Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Няма “Стари” и “Нови” партии , има партии с идеи и партии – плод на политическа конюнктура

Стана модно новоизлюпени политически лидери яростно да натрапват в медиите тезата , че “старите” политически партии е редно да се разпуснат , тъй като времето изисквало да се даде простор на новите движения Защото , видите ли , във всички програми хоризонтът стигал до установяване на демокрация и пазарна икономика в България , а тези приоритети вече били достигнати.Дори конкретните цели – членство в НАТО и ЕС или са факт , или предстоят да станат реалност след година , две.
Никой не обелва нито дума по въпроса:”С какво , тъй наречените носители на новото време ще обогатят вижданията на обществото за бъдещите процеси , за проблемите и методите на тяхното решение?”Просто защото изказвания от подобен род са плод на конюнктурни стремежи за ликвидиране на самата политическа система , а истинските намерения пряко кореспондират с тесни корпоративни интереси.Липсата на организации с традиции и идеология ще облекчи възможността за манипулации и превръщането на съвременното информационно общество в наблюдавано такова , общество , в което всички негативни прояви ще се обясняват с намесата на външни , глобални фактори , а националните реалности ще бъдат игнорирани , общество , превръщащо отделния човек в зависим субект , не в свободен и достоен гражданин.
Не подобно бъдеще за страната ни искат социалдемократите от БСДП и затова от началото на месец юни 2004 г. , партията започна кампания за популяризиране на своята програма озаглавена “Социалдемократите – реформисти в зората на ХХI век”.С този акт ние желаем да докажем , че няма “стари” и “нови” партии , има партии с идеи и партии в служба на групови или корпоративни интереси , има организации с виждания за бъдещето и такива , робуващи на носталгията.Това са реалностите в днешна България и ние трябва да направим всичко възможно , за да ги представим пред обществото.
Първоначалният вариант на програмата “Социалдемократите – реформисти в зората на ХХI век” , от която в този брой на “Позиция” поместваме уводната част беше приет от Първия конгрес на БСДС през ноември 2000 г. На 44 – ия си конгрес, състоял се през юни 2002 г., Българската социалдемократическа партия (БСДП) прие неин ревизиран вариант, за периода на присъединявмането на Република България към Европейския съюз. Тази програма ще бъде фундаментът на политическите действия на БСДП, като независима, самостоятелна, лявоцентристка политическа сила.
И в началото на новото хилядолетие, БСДП си остава партия с идеология. Невъзможно е съществуването на една социалдемократическа партия, без тя да има свой социален проект, своя дългосрочна визия за развитието на страната. Печалният опит ни е научил, че създаването на социални утопии може да има гибелни последици за обществото и за хората поотделно, но социалдемокрацията винаги се е асоциирала с постоянното движение напред. Социалдемокрацията е синоним на “идеи в движение”. Затова, ние не приемаме популярното разбиране, че партиите вече са единствено машини за печелене на избори.
Ние се стремим да вървим в крак с развитието на нови социалдемократически подходи към со;циалните и глобални проблеми, но по никакъв начин не смятаме да се отричаме от традиционните социалдемократически ценности и съюзници. Социалдемократите от БСДП отхвърлят възможността за развиването на влиятелно социалдемократическо движение, без ефикасно взаимодействие със синдикалното движение. В съвременна България, представителните организации на работниците и служителите са стожер на защитата на интересите на реалните творци на благата. Затова БСДП ще се противопоставя на всякакви опити за подценяване на ролята на тристранното сътрудничество и за миниране на социалния диалог. Ние се противопоставяме на идеите за промени в модела на индустриалните отношения в България, проповядвани от хора, които крият зад “изисканата” си риторика за “гъвкав пазар на труда”, намерението за пълно обезправяване на работниците и служителите в частния и дори в държавния сектор.
Известно е, че социалдемократите нямат политически врагове. Ние имаме само опоненти. Но в общия контекст на социално-икономическото развитие на страната, нашият истински враг е бедността. Бедността, като генератор на социална несигурност и на неравноправие в сферите на образованието и здравеопазването. Всеки, който споделя нашето гледище, че е недопустимо достъпът до образование да се основава на имуществени дадености може да бъде наш съюзник. В условията на бързо развиваща се “икономика, основана на познанието” ние категорично се обявяваме срещу всичко, което ерозира равните възможности за достъп до образование. За нас – социалдемократите реформисти, образованието е и ще бъде свръхприоритет. То е необходимо условие за личния успех на младите хора и за общата конкурентоспособност на младите хора.
Социалдемократите винаги са апелирали за нравственост и морал в политиката. За наше огромно съжаление, развитието на българския политически живот, особено пред последните месеци, вещае злепоставянето на този призив в очите на обществеността, по същия начин по който беше злепоставено понятието “социализъм”. По същия начин, по който протича ерозията на понятията “свобода” и “демокрация”. България се нуждае и от свобода, и от демокрация, и от нравственост в политиката. Нуждае се и от социално мислещи политици, които наистина да правят политика от морални позиции. При това от позициите на онези морални норми, които са се формирали от времето на Мойсей до наши дни и особено през последните 2000 г. Ние не сме забравили, какво е проповядвал Спасителят Иисус за любовта към ближния, за въздаването на Божието – Богу и кесаревото – Кесарю. Помним и думите на пророка Мохамед, казани след като е разрушил идолите на свещеното място Кааба: “От днес, единственият белег за аристократизъм ще бъде милосърдието”.
Затова, като се опираме и на вековните морално-етични норми и на достиженията на човешкия прогрес, ние вярваме, че ще успеем да осъществим своя социален проект в нашето Отечество – Република България, държавата лежаща върху едни от най-многобройните и дълбоки културни пластове в Европа. Мястото, където е открито най-старото обработено злато в Европа. Мястото, откъдето са тръгнали социални учения, които са оставили неизтриваема диря на Стария континент. Ние вярваме, че можем да осъществим тук и сега своя идеал – СВОБОДЕН ТРУД НА СВОБОДНИ ХОРА В СВОБОДНА СТРАНА.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти