Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
История / Историческо наследство

НАШИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ

 

В бюлетина “Позиция” продължаваме рубрика свързана с представянето на неизвестните и забравени участници в Бузлуджанския конгрес от 1891 г. В този брой с помощта на Биографичния справочник “Участници в учредителния конгрес на БСДП “ с автори Иван Христов и Слави Тодоров ще ви запознаем със житейския път на човек, който твърде често е бил в опозиция. В опозиция на властта в България от края на ХІХ век, като изразител на социалдемократическите идеи и даже на моменти в опозиция на своите съидейници, защитавайки собствените принципи и разбирания при спорове и разцепления. Убеден антимилитарист той е и патриот и воюва за светлите идеали за обединение на отечеството. Макар да се е занимавал активно с журналистическа дейност, днес е трудно да се открие път към написаното от него, а спомените му навярно тънат в нечии партийни архиви. Той е социалдемократа

 

ИВАН ТОДОРОВ КУТЕВ

 

Роден е през 1863 г. в Казанлък в семейство на преселници от Плевенския край. Завършва казанлъшкото педагогическо училище. В средата на местната интелигенция се запознава със социалистическите идеи и става член на социалдемократическата група в Казанлък. Учителства в гр. Пазарджик, но за открити прояви против правителството на Стефан Стамболов е преместен в гр. Хасково.
Като начетен и образован човек и изявен пропагандатор на социалистическите идеи, Иван Кутев се заема с превеждането на “Манифест на Комунистическата партия” от Карл Маркс и Фридрих Енгелс на български език.. Преводът е направен от второто руско издание от 1882 г. Манифестът е отпечатан в началото на 1891 г. от скоропечатницата на Спиро Гулабчев в Русе. “Манифестът - пише Кутев в предговора към изданието- заедно с другите съчинения на авторите му откриват нова епоха в социалистическата и икономическата литература – епохата на научното основание на социализма, на безсъзнателната /обективната/ критика на съвременните отношения”
През пролетта на 1891 г. Кутев активно подкрепя идеята за обща учредителна сбирка на социалдемократическото движение и активно участва в организирането на Бузлуджанския конгрес. На 15 юли същата година заминава за Казанлък и се включва в групата на казанлъшките представители на конгреса. По време на сбирката подкрепя идеята за проектоустав, който би дал възможност на събралите се да учредят партия и да започнат “енергична и системна пропаганда на социалистическия принцип.” Той става един от инициаторите разискванията на конгреса да продължат в Габрово.
След Бузлуджанския конгрес Кутев заминава за Швейцария, където следва право в гр. Женева. Там разширява познанията си в обществознанието. Завръща се в Казанлък след няколко години като адвокат и активен пропагандатор на социалдемократическите идеи. На законодателните избори през ноември 1896 г. се кандидатира самостоятелно и получава 86 гласа. Четвъртия конгрес на БРСДП през 1897 г., който се провежда в Казанлък осъжда неговото поведение. Кутев е делегат на форума, но след него напуска Казанлъшката социалдемократическа организация и в следващите години продължава да се кандидатира за народен представител в Казанлъшка избирателна околия.
През 1898 г. се премества като адвокат в Стара Загора и след две години встъпва отново в БРСДП. Занимава се със самостоятелна издателска дейност. Това влиза в противоречие с измененията в устава на БРСДП, приети в по настояване на групата около Димитър Благоев. По тази причина е изключен от Старозагорската организация. След разцеплението на партията през 1903 г преминава на страната на широките социалисти, като често се явява в опозиция на ръководството на БРСДП (ш.с).
Плод на журналистическата дейност на Иван Кутев е вестник ”Бъдеще” – 1898-1899 г. В него Кутев прокламира тези на сиромахомилството и своите идеи за основаването на “Сиромашка партия”. Други издания с негово участие са в.“Временен лист” 1900-1903 г, месечното илюстровано работническо списание “Труд” – 1901 – 1903 г. .(списвано заедно с Евтим Дабев), в. “Съдебна хроника” – 1904-1907 г. и в.”Боева сила” – 1910-1912 г. През 1901 г. Кутев издава брошурата “Владиката Методий Кусевич пред обществения съд”, в която разобличава владиката и клерикалите като врагове на социалдемократическите идеи.
Макар в качеството си на общественик да се проявява като противник на милитаризма, той участва в Балканската и Междусъюзническата война като доброволец, достигайки офицерски чин.. Някъде в периода 1920 -1922 г. диктува спомени за своя живот и дейност, в които засяга обстойно организацията и провеждането на първия конгрес на БСДП. Съдбата на ръкописа за сега остава неясна.
Умира в София през януари 1933 г. За дейността му в последните двадесет години от неговия живот тепърва предстои да се издирва информация. Навярно архивите след края на тоталитарните канони могат да се окажат по-благосклонни към паметта му и да очертаят цялостния образ на един от учредителите на социалдемократическото движение у нас..


“Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти