Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Текуща информация / Социалдемократите за

Законът за гарантираните взимания на работниците при несъстоятелност на работодателя , внесен от БСДП е вече част от българското законодателство.

Настоящият парламент прие на второ четене първия закон , предложен изцяло от опозицията – Законът за гарантираните взимания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.Макар на 21.04.2004г. този акт да бе съпроводен с бутилка шампанско , както вече стана традиция да се отбелязват нововъведенията в българското законодателство , той остана встрани от погледа на медиите.Може би защото с приемането на закона не се отваряше поле за поредния скандал , а напротив България се приобщаваше към решаването на един съществен социален проблем по адекватен за критериите на Европа начин.Твърде вероятно причината за гробното мълчание да се корени и във факта , че управляващите бяха принудени да се съгласят с аргументите на вносителя – БСДП , подкрепени твърдо от ОДС в пленарна зала , а извън нея от синдикатите , начело с КНСБ.Така или иначе , най-важното следствие от приемането на закона е , че пред страната се отвори път за ратифициране Конвенция 173 на МОТ , а пред трудовите хора възможността за нови гаранции за защита на заработените , но неизплатени заплати.
Друг е въпросът дали мнозинството възприе всички идеи , заложени в първоначалния вариант на законопроекта.В интерес на истината трябва да се подчертае , че предложенията за промяна на текстовете бяха , както с цел подобрение на проекта , така и в посока ограничаване на част от предвидените права.Например , възприе се “Гаранционния фонд” да бъде обслужван административно от НОИ , с цел намаляване на разходите и обхвата на закона се разпростря върху осигурителните вноски , дължими от работодателя.Но същевременно отпадна опцията , предвиждаща претенция на работника за неизплатени заплати , още в момента на тяхното забавяне в рамките на три месеца , а размерът на гарантираното обезщетение от три брутни месечни заплати бе драстично намален и привързан към минималната работна заплата.
Все пак опозицията успя да удържи позициите обемът на обезщетението да гарантира най-насъщните нужди на работниците от предприятията , обявени в несъстоятелност и смекчи евентуалните бюрократични бариери пред неговото изплащане.Всичко това , заедно с измененията в Търговския закон по преместване на приоритета на работническите взимания от осмо на четвърто място в масата на несъстоятелността , правят картината на нашето законодателство в тази област далеч по различна от преди една година .Защото дългото бездействие по проблема успя да натрупа над 130 млн.лв. заработени, но неизплатени работнически заплати.Наистина законът влиза в сила от 01.01.2005г. и няма да действа за минало време , но тук е справедливо да се запита : “А какво щеше да стане ако неговото приемане се отложеше за след 2005 – 2006г., както искаха някой , и дали проблемът с дължимите средства би стоял толкова остро , ако той бе станал факт през 2002г., както предложиха БСДП и КНСБ”? В пресата се появиха коментарии , че определени среди в БСП гледали със завист социалните предложения на БСДП , прокарвани чрез ПГ на ОДС.Може и да има нещо вярно в това , след като червените шамани , запленени от тъй нареченото единство на левицата” са се заели най-вече да докажат колко хубаво е било несбъднатото минало и се страхуват да нарушат интереса на избуялите червени капиталисти.
Идеите на БСДП в социалното законодателство , обаче са други.Опряна на целите заложени в програмата на партията,приета на 44-я Конгрес , Българската социалдемократическа партия ще продължи борбата за реално отстояване интересите на трудовите хора в условията на пазарната икономика , посредством конкретни законови мерки.Приетият Закон за гарантираните взимания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя е една от поредните стъпки в тази насока.Понеже тя дава възможност българския работник да има права , сходни с тези на своя колега в Западна Европа.С това българските социалдемократи продължават традицията от времето на Янко Сакъзов – въвел 8-часовия работен ден в законодателството , да работят в интерес на хората без да търсят единствено медийните фанфари и аплодисменти , защото искат идеите за свобода , справедливост и солидарност да бъдат реализирани с конкретни дела.
Йордан Нихризов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти