Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Българската социалдемократическа партия е за открит диалог с всички, които желаят да работят за просперитета на българския народ.

Националният комитет на БСДП проведе заседание на 05.06.2004 г. в гр.Пловдив. Основна точка в дневния ред бе: “Ролята на БСДП в настоящата политическа обстановка в страната и задачите на местните организации”. Встъпителен доклад по темата направи председателят на партията Йордан Нихризов. Той обрисува в изложението си сложната политическа ситуация в страната, настъпила след местните избори, и разразилите се противоречия сред демократичните сили. В тази обстановка БСДП продължава да отстоява последователната си позиция като партньор, подписал коалицията ОДС, и да работи за интересите на трудовите хора и на дребния и среден бизнес. Партията ще продължи да сътрудничи с политическите сили, със синдикатите и неправителствените организации, които приемат нейната социалдемократическа идентичност и са готови съвместно да дискутират програмни намерения.
Основната задача пред местните организации сега е да се подготвят и популяризират кандидатите на БСДП по региони за бъдещите парламентарни избори. В условията на продължаващо медийно затъмнение от съществено значение е да се използват възможностите на средствата за информация по места, да се лансират сериозни инициативи и да се ликвидира старата болест на квартално политиканстване и безсмислено дребнотемие. Когато се търсят стабилни партньори, нужно е да се разбере, че с идеи и възможности БСДП също трябва да бъде привлекателна за тях.
Не бива да се забравя - Българската социалдемократическа партия е организацията, която още преди четири години създаде нова социалдемократическа програма за развитие на страната – “Социалдемократите-реформисти в зората на 21-ви век”. След 44-ия конгрес през 2002 г. тя стана основополагаща програма на партията. В нея ясно се посочва, че социалдемокрацията не е скована догма, а идея в развитие. Днес всеки член на БСДП може посредством тази програма да докаже – няма стара и нова партия, както се опитват да ни заблуждават някои лидери. Има партии с идеи и такива, които са конюнктурни сдружения в личен или корпоративен интерес. Но преди всичко членовете на БСДП е необходимо да повярват в себе си и гордо да заявят пред обществеността, че са наследници на една последователна демократична традиция, въпреки опитите на определени среди да дискредитират понятието социалдемокрация в очите на избирателите. Това е задача, която не може да се възложи с решение, а е плод на идеи и убеденост.
На заседанието в Пловдив присъстваха 56 члена на НК. Становища и предложения по разглежданите въпроси направиха Любомир Антонов, Николай Ганков, Филип Кочанов, Александър Банев, Минко Стефанов, Цветан Димитров и др. На членовете на Изпълнителното бюро Сашо Маджаров и Минко Стефанов бе възложено възстановяването дейността на младежката организация. Националният комитет прие решения, пълния текст на които поместваме отделно.

ПРЕСЦЕНТЪР НА БСДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти