Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Законодателна дейност / На БСДП в 38 ОНС

ЗАКОН, ПРЕДЛОЖЕН ОТ БСДП И ДСБ, БЕ ПРИЕТ В ПАРЛАМЕНТА

Някак невероятно, но Комисията по земеделието в Народното събрание прие единодушно на първо четене законопроекта, предложен от депутати на ПГ на ОДС за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Макар и кратък, изменителният текст, който заедно с мотивите публикуваме отделно, решава един съществен въпрос, възникнал след приемането на България в НАТО. Той е свързан с бъдещата съдба на земеделските земи, някога част от военни обекти, закривани сега поради отпадането на необходимостта от тях, съобразно плановете на Министерството на отбраната.
Апетитите си към тези земи вече не се крият от определени икономически среди и възможността да се развихри корупционна вълна за тях от приватизиране е реална. Справедливостта, обаче изисква те да бъдат върнати на собствениците, от които са отнети и затова депутатите от БСДП и ДСБ внесоха своевременно законопроекта. На 17.03.2005 г. той бе одобрен от специализираната комисия и дано пътят му през пленарна зала на Народното събрание не бъде помрачен от нечии сметки.ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

§1. В чл. 24, ал. 3 изречение второ се изменя и допълва както следва: “ При отпадане на необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, тези земи се възстановяват на бившите собственици по реда на този закон.”

Създава се ново изречение трето със следното съдържание: “ Сроковете за възстановяване започват да текат от деня на взетото решение на Министерския съвет за отпадане на необходимостта за ползване на земите за нуждите на отбраната и сигурността на страната.”


10.03.2005 г. Вносители: Петър Жотев, Йордан Нихризов,
Стойчо Кацаров, Елиана Масева
Благой Димитров, Георги Хубенов,
Панайот Ляков
М О Т И В И


През последните години се извършва преструктуриране на българската армия, произтичащо от приемането на страната ни за член на НАТО. При този процес отпадат нуждите от ползване на земи, предоставени в миналото на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други ведомства, за цели, свързани непосредствено с отбраната и сигурността на страната.
Социално справедливо е собствениците на земеделски земи, чиито земи в миналото са били отчуждени за нуждите на отбраната и сигурността на страната, да получат възможност да възстановят своята собственост върху тези земи, които вече не са нужни за отбраната и сигурността. Тъкмо такова възстановяване на социалната справедливост ще се постигне с предлаганите от нас промени в Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
Освен това, с приемането на тези поправки ще отпаднат някои корупционни практики при включването на такива земи в Държавния поземлен фонд и тяхната продажба в бъдеще.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти