Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

РОЛЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ДНЕС Е ДА ПРЕВЪРНЕ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК В ДНЕВЕН РЕД НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
Преди две години на шести април Симеон Сакскобургготски обеща по царски раят да слезе след 800 дни на земята и да се настани точно в многострадалното българско отечество. Ако някой тогава беше казал на "повервалите", че чудеса стават само в приказките, те тутакси щяха да го заклеймят като черногледец, слуга на корумпирани бандити. Надъхани с желанието от веднъж да им олекне орисията, обикновените хора не искаха да забележат как всички икономически групировки чинно се строяват в жълтата кохорта, запълвайки челните й редици със свои довереници. Подкрепата на новите управляващи се задържаше безпрецедентно високо, дори когато те започнаха да отлагат едно след друго своите обещания, а "най-важният", гласуван първи от новия парламент закон, се оказа този за изменение и допълнение на закона за хазарта.
Но мина година и половина и широко отворените за чудото очи сериозно прогледнаха. Днес вече не е трудно да обясниш истината - дневният ред на управляващите и на обществото просто се разминаха. Едните искаха стабилна работа, ясни правила и подкрепа за дребния бизнес, изплащане на дължимите възнаграждения, справедливо данъчно облагане, ред и сигурност. От другата страна стояха икономически групови интереси, свързани с големите приватизационни сделки, с медиите, с митниците и т.н.
Къде е мястото на българската социалдемокрация? Естествено с интереса на трудовите хора, на дребните бизнесмени и кооператори. Нашата задача е да представим желанията, исканията и стремежите на този широк кръг от българското общество пред държавните институции. Не само с лозунги и заклинания колко хуманна е социалдемократическата идея, а преди всичко с практически законодателни инициативи в парламента. Затова съвместно с КНСБ, с неправителствени организации на дребния бизнес, БСДП внесе в Народното събрание за година и половина девет законопроекта, свързани с гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя, с кредитните кооперации, с малките и средни предприятия, с облагане доходите на физическите лица и с висшето образование и научните звания. За съжаление малка част от тях влязоха в дневния ред на комисиите, а още по-малка - пробиха път през пленарната зала. И все пак има с какво да се похвалим, защото идеята за гарантиране на работническите вземания бе вкарана в програмата на правителството, а предложенията в Търговския закон бяха приети от Народното събрание. За разлика от онези шумно социалдемократизеещи се среди, които крещят ежедневно: "Леви сме! Леви сме!" - и считат това за достатъчно, ние можем уверено да кажем: "Отчитаме направеното до тук и продължаваме по поетия път да представяме дневния ред на обикновения човек пред тези, от които зависи съдбата му, и да предлагаме на вниманието на обществото проекти за решения, решения в духа на принципите за свобода, справедливост, солидарност."
След половин година предстоят местни избори. В пресата отново се задава прегрупиране и противоборство - ние "левите", срещу тях "десните". Чудно е, кое решение е дясно и кое е ляво? Може би водоснабдяването на населените места трябва да се свързва с десницата, а канализацията на същите тези селища - с левицата? Нима дупките по улиците не са както от лявата, така и от дясната страна? Само, че за тези, които шумно обявиха края на прехода, е удобно да заменят липсата на желание реално да решат проблемите на хората с голото плакатно противопоставяне. Тук е мястото БСДП и българската социалдемокрация като цяло ясно да заяви: "Ние ще работим за отстояване интересите на жителите от общините, за по-добри условия на живот, за по-добра бизнес среда, за по-малко бюрократични пречки в административното обслужване без да ги делим на свои и чужди." Само ясната програма, зад която стоят честни, некорумпирани личности може да изведе местното самоуправление на ново ниво и да разчисти местните батаци, плод на групови или роднински интереси. БСДП има своя голям капитал - хората, чийто ръце и чиято съвест са чисти, и днес е времето те да застанат пред своите съграждани със съзнанието, че социалдемокрацията е една идея, практическата реализация на която е по техните възможности. Защото "повервалите" вчера, днес могат да бъдат убедени и привлечени за каузата само с практически действия. Това е нашия шанс - шанса да покажем що е социалдемокрация на хората по места и ако го проиграем, този път може да бъде фатално.


18.03.2003 г. Йордан Нихризов,
Председател на БСДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти