Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

БСДП ВЕЧЕ Е ПЕЧЕЛИЛА СЪРЕВНОВАНИЕТО СЪС ЗАПАДНА ЕВРОПА

(Публикувано във в.”Старозагорски новини” бр. 25 от 07.02.2007 г.)

"Миша тупурдия"- нарече издигането на Тренчев за евродепутат зам.-председателят на БСДП инж. Недялко Ангелов

- Господин Ангелов, от началото на тази година България е вече пълноправен член на ЕС. Как преценявате "тежестта" на Българската социалдемократическа партия в новите политически условия?
- Ние сме в Европа още от края на... ХIХ век. Тогава социалдемократите донасят в България светлите европейски идеи за свобода, справедливост и солидарност между трудовите хора. При специфичните условия и дух на тогавашното българско общество, някои от "чучулигите", както са наричали първите социалдемократи, изпреварват във вижданията си с десетилетия учителите си от Западна Европа. Патриархът на социал-демократическата идея Янко Сакъзов развива в своето списание "Общо дело" тезата за партньорството между труда и капитала, което може да движи прогреса. Социалдемок-ратите са същевременно хората, които макар и с краткото си участие в управлението залагат първите социални закони в България и с тях гаранциите за осем часов работен ден. Имената на Янко Сакъзов, Кръстю Пастухов, д-р Петър Джидров - министри в български правителства доказват, че подобряване на социалната среда в една държава може да се постигне по еволюционен, съзидателен път, а не единствено с "пролетарска революция" и "червен терор".
Развивайки кооперативното движение у нас хора като социалдемократа Христо Ганев строят жилища за работници, санаториуми, почивни домове и концертни зали. Техният порив е разбит, а трудът им смазан през 1944 г...
Възстановена преди повече от 17 години, БСДП съхрани традициите и вярата в свободата и справедливостта. Така солидарни и уверени в победата на истината влиза-ме в ЕС, където "социалдемокрация" е един от синонимите на прогреса.
- Не станаха ли обаче много социалдемократическите формирования у нас?
- Възвърнала изконното си име Българска социалдемократическа партия - БСДП, организацията се включи в бурните промени за изграждане в страната на гражданско общество в условията на пазарна икономика. Ударите не закъсняха и на още неукреп-налите структури им се наложи да преживеят трудни години. Огънят обаче не загасна и в днешни дни БСДП може да се гордее с имената на д-р Атанас Москов и на д-р Пе-тър Дертлиев и със стореното от техните последователи. Партията продължи традиция-та, и макар най-често в опозиция, прокара в законодателството редица социални про-мени. Нейно дело са, подкрепените от синдикатите изменения в Кодекса на труда, в Търговския закон, в Гражданския процесуален кодекс и създаването на един изцяло нов (по европейски образец!) Закон за гарантираните вземания на работници и служи-тели при несъстоятелност на работодателя.
Почеркът на БСДП личи и в общините, където тя е представена убедително в мес-тната власт - Сливен, Стара.Загора, Лом и Гълъбово... Затова не е случайно, че много политически сили се стремят да припознаят свършеното от БСДП като своя заслуга...
- Вдигна се голям шум, че четири социалдемократически формации издигнаха в Стара Загора първата официална кандидатура на евродепутат - тази на лидера на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев.
- По-скоро "миша тупурдия", бих споменал! За нас това е по-скоро опит на някои да излязат от сянката на БСП, където удобно се бяха заслонили, отколкото гонене на реални изборни резултати. Има още време до изборите за евродепутати. Изпълнително-то бюро на БСДП прие свои ясни критерии, на които трябва да отговарят кандидатите - професионализъм, политически опит, владеене на чужди езици и не на последно мяс-то - добро име в обществото. Сигурно е, че БСДП ще спази решенията на своето ИБ ще обърне гръб на доносниците. Казвам отчетливо "доносници" и хора на репресивния апарат на бившата ДС...
А пропо, не ви ли прави впечатление, че нещо много се разбързаха покрай избо-рите за Европарламента - като че ли нещо искат да изпреварят отварянето на архивите на ДС, да не говорим за "лупингите" при приемането на Закона!?
Колкото до Тренчев - защо не? Той си е от Стара Загора, възпитаник на Френската гимназия...
- Може би да ревнувате, че някои от т.нар. "социалдемократически формации" се сближават със синдикатите?
- В никакъв случай! И като заместник-председател на БСДП ще ви дам една нови-на. Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия и нашите чле-нове като представители на традиционната социалдемокрация, се обърнахме официал-но към Желязко Христов като председател на КНСБ - най-голямата синдикална орга-низация в България. Ние му предложихме да издигнем на предстоящите избори за де-путати в Европейския парламент от името на БСДП единна гражданска листа. В нея бихме желали да застанат изявени синдикалисти, хора ангажирани със социалните проблеми на гражданите и защитници на националните приоритети на България. Пре-двид изискванията на закона за тези избори имаме искреното желание ръководството на КНСБ да се включи активно в излъчването и подреждането на листата с кандидати-те. Бихме разгледали с интерес и идеи за подкрепа на подобни кандидатури от страна на алианс от демократични партии и движения.
Настоящото предложение е породено от дългогодишното активно сътрудничество и дейност, плод на което са редица социални законодателни норми, отговарящи на ев-ропейските критерии. Стремежът ни е това сътрудничество да продължи и в новите ус-ловия, когато страната ни е вече пълноправен член на ЕС. То ще бъде в интерес на за-щита правата на трудовите хора, на представителите на дребния и на средния бизнес, за да изградим на базата на партньорството между труда и капитала, отколешната идея на широките социалисти у нас - една просперираща България.
Това - в национален мащаб! Ще припомня само, че на местно равнище синдика-листът Стойно Иванов, който беше от гражданската квота в нашата листа, влезе в Мал-кия парламент на Стара Загора. Тъй че БСДП реално работи със синдикатите, друг по стар обичай набляга на пушилката...
- След изборите за евродепутати, идват тези за местна власт...
- Ще бъда откровен - от двата вота, за нас по-важен е този за местна власт. Целта на БСДП на местните избори ще е да има максимален брой кметове и общински съвет-ници и старозагорската организация не прави изключение. Ще продължим да прилага-ме принципа - "Свобода при избора и носене на отговорност за действията и резулта-тите". Единствените ограничения при избор на партньори ще бъдат тези, заложени в досегашните конгресни решения, когато политическите субекти противоречат на осно-вните демократични принципи, отстоявани от партията. Значи, пак стигаме до донос-ниците...
На Местни избори '2007 ще привлечем симпатизанти и съратници с принципите на справедливостта и морала. Конкретно в Стара Загора срещу пропагандните клишета и фалшивата риторика "Ляво-дясно" просто ще представим баланса "Обещано - свършено от БСДП". Освен това обаче ще търсим и пробив сред различни групи от обществото, неправителствени организации, синдикални организации и младежки сдружения...


Павлина ГЕРЕНОВА

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти