Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

ОСНОВИ НА ОБЩА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

 

          България е изправена пред съдбоносен избор в предстоящия парламентарен вот през 2013 година.
           След 23 години управление в условия на преход, страната ни все още не успява да постигне така желаните от българския народ икономически просперитет, сигурност и достойно място в обединена Европа.
Като национално отговорни политически организации, считаме за свой дълг обединяване на демократичните сили за провеждане на реформи в интерес на цялото общество и за ускорено развитие на страната. Ние се  противопоставяме  на опитите за реабилитация на тоталитарния комунистически режим.
Днес страната ни се нуждае от  компетентно и честно управление, което е единствената алтернатива на ширещия се популизъм. За нас държавата трябва да бъде гарант за законност, сигурност и справедливост.
Новият Съюз на Демократичните Сили ще бъде защитник на върховенството на закона, неприкосновеността на частната собственост, свободните хора, свободната инициатива и свободния труд. Трябва да изградим държава с конкурентна икономика, развити региони и европейско качество на живот.
В името на такова управление, ние потвърждаваме нашите основните демократични:

ЦЕННОСТИ:
      -   Свобода, отговорност и сигурност;
      -   Върховенство на закона;
      -   Родолюбие, традиция и морал;
      -   Неприкосновеност на частната собственост;
      -   Социална справедливост и солидарност;

ПОЛИТИКИ:

 • Повишаване стандарта на живот чрез намаляване на безработицата и увеличаване на доходите;
 • Подобряване на здравеопазването, осигуряване на справедлива  социалната защита и достойни старини;
 • Гарантиране на реална конкуренция и ефективна защита на правата на потребителите;
 • Подобряване на конкурентоспособността на българската икономика и улеснен достъп до кредитиране;
 • Стимулиране и развитие на дребния и средния бизнес като гръбнак на просперираща икономика;
 • Създаване на условия за реално формиране на стабилна средна класа, гарант за развитие на благоденстващо общество;
 • Рязко намаляване на сивата икономика и корупцията, борба с монополите и олигархията;
 • Премахване на енергийната зависимост;
 • Гарантиране на националната сигурност;
 • Запазване на фискалната стабилност и преодоляване на нарастващата междуфирмена задлъжнялост;
 • Създаване на условия за реализация на младите хора в България;
 • Развитие на спорта и физическата активност;
 • Преодоляване на екологичните проблеми и опазване на околната среда;
 • Спиране на демографската криза и противодействие на обезлюдяването на малките населени места;
 • Гарантиране на правата и индивидуалните свободи на гражданите;
 • Ефективно и справедливо правораздаване и реформа в съдебната система;
 • Решителни мерки за ограничаване на битовата и организирана престъпност, и опазване на земеделската продукция;
 • Ефективни мерки за прекратяване на „войната” по пътищата;
 • Ускорено продължаване на административната реформа и реално стартиране на електронно правителство;
 • Стимулиране на развитието на регионите и реална децентрализация;
 • Активно участие във формирането на общоевропейските политики;
Изпълнението на тези политики се основава на дългосрочна стратегия с приоритети за:

 • Развитие на земеделие, преработвателна индустрия, туризъм, високи технологии, енергетика, инженерна инфраструктура, транспорт и комуникации;
 • Реална децентрализация, намаляване на бюрокрацията и ефективно използване на средствата от Европейските фондове;
 • Развитието на образованието и науката като начин за постигане икономика на развитието;
 • Държавна подкрепа за културните институции и опазване на исконните български ценности, традиции и морал;

Вярваме, че проблемите на съвременна България могат да бъдат решени само от дясноцентристко управление на страната, на мнозинство с волята и компетентността да извърши радикална реформа.

 

 

 

 

Отвореното писмо до президента

 

 

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти