Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

ПОМАГА ЛИ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОЗМЕТИКА НА ДРЕБНИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС ?
Дългоочакваният законопроект за изменение и допълнение на Закона за малките и средни предприятия, изготвен от правителството, вече влезе в парламента. Но първият въпрос, който възниква след неговия прочит е: "Ще успеят ли промените да възродят мъртвите или умъртвени норми на сегашния закон?" На всички бе ясно, че той постепенно се превърна единствено в устройствен закон на Агенцията за малки и средни предприятия, която трябваше да отчита предприятията в създадения за целта регистър. От последния, разбира се, никой дребен бизнесмен не се интересуваше, защото присъствието в него не му носеше нищо реално. Насърчителната банка, която се споменаваше в закона, естествено бе под правилата и нормите на друг закон, този за банките, и връзката с агенцията бе по-скоро символична. В условията на валутен борд данъчните преференции изглеждат химера, защото огромно количества български предприятия влизат според критериите в групата малки и средни, а и те могат да бъдат уреждани само в данъчното законодателство.
Единствената възможна ниша за стимулиране, която стоеше незапълнена и можеше да се уреди с изменения в настоящия Закон за малките и средни предприятия бе участието в гаранцията по търсените от бизнеса кредити. Така щеше да се осмисли и ролята на самата агенция като орган, който подпомага и препоръчва проекти пред финансовите институции. В това направление бе и внесеният през м.февруари 2003 г. законопроект на БСДП съвместно с Националната занаятчийска и предприемаческа камара.
В него се предвижда нещо просто и рационално - създаване на Гаранционен фонд, който да гарантира исканото от банките обезпечение над 100 %. Така специалистите от Агенцията за малки и средни предприятия могат да отделят химеричните от реалните проекти, които кандидатстват за финансиране, и да ги препоръчват на състезателни начала за поемане на гаранционни обязателства от фонда. Съобразно законопроекта Гаранционният фонд може да определи размера на поеманата гаранция, но тя в никакъв случай не трябва да замени онова обезпечение от 100 %, което съответният бизнесмен трябва да представи пред банката. Ограничението е спирачка за всички онези хитреци, които се специализират в източване на средства с фалшиви проекти и намерения. Два месеца след внасянето на законопроекта на БСДП той тръгна към Министерството на икономиката и Министерството на финансите за съгласуване. Министрите се смениха, приближава Коледа, но становище така и не се появи.
Вместо това Министерски съвет излезе със свой проект, който сменя името на закона в Закон за насърчаване на предприемачеството, названието на Агенцията в Агенция за насърчаване на предприемачеството, но не обелва нито дума за представената от БСДП идея. На нейно място в измененията има раздел "Финансиране". Там отново са трапосани стари лозунгови норми от вида: "Държавата може да подпомага деъностите по насърчаване на предприемачеството в рамките на бюджета на Министерството на икономиката ...." щателно подпрени от условието "може да". Е, разбира се от последното следва, че може и да не може, и никой няма да кори нито Министерството на икономиката, нито новоназваната агенция.
Открито в края на краищата остава питането: "Ще се задоволят ли представителите на дребния бизнес с поредната козметика и все тъй тихи и доволни ли ще са всички неправителствени организации по отделните браншове, където членуват именно малки и средни предприятия?".

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти