Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

ГАБРОВО - ЕДИН ОТ ИЗВОРИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА У НАС
Първият вестник в България със социалистическо съдържание "Росица" излиза в гр.Габрово през 1886 г. под редакцията на Евтим Дабев. Евтим Дабев е роден в Габрово през 1864 г. и е един от участниците в Бузлуджанския конгрес. Във в-к "Росица" той поставя въпроса за създаването на работническа партия и формира кръг от съмишленици.
Социалните идеи проникват през тези години в балканския град по различни пътища. За учител в Априловската гимназия е назначен Спиро Гулабчев. Като студент по филология в Киевския университет той е заловен, че внася в Русия социалистическа литература. За тази дейност е изключен от университета и лежи известно време в затвора, след което е екстрадиран в България. На път за Габрово Гулабчев минава през Казанлък. В спомените на Константин Бозвелиев по този повод четем: "Дошъл беше в Казанлък известния тогава социалист - македонец Спира Гулабчев и беше слязъл на квартира в Михалакиевия хан. Гулабчев се завърна наскоро от Русия, дето се учил, и бе пострадал от руското правителство за своите социалистически убеждения. Това бе спечелило симпатиите на цялата напредничава българска младеж, която гледаше на него като страдалец за идея. Той сега отиваше в Габрово, назначен за учител в Априловската гимназия. Известен за идването на Гулабчев от един свой учител, пожелах да го видя и отидох с моя приятел в хотела. Там заварихме още 7 - 8 души младежи, все негови почитатели и съчувственици като нас. Гулабчев се оказа интересен и крайно любезен събеседник. Правеше впечатление със своята малоруска риза с шевици и със своята бяла коса, макар че бе още млад 28 - 30-годишен човек. Вечерята бе отдавна свършила, но ние продължавахме беседата си с него, запитвайки го за туй, за онуй и гълтайки с наслада всяка негова дума."
За пръв път от устата на Гулабчев, Бозвелиев чул думата "социализъм" и за да продължат разговора си с него, младежите решават да го придружат с коне през Балкана до Габрово. В групата бил и известният композитор, родом от Габрово - Емануил Манолов. По-нататък Бозвелиев пише : "Из малкото време, неговото просто и искрено слово завладя сърцето ми и сякаш ме твърде много сближи с тоя до вчера непознат човек".
Една хуманна вълна залива учащата се младеж - просвета за народа.Тя бързо ще се въоръжава с научни знания като няма да пропусне възможността да навлезе в обществените и политически движения.Борбата между консерватори и либерали немалко допринася семето на новите идеи да покълне в душите на гражданите, а от там да се реализира голямата цел на първите носители на новите виждания - просвета на народа.
Към идейното ядро, създадено около в-к "Росица", с идването на Гулабчев се вливат и новите идеи на сиромахомилството, т.е защита на сиромасите или милеене за народа. Последователите на това движение ходели без вратовръзки и без яки, със запретнати крачоли на панталоните. Самият Гулабчев се е обличал по този начин и водел война срещу естетиката, лукса и разкоша. Така около себе си успял да събере много последователи, все млади хора. От деятелността на неговите следовници, както и от това, което Гулабчев насетне извършва се вижда, че делото му се състои просто в издаване на "полезни книжки" за просвета на "сиромашията". За тази цел той основава една обща печатница и книжарница. Сиромахомилството все пак допринася и нещо полезно. То развива у последователите си стремеж към четене, към образование и поддържа идеализма у тях.
В такава атмосфера от 1887г. до 1991г. под влияние на дружества със социалистическа насоченост в чужбина и завърналите се от Русия и Западна Европа техни членове се зараждат първите социалдемократически кръжоци. Те постепенно напускат народническите си позиции и сиромахомилството и излизат на пътя на научния социализъм. Без каквато и да било централна организация кръжоци се появяват в градовете : Габрово, Севлиево, Казанлък, Шумен, Разград, София, Пловдив, В. Търново. Първата среща на техни представители е била в гр. Габрово, в дните от 17 до 20 юли 1889г. Като повод е ползвано честването на стогодишнината от рождението на Васил Априлов.
Създадените кръжоци в различни градове служат за изходна организационна основа при създаването през 1891г. на Българската социалдемократическа партия. В Габрово, в домът на Евтим Дабев приключва работата си и учредителният Бузлуджански конгрес. Така градът се утвърждава като един от центровете на социалдемокрацията в България. Там се провеждат още VІ - ия (1899г.) и XІX - ия (1912г.) конгреси на партията.
Гордост за социалдемократите в Габрово е Народния дом, станал средище за разпространение на идеите за свобода справедливост и солидарност. През 20 - те години на XX Българският Манчестер се превръща в един от важните центрове на социалдемокрацията у нас. Там през 1924г. членовете на БРСДП(ш.с.) имат честта да посрещнат и председателя на Социалистическият интернационал Емил Вандервелд - ярка фигура в небосклона на световната социалдемокрация от началото на миналия век.

Христо Аврамов
Председател МО на БСДП гр.ГабровоНа първата снимка : посрещане на Емил Вандервелд на Габровската гара през 1924г.(от лявата му страна жена му и личният му секретар, а от дясната Любомир Аврамов)
Емил Вандервелд (1866-1938) - деец на Белгийската социалдемократическа партия и министър в белгийските кабинети от 1914 до 1937г. Председател на Социалистическият интернационал от 1900г.


На втората снимка : организацията на БРСДП (ш.с) в гр.Габрово в 20 - те години на XX век пред сградата на Народния дом в града.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти