Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

БЕЗ ЯСНА ФИСКАЛНА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА
С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ МЕМОРАНДУМ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И БНБ ОБЕДНЯВАНЕТО НА НАРОДА ЩЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧИ
(публикувано във в-к "Новинар" )


С недоверие и дори със съжаление към нетактичността на авторите на Допълнителния меморандум за икономическата политика на правителството и БНБ, представен в средата на февруари 2003 г. на МВФ редовият български данъкоплатец е изправен пред дилемата на кого да вярва? На Допълнителния меморандум, във въведението на който е визирано, че в България са налице "значителни подобрения в благоденствието на гражданите" или на отъняващата си кесия, в която след плащането на сметките за тока, парното, водата, телефона, данъците, патентите, таксите, социалните и здравни осигуровки, комай почти нищо не остава за храна и облекло и други насъщни нужди. Едва ли има друго правителство по света и друг финансов министър, който да не е в състояние да направи трезва и точна преценка на действителното състояние на икономиката на съответната страна и да не знае, че доходите на народа са нейно отражение. Ето защо да се твърди, че когато редица предприятия у нас загиват, а други са в латентен разпад, а хиляди български граждани са икономически емигранти в близки и далечни страни, че икономиката ни ще постигне "бърз и устойчив растеж", както и посочената неистина, че подобренията в благоденствието на гражданите са значителни е меко казано пресилено и невярно. Определено считам, че е недопустимо да се започва такъв важен за страната ни документ, предназначен за най-авторитетната международна финансова институция - МВФ, с подобни словесни еквалибристики, които са далече от тъжната действителност в българската икономика, респективно в равнището на доходите, на тези които все още са в България. Необходимо е да се има предвид и че до този Допълнителен меморандум, представен на Борда на директорите на фонда, в резултат на който ни бе отпуснат поредния транш от двегодишното споразумение с него от около 36 млн.$ бе достигнато извънредно трудно и след множество перипетии и излишно "показване на мускули" пред мисията за България на МВФ /Вж. Да отстъпя пред МВФ и съда? Никога! Интервю с Милен Велчев пред "24 часа" на 26.11.2002 г./. Но в крайна сметка той отстъпи и то още как! До неотдавна бяха лансирани множество волунтаристични идеи за нулев данък върху печалбата при реинвестирането й, а дори все още е актуална идеята за инвестиционен фонд, който много напомня източения Държавен фонд за реконструкция и развитие и фонд "Индустрия" на ексминитър Климент Вучев, влязъл в стопанската ни история с призива си към държавните предприятия да не връщат кредитите си към банките, които повечето също бяха през 1995-1996 г държавни. Налице бе тогава колосално източване на бюджета, което има опасност да се повтори и понастоящем. Предвид обстоятелството, че в България се подценява мнението на българските финансисти по редица важни за страната ни въпроси на фискалната и монетарната ни политика, моя призив към мисията на МВФ за България е да окаже по подходящ начин давление върху правителството ни и да осуети тази безумна инвестиция, при която евентуално с парите на всички български данъкоплатци ще се финансират избрани стопански субекти по неясни критерии.
И какво стана след представяне на Допълнителния меморандум на МВФ? Република България, която е суверенна страна вече има т.нар."постоянен одитор" в лицето на представителите на фонда (те и досега извършваха тази дейност, но сега им се вменява като задължение в официален документ на правителството). Те ще упражняват контрол над приходите всеки месец, а над разходите - на всеки три месеца. Това означава, че се връщаме във времето на правителството на Андрей Ляпчев в края на двадесетте години на ХХ в., когато нещо такова е изпълнявал представител на тогавашното Общество на народите, след сключването на Бежанския и Стабилизационния заеми. Дори нещо повече поето е задължението да се харчат 88 % от разходите, предвидени в бюджета на страната ни и болници, детски градини, училища и театри ще "тънат" в недоимък, а останалите 12 % ще са нещо като буфер, ако бюджета евентуално се "издъни" през последното тримесечие. Аз не изключвам тази възможност, тъй като бензина вече "гони" 2 лв., а при тази цена всякакво финансово планиране и приказки за програмни бюджети и финансова децентрализация са "вятър работа". Опасност пред изпълнението на бюджета за 2003 г. се крие и в евентуалната отмяна от Конституционния съд на Закона за държавния бюджет за 2003 г. в частта му за съдебната власт, който в тази си част е противоконституционен. Ето защо 6 години след въвеждането на валутния борд у нас през юли 1997 г. и независимо от Допълнителния меморандум аз виждам множество "подводни камъни" пред изпълнението на бюджета за тази година и не изключвам за първи път след въвеждането на борда Бюджет 2003 да бъде актуализиран, както в приходната, така и в разходната му част.
Все пак в меморандума са налице са редица мерки в положителна насока, като: въвеждане на кода по БУЛСТАТ като единен номер пред данъчната, митническата и осигурителната администрации; много доброто взаимодействие с британските митнически експерти от "Краун Ейджънтс" и някои други. Няма обаче задължение от страна на правителството за актуализация на тригодишната данъчна стратегия, в която има редица непълноти, както по отношение на облагането с ДДС (до 2005 г. ставката по ДДС се предвижда да остане 20 %, а срокът за връщане на данъчния кредит няма да бъде хармонизиран с този от страните от ЕС, където е 14 или 15 дни или най-много 1 месец), така и по отношение на облагането с преки данъци по Закона за облагане на доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси (много от таксите многократно се увеличиха и неправомерно много от тях вече имат характер на данъчни задължения, което е противоконституционно, но засега никой не се е сетил да сезира КС затова).
Очаква ни много тежка година във фискалната и монетарна политика на страната. Независимо от трудните и рестриктивни за българската икономика и за българския народ задължения, които е поело нашето правителство пред фонда, то все пак постъпи в известна степен благоразумно и не прекъсна контактите ни МВФ - една международна финансова институция, без която засега все още не можем да минем, а вероятно това ще е така - до влизането на нашата страна в ЕС.

ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика
20.02.2003г.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти