСДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти