Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

БСДП ПОДПИСА ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ

Представители на 14 политически партии, сред които и Българската социалдемократическа партия и една коалиция поставиха на 21.01.2009 г в зала “Александър” на хотел “Радисън” в столицата подписа си под Обществен договор за провеждане на свободен и демократичен избор в България. От другата страна като контрагенти бяха представителите на 9 неправителствени организации, обединени в “Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор”. На церемонията бяха представени почти всички политически субекти, имащи глас в 41-то ОНС, както и извънпарламентарни партии.След полагането на подписите всеки от представляващите политическите партии изрази своето отношение към инициативата на неправителствените организации Две от политическите сили от управляващата тройна коалиция БСП и ДПС приеха документа, отбелязвайки своите резерви към част от клаузите в договора. От името на Българската социалдемократическа партия, председателят и - Йордан Нихризов изтъкна, че след като на двадесетата година от началото на прехода в България към демократично гражданско общество ни се налага да подписваме документ, за потвърждаване на изконното право на гражданите, правото на демократичен избор, означава, че действително нашия преход е още далеч от желаните цели, които обществото си бе поставило.


Напротив това е признание не само за наличие на слабости, но и на преднамерени грешки. “Вярно е,” – подчерта той-“ че има различни оценки за текста на един договор като настоящия, но и най-перфектните клаузи биха се оказали мъртви, ако подписа под тях не е положен с чисти ръце и открито сърце.” В заключение Нихризов поздрави организаторите за инициативата и от името на социалдемокрацията у нас им пожела успех в начинанието.

Позиция”

 

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР В
БЪЛГАРИЯ

Ние. подписалите този обществен договор граждани, представители па неправителствени организации, медии, синдиката, академични и бизнес организации. от една страна, и представители на политическите партии в Република България, от друга страна.
като изразяваме своята тревога от нарастващите по сила, влияние и разпространение в цялата страна системни опити за ерозиране на демократичното политическо представителство в България,
като си даваме сметка, че манипулирането, фалшификацията и контролът над свободния вот на гражданите са нарушения на Конституцията на Република България - престъпления срещу политическите права на гражданите и срещу демократичната политическа система,
като констатираме, че купуването на гласове и непрозрачното финансиране на политическите партии нарушават демократичния обществен договор и Конституцията на Република България,
се съгласихме с необходимостта от предприемане на следните конкретни действия:
I. Политическите партии в Република България се ангажират чрез следните законодателни, правни и политически действия да осигурят произвеждането на честни, демократични и прозрачни избори за 41-во Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България:

 1. Въвеждане на адекватни финансови санкции за организаторите на купуване на избирателни гласове, които имат възпиращ и превантивен ефект (на стойност между 150 000 - 200 000 лева).
 2. Промени в изборното законодателство, предвиждащи преброяването на бюлетините да се извършва в регионални преброителни центрове (а не в секционните избирателни комисии).
 3. Въвеждане на законово задължение всички рекламни материали на участващите в изборите кандидати, политически партии и коалиции да съдържат информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Информацията се публикува върху всички плакати и агитационни материали, като заема не по-малко от 20 на сто от пространството на всеки плакат или титулната страница от всяка брошура или диплянка. Всички аудио и видео агитационни материали съдържат горната информация като недвусмислено и разбираемо гласово послание.
 4. Въвеждане на вътрешно-партийни правила за нулева толерантност към купуването на гласове при провеждане на предизборната кампания.
 5. Институционализиране на Гражданската коалиция като орган на независимо наблюдение на предизборната кампания и на изборния процес.
 6. Създаване на публичен регистър на дарителите на предизборни кампании. достъпен за граждански контрол в реално време.
 7. Всички дарения и разходи, свързани е предизборната кампания на стойност над две минимални месечни заплати, следва да се извършват по банков, път.
 8. Въвеждане на санкции за политическите партии, коалициите, независимите кандидати и инициативните комитети, които не са представили в срок финансови отчети или отчетите им не са пълни.
 9. Създаване на специализиран орган с компетенции за извършване на фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.

II. Обединените в настоящата Гражданска коалиция за свободен и ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ, СИНДИКАТИ, АКАДЕМИЧНИ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ СЕ АНГАЖИРАТ:

 1. Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на поетите в настоящия обществен договор ангажименти и да информират българските и европейските граждани и институции за резултатите от проведеното наблюдение.
 2. Да организират застъпническа кампания в полза на законодателни, организационни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на следващите парламентарни избори и на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както и да предоставят на компетентните институции необходимата експертиза.
 3. Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската общественост за информиране на българските граждани за техните права, задължения и санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.
 4. Да алармират своевременно българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби е избирателния процес.
 5. Да спазват неотменно -правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия обществен договор.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Подписалите договора парламентарно представени политически партии се задължават да осигурят необходимото технологично време за осъществяване на предвидените законодателни промени, произтичащи от изпълнението на настоящия договор.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти