Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Ръководство / Член
 
Още информация
 Име: Диана Маринова
 Длъжност: Член
 Рожденна дата: 1966-12-09
 Сем. положение:
 
Биография
ОБРАЗОВАНИЕ:
1985г. – завършва ЕСПУ с разширено изучаване на Френски език – гр.Тетевен
1991г. – завършва СУ ”Климент Охридски”, Юридически факултет с пълно отличие


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
СУ ”Климент Охридски”
1991г. – специализация “Международни отношения”
СУ ”Климент Охридски”
1992г. – 1994 – специализация - Международно търговско право
- Отавски Университет – Канада
Докторант на самостоятелна подготовка към ИПН – БАН по Международно търговско Право

EЗИЦИ: Владее френски, английски и руски езици


ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:
От 1995г. - адвокат – член на Софийска адвокатска колегия

1996г. – правен консултант в Отдел “Международно сътрудничество”, Комитет по пощи и далекосъобщения
1996г. - 1997г. – правен консултант във “Винтехпром” ЕАД – гр. Пазарджик
1997г. – 1999г. – правен консултант по хармонизация на законодателството със законодателството на ЕС – МЗГАР, Програма ФАР.
1999г. - експерт-юрист в Управление “Интеграционна политика” на МЗГАР, Отдел за анализи на аграрната политика и подготовката за присъединяване към ЕС
1999г. – 2000г. - ст .инспектор-юрист в Главна инспекция по труда – МТСП, експерт по проблемите на хармонизацията на законодателството в Отдел “Правна документация и проучване”.
1997г. –1999г. - хоноруван асистент по Основи на правото, Гражданско право, Облигационно право и Търговско право в Стопански факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” и в УНСС.
от 2000г. - редовен асистент по международно частно право в УНСС
2000 г. – 2003 г. - главен експерт-юрист в ИА “ГИТ” към министъра на труда и социалната политика
2001 г. – 2003 г. - юрисконсулт на Фонд “Условия на труд” към министъра на труда и социалната политика
от 2003 г. - арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж ( НИПА ) по ЗУКТС
от 2004 г. - “главен асистент” в Юридическия факултет на УНСС
от 2005 г. - хоноруван преподавател по дисциплината “Законодателство в изкуствата” в Департамент “Музика” на Нов Български Университет (НБУ)

Зам.председател и секретар на Българската асоциация по морско право, член на Българската асоциация по аграрно право и на Българската асоциация по сравнително право.
Юрист на неправителствената организация Европейски форум на експертите
Автор на над десет публикации в областта на международното право и правото на ЕС, търговско право и трудово право.


ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
от 2001 г. член на СДП
от 2005 г председател на СДП
от 2008 г. член на БСДП
от 2008 г. член на ИБ на БСДП
Назад 

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти