Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37





 
Текуща информация / Социалдемократите за

"АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА" - ОПИТ ЗА ПОДМЯНА НА ПРОБЛЕМИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
(анализ на материала за противодействие на престъпността, внесен от МВР на 15.12.2003 г. в Народното Събрание)
"Актуализираната стратегия за противодействие на престъпността" на МС е документ, сглобен набързо, по всяка вероятност от предложения на отделни министерства и служби в тях. Че компилацията е строена безидейно личи и от факта на номерация на задачите по раздели, която следва номерацията на целите без да е ясно към коя цел се отнася съответната задача. Тясно специализирани задачи като 1.6. "Разработване на методики и програми за ограничаване и неутрализиране на криминогенните фактори в икономическата и социалната сфера", се следват от 1.7. "Разработване и изпълнение съвместно с органите на местно самоуправление, неправителствени организации и други структури на гражданското общество, на регионални и местни програми за създаване условия за достъпност и подпомагане за развитието на спорта за всички, детско-юношеския, ученическия и университетския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност". Това смесване звучи комично и повдига въпроси като: "Какви спортни дисциплини ще се развиват на квартално ниво, за да се обучи обществото в противопрестъпни действия?" (например: подборна стрелба с автомат "Калашников" по бързодвижещи се живи цели; точна стрелба с гранатомет по брониран "Мерцедес" или други подобни спортно-приложни дисциплини).
Още в оценката на състоянието на престъпността се прави опит да се измести проблема с престъпността преди 2001 г. (годината на новото управление) като стремежа е да се докаже, че значимата ("структуроопределяща") престъпност е битовата, която в годините намалява. За сметка на това расте организираната "неструктуроопределяща" престъпност като "наркоразпространение и контрабанда, митнически и данъчни измами, изпиране на пари, нелегален трафик на хора, фалшифициране на пари, ценни книжа и документи". Проблемът е обърнат с главата надолу като на върха е откроена дребната битова престъпност, за да се прикрие опасността от организираната - тази, която атакува държавността посредством своите пипала по държавните структури.
Прави се опит да се докаже, че активирането на престъпните групи и "аргументите", разменяни посредством изстрели и експлозиви между тях са плод на ограничаване на полето им на печалба. Това твърдение, обаче, не е подплатено с факти, още повече, че с времето ясно проличават международните канали и "присъдите" на босовете , с иначе с чисто криминално минало у нас се изпълняват от килъри дори зад граница. Тежките престъпления не са само в ограничени региони, както се опитва да твърди стратегията. По-скоро съществуват специфични региони, в които са градирани престъпни интереси поради естеството на местоположението им - транспортни коридори и митници, възможност за реализиране на крупни печалби в някои сектори на икономиката (например в туризма), изградени агломерации, в които живее по-многобройно население.
В изработената стратегия предно място се поставя на потенциалните фактори за ограничаване на престъпността, свързани с една дългосрочна дейност като използване на механизмите на културата, образованието, спорта, здравеопазването, развитието на националните ценности и морал. Същевременно сред задачите за изпълнение на техните цели има такива като 3.11. "Въвеждане на вътрешно-университетски системи за контрол и поддържане на качеството на обучението във висшите училища" Или 3.12. "Разработване и реализиране на програми за превръщане на читалищата и библиотеките в центрове за подкрепа и насърчаване на културното образование и възпитание на младите хора и за интеграция на малцинствата в структурите на гражданското общество", които звучат или достатъчно отвлечено или твърде наивистично в днешното информационно общество с повсеместна компютъризация и напомнят на пожелания от доклад от средата на миналия век, където трябва да има за всекиго по нещо.
В раздела "Ограничаване на организираната престъпност", както и в последващите го, свързани с терористичната дейност и корупцията, многократно се повтарят тезите за прекъсване на финансовите потоци към престъпните структури, ограничаване възможността за придобиване и употреба на оръжие, засилване контрола по митниците, ГКПП и данъчни служби. Липсва, обаче, яснота как ще се реализират свързаните с тях мероприятия. Няма нито дума за контрола върху дейността на охранителните фирми, в които служителите напълно легално получават оръжие, за текучеството на персонала в тях, за това да се въведат строги правила за необходимостта за притежание и за придобиване на оръжие, както и за ограничаването на неговото разпространение. След множеството пожелания за координиране с европейските служби и догонване на техните критерии в борбата с престъпността се появява и задачата 4.15. "Обезпечаване на ефективен контрол върху проектите в икономиката, които се реализират по линия на ЕС, с оглед защита от организираните престъпни групи на финансовите средства, получавани от европейските фондове", която на практика насочва към мисълта за дълбока обвързаност и размах в областта на придобиване на финансови средства от престъпните групировки.
Мерките в икономическата сфера са посочени в раздел 8. "Противодействие на изпирането на пари, финансовите, икономическите и високотехнологичните престъпления". В целите липсва ясната теза, че ограничаването на сивата икономика ще бъде пряк удар върху икономическите устои на организираната престъпност. Там дори подобно понятие не е дефинирано и макар да се намеква за "прозрачност на финансовите сделки", "откритост на корпоративните образования", "сътрудничество с офшорни зони в трети страни", проблемът коя част на икономиката подхранва материално престъпността, атакуваща устоите на държавността, остава скрит. Навярно тази подход е причинен от желанието да се избегне задълбочения анализ на генезиса на организираната престъпност, а оттам се създават съмнения и за действителната воля за справяне с нея.
Задачите в областта на икономиката се синтезират в т.8.8. "Защита на икономическите интереси на държавата и частния бизнес във всички сфери на обществено-икономическия живот. Активизиране на противодействието срещу престъпната дейност и неправомерното придобиване на активи от националната икономика в хода на приватизацията и следприватизационния период". Липсва на практика яснота и действеност в борбата за пресичането на домогванията на престъпни групировки до стратегически икономически позиции, както и волята да се осъществи ефективен контрол върху съмнителни финансови операции. Явления като фирми-фантоми, фирми с неясен капитал и регистрация, прикриване на незаконен бизнес зад легална дейност и всички подобни, с които се сблъсква обществото ежедневно, просто не се третират и са извън обсега на внимание. Предвидените задачи, макар сред тях да се споменават високи технологии и киберпространство, загърбват традиционните, но очевидно ефективни методи за набиране на средства от престъпни групировки като контрабанда с бързоликвидни стоки, печалби от съмнителни приватизационни сделки, доходи от сивата икономика и т.н. Мерките, които могат да се отнесат към борбата с тези явления, като митнически и данъчен контрол, контрол по спазването на трудовото законодателство са разпръснати из други раздели без ясна кореспонденция между цели и задачи. Всичко това затвърждава убеждението, че стратегията цели да неглежира проблема организирана престъпност и бяга от щателен анализ на нейните устои и връзки.
Предвидените "Мерки за гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани" повтарят познати задачи, някои от които вече са използвани с чисто пропаганден характер. Основната слабост е същата както цялата стратегия - опитът да се докаже, че организираната престъпност не е най-голямото зло в съвременното българско общество и че ограничаването на битовата престъпност, която е с по-многобройни актове, ще подобри състоянието на криминогенната обстановка. Преднамерено се бяга от средствата за разкриване на корените, особено икономическите, и връзките на организираната престъпност с държавни структури и такива извън границите на страната. Прави се опит престъпността да се представи като регионално ограничена, поради което и мерките са посочени с регионален характер - София, Пловдив, Варна, Русе, Перник и т.н. Това показва ограничен или преднамерено ограничен подход в обозрим краткосрочен план за сметка на дългосрочните пожелания, които може и да не се сбъднат, ако се реализира непосочената възможност организираната престъпност да се срасне със самата държава и нейното управление.
В стратегията като цяло липсва аналитичния подход, има смесване на цели и задачи, подмяна на приоритети, което я превръща в поредния пропаганден призив, насочен към отразяване на натрупаното напрежение срещу управляващите и сред тях, но не и към решаване на проблемите на обществото.


17.12.2003 г. Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)



НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти