Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Как да увеличим приходите за здравно осигуряване?
( Задачи за настоящи и бъдещи министри)

В последните месеци недостига на средства за здравеопазването стана хроничен и лекари, стоматолози, пациенти и цялото ни общество бяха изправени на нокти. Но истинската причина за проблема, сякаш остава скрита от общественото внимание. За да изясним нещата, ще си послужа с няколко примера.
        Решение 1:
        20 простосмъртно работещи със средно 400 лв. осигурителен доход, при 8% здравни осигуровки.
        8% от 400 лв.= 32 лв. x 20 работещи= 640 лв. за фонд „ Здравно осигуряване”.
        Към тях добавяме един самоосигуряващ се „консултант” с 20,000 лв. средномесечен доход.
        Тази „професия” в последните десет и повече години стана често практикувана и явно има някаква пряка връзка с обществените поръчки и усвояването на пари от европейските фондове.
        Този наш „консултант” се осигурява здравно на 8% върху 2,000 лв. осигурителен доход, което е 160 лв. месечна вноска. Или общо от 21 осигурени лица, във „Здравно осигуряване” постъпват 800 лв. от 28,000 лв. общ месечен доход.
        Това представлява сегашното решение на задачата.
        Решение 2:
        Предложението да се вдигне здравната осигуровка на 10%.
        Като повторим пресмятанията ще получим от нашите 20 работещи 800 лв. за здравни осигуровки, а от „консултанта” – 200 лв. месечно. Т.е. от 21 осигурени лица, пак при 28,000 лв. общ месечен доход, 1000 лв. постъпват в здравния фонд, което е с 200 лв.(25%) повече.
        Решение 3:
        При едно „по-симетрично’ разпределение на доходите в нашия пример( обществото да не е толкова щедро към „консултанта” и той да получава 8,000 лв. средно месечно, все пак с 8,000 лв месечен доход се живее не лошо) се получава следната картина.
        Консултанта пак се осигурява  върху 2,000 лв. на месец и при 8% здравни вноски, във фонда постъпват 160 лв. месечно.
Разликата между старото и ново възнаграждение на „консултанта” от 12,000 лв., ако хипотетично я разпределим върху нашите 21 работещи, получаваме следното:
20 работещи с по 1,000 лв. месечен осигурителен доход и при 8% здравни осигуровки, внасят 1,600 лв. за здравния фонд.
        Или от 21 осигурени лица, пак при 28,000 лв. общ месечен доход, във фонда постъпват 1760 лв., което е с 960 лв. или 120 % повече от Решение 1.
Ако си послужим с един коефицент на пропорционалност К=50,000, ще получим 1 милион работещи и 50,000 „консултанти”, за общественото здравеопазване ще имаме:
с Решение 1 – 40 млн. лева;
с Решение 2 – 50 млн. лева;
с Решение 3 – 88 млн. лева;
Кое решение е по-вярно, нека всеки сам да прецени, но повече от видно е, че недостига на средства идва не от процента на здравното облагане, а от асиметричното(несправдливо) разпределение на доходите в обществото.
Ако изберем третото решение(т.е. ако не се краде от обществото) ще имаме милиони доволни(с минимум 1000 лв заплата) работещи, и пенсионери, произвеждаща икономика, здрава нация и по-малко „Бентлита” и незаконни замъци.

Тодор Ж. Тодоров

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти