Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Конференции и дискусии / Материали за дискусия

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ МИЛИОНИ


В рубриката “По следите на изгубените милиони” продължаваме от бр.28, бр.29, бр.30, бр.31, бр.32 и бр.33 на “Позиция” публикуването на доклада на Димитър Луджев за задграничните дружества, създадени от комунистическия режим. 39-тото обикновено Народно събрание завеща проблема с изнесените държавни средства в периода преди 1990 г. на 40-ия парламент. В приетите документи беше събрана и оценена за пръв път от 15 години част от известната информация, но действията по докладите на комисиите останаха за бъдещите управляващи. Дали те ще се заинтересуват да потърсят отговорност за извършеното е малко вероятно, предвид факта, че днес управляват тези, които бяха против прочитането на тъмните страници на миналото. В края на краищата такава бе волята на българския избирател. Затова ние ще довършим публикуването на доклада на комисията с председател Д.Луджев, който беше оценен в материалите на Народното събрание като един от най-подробните източници на информация.
В бъдещите броеве ще намерят място и други документи за изнесени от страната ни финансови средства. От тяхното съдържание ще стане ясно защо толкова време по въпроса се мълчеше и защо и в бъдеще мнозина ще повтарят, че това е безсмислено ровене в миналото, минало, което ги превърна от партийни властелини в икономически величия, минало, което те искат да бъде забравено.

Продължение от бр.33 на Бюлетин “ПОЗИЦИЯ”

Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ - министър на отбраната

През периода 1981-1990 г. ЛОКОРСКИ е внасял в страната големи количества нискокачествени тютюни. Извършил е множество документни престъпления, засягащи и чужди държави.
През 1988 г. е внесъл 15 хил.т тютюн за унищожаване. По данни на специалисти тютюнът бил органолептичен и радиоактивен, а от сделката ЛОКОРСКИ е получил 1,5 млн.щ.долара. По случая е образувана правителствена комисия и следствено дело, което е спряно от Окръжна прокуратура - Разград.
По това време лицето е поддържало близки контакти с ГРИША ФИЛИПОВ, ХРИСТО ХРИСТОВ, СТОЙО КЬОСЕВ и БОНЧО МИТЕВ.
2. Дело за корупция срещу лицата ИВАН ЦОНЕВ и ЕДУАРД ЯЗЪДЖЯН - зам.-генерални директори на ДСО "Български тютюни".
През 1975 г. са внесли оборудване нулева серия от фирмата "Молинс" - Англия, за цигарена фабрика Ст.Загора, без предварителни проучвания и икономическа обосновка. В резултат на това оборудването не достига количествените и качествените показатели, от което са настъпили значителни материални щети и социални напрежения.
Горното е доказано от финансова ревизия с акт за начет, но с намесата на КРЪСТЬО ТРИЧКОВ и решение на МС лицата са оневинени.
3. Дело на група лица за корупция, безстопанственост и злоупотреби в инженеринговата и строителна дейност на ИСО "Агрокомплект" зад граница.
Данните са потвърдени от финансова ревизия на строителни обекти в Сирия и Ирак.
Следственото дело е прекратено от Софийска градска прокуратура, въпреки възражение на отдел "Следствен" - СГУ-МВР.
4. Дело за валутно престъпление на ДОБРИ ДОБРЕВ в размер на 15,5 хил.долара, внесено в Първа районна прокуратура, по което не е образувано наказателно производство.
5. Дело за причинени неоправдани стопански разходи и щети в размер на над б млн.лева от ЕВТИМ КУКУЯНОВ - служител в ЦКС, образувано от Главна прокуратура по наши данни и ревизионен акт на КДНК и прекратено от ГСУ-МВР на основание Закона за амнистията от 1987 година.
6. МИТКО ГОГОШЕВ - началник на астрономическата обсерватория в Ст.Загора. През 1983 г. при митническа проверка са намерени материали с гриф "строго секретно", подготвени за изнасяне в САЩ. Образуваното следствено дело по факта е доказало извършеното нарушение на чл. 357 (престъпление против държавната тайна) от НК, но е прекратено по указание на СТОЯН МАРКОВ.
7. Следствено дело № 1/1986 г. срещу д-р РАДА АРГИРОВА от БАН за внос- на вируса на СПИН в страната, при което са установени нарушения на Закона за митниците, Закона за народното здраве и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 5 на Комитета по труда и работната заплата. Същото е прекратено с намесата на ГРИГОР СТОИЧКОВ и ЛЮБОМИР ШИНДАРОВ.
8. Следствено дело № 30 от 1987 г. срещу проф. ТОДОР ПОПОВ от БАН за издаване на държавна тайна на чужди организации и нарушения на Закона за сделките с валутните ценности и валутния контрол (ЗСВЦВК) - престъпления по чл. 104, 105 и 250 от НК. В хода на следствието под въздействие на ЕМИЛ ХРИСТОВ и НАЧО ПАПАЗОВ, той е освободен под гаранция от предварителен арест и се самоубива в дома си.
9. Следствено дело № 80 от 1986 г. срещу ЕВГЕНИ ДЮКЯНДЖИЕВ от БАН за корупция и разложение, при което са доказани присвоявания в съучастие с акад. ГЕОРГИ БРАНКОВ, проф. ХРИСТО ХРИСТОВ и проф. ДОБРОМИР КОЛАРОВ. Под въздействието на НАЧО ПАПАЗОВ и главния прокурор ЛЮТОВ обвиненията срещу БРАНКОВ, ХРИСТОВ и КОЛАРОВ са снети и съдът постановява несъответстваща на деянието присъда на ДЮКЯНДЖИЕВ.
10. Следствено дело от 1984 г. на КЪНЧО БОНЕВ - служител в Държавния комитет за наука и технически прогрес, за нарушения на чл. 282 (престъпления по служба) от Наказателния кодекс, доказани с ревизии от КДНК и МФ с произтичащи щети над 42 хил.валутни лева, прекратено под давление на НАЧО ПАПАЗОВ и МАРИН ПЕТРОВ.
11. Следствено дело за корупция на лицата ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ и ГЕОРГИ МИЛАДИНОВ - ръководители в Инженеринговото строително монтажно управление "Телекомплект" при МИС. Следствените органи, а по-късно и Главната прокуратура са потвърдили предмета на престъплението, но по указание на МИНЧО ЧУНТОВ - ГК на БКП, делото е прекратено.
12. Данни за присвоявания от страна на БОГОМИЛ ПЕТКОВ, бивш директор на СИЦ на МИС са изпратени на Градската прокуратура и КДНК за вземане на отношение. Наказателни мерки срещу лицето не са предприети, той като същото е зет на СВЕТЛА ДАСКАЛОВА.
13. Дело. за корупция срещу ИВАН ЛАПАЛЕЗОВ - бивш генерален директор на фирмата "Булфрахт". Въпреки доказана престъпна дейност, делото е върнато от ГСУ и не е възбудено наказателно производство. Лицето е профилактирано без да възстанови щетите на държавата.
14. Дело за разхищения в размер на 4,5 млн.щ.долара от лицето ГЕОРГИ ДЕЧЕВ - бивш директор в СО "БДЖ", следствие на неизгодно сключени сделки.
15. Не е образувано наказателно производство, поради намесата на бившия зам.-министър на транспорта СТОИЛ ФЕРДОВ.
16. Следствено дело № 68 от 1989 г. на ГСУ на БИСЕР ДИМИТРОВ - бивш генерален директор на Стопанския комбинат "Оргтехника". Очертаваща се щета за 19 млн.долара. Следствието е прекратено по настояване на ОГНЯН ДОЙНОВ. Лицето в момента е зад граница.
17. Следствено дело за корупция и неизгодно сключени сделки в Турция за около 6 млн.долара на МАРИН ПЪРВАНОВ - бивш зам.-генерален директор на "Минералимпекс", водено в отдел "Следствен" - София-град, и прекратено след като близка връзка на ПЪРВАНОВ е провела разговор със секретарката на Т.Живков.
18. ИЛИЯ БИМБАШИЕВ - бивш служител на "Булгарконтрола" е осъден на 8 години лишаване от свобода за валутни престъпления и документни престъпления. Изтърпяването на наказанието е отменено след намесата на БОРИС ЛАГАДИНОВ.
19. Особено характерен е случаят със служители и сътрудници от служба "Културно наследство" при Министерството на външните работи, свързани и с фонд "1300 години България" .
През месец март 1982 г. състав на Върховния съд -Военна колегия, е осъдил лицата:
ЖИВКО ПОПОВ - кандидат-член на ЦК на БКП, бивш служител на ДС, зам.-министър на МВнР и посланик в ЧССР - по чл. 203, ал. 1 и 2 (присвояване) във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 на 20 години лишаване от свобода.
ВЪЛО ГОРАНОВ - собственик на австрийската фирма "УЛПИЯ" - по чл. 203, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1 на 18 години лишаване от свобода.
КРЪСТЮ МУТАФЧИЕВ - първи секретар при МВнР - по чл. 203, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, както и по чл. 250, ал. 2 във връзка с ал. 1, буква "а" на 15 години лишаване от свобода.
КИРИЛ БАШЛИЕВ - специалист при МВнР - по чл. 203, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, както и по чл. 203, ал. 2, чл. 250, ал. 2 във връзка с ал. 1, букви "а", "б" и "в" и чл. 310 и 308 (документни престъпления) на 10 години лишаване от свобода.
При предварителното и съдебното разследване е било установено, че посочените лица са били в различни периоди от време служители на "Културно наследство". Службата "Културно наследство" е създадена в изпълнение Решение № 367 на Секретариата на ЦК на БКП от 19 април 1975 г. за тържествено честване на 1300-годишнината от създаването на българската държава, на подчинение към МВнР. Задачата й е била да издирва материали и документи, свързани с историята на България, да закупува ценни произведения на изкуството от различен произход, с оглед увеличаване фонда на художествените галерии и музеите»- Валутно и в лева службата е била обезпечена чрез МВнР от държавния бюджет. Като допълнителни източници на сред¬ства са използвани дарения от българи, живеещи зад граница и отчисления от разходите на български външнотърговски централи.
От 19 май 1975 г. до месец май 1980 г. за разпоредител с финансовите средства на службата бил определен Живко Попов. Под претекст за набиране на допълнителни средства, същият заангажирал службата с дейност, несъответстваща на целите и задачите й. Провеждана била търговска, посредническа и контрабандна дейност. В нарушение на действащата тогава в страната нормативна уредба били създадени и регистрирани фирми във Виена - "УЛПИА" и "ЕРКОНА", като издръжката им била за сметка на службата. Без разрешение на Министерството на финансите (МФ) и Министерството на външната търговия били организирани със средства на службата, контрабандни покупки и доставени в страната големи количества златна бижутерия, част от които лично присвоени от ПОПОВ. Използвайки условията за безотчетност посочените лица незаконно се обогатявали или облагодетелствали други лица. Съставени били фалшиви документи за закупуване на картини или платени суми на сътрудници. Извършен бил незаконен трансфер. Под прикритието на безпринципното отношение на МИРЧО СПАСОВ - по това време член на ЦК на 6КП, ЖИВКО ПОПОВ и служителите от "Културно наследство" се ползвали с изключителни права. Не били редки случаите и на лично облагодетелстване и на МИРЧО СПАСОВ.
По време на следствието наред с извършените от ПОПОВ и неговите съучастници престъпления, са получени данни и за други лица, които е трябвало да носят наказателна отговорност. Впоследствие на съд е бил предаден за тази дейност само ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ. Осъждането на бившия зам.-министър на външната търговия ГЕОРГИ ВУТЕВ не е свързано с дейността на "Културно наследство", въпреки че по време на следствието са получени данни в тази насока.
"Така например от извършената финансова ревизия на база на отчетните документи, е установено, че от предоставените бюджетни средства и дарения в периода м.май 1975 – м.юни 1981 г., на обща стойност 9 356 745 валутни лева, изразходените суми се разпределят както следва:
1. За закупуване на произведения на изкуството – 2 931 806 вал.лева.
2. За командировки в чужбина - 2 005 719 вал.лева.
3. За закупуване техника и стопански инвентар - 967 154 вал.лева.
4. За обеди, вечери, хонорари, бакшиши и други "непредвидени" разходи - З 003 567 вал.лева.
По време на ревизията са били събрани като неправилно изплатени и 448 498 вал.лева.
Не е била търсена наказателна отговорност на следните лица:
1. МИРЧО СПАСОВ - под предлог, че изпълнява задачи на служба "Културно наследство" СПАСОВ е получил материални средства, част от които е отчел с актове, а други безотчетно получил от ПОПОВ и МУТАФЧИЕВ, като за периода 1978-1980 г. е получил: за командировки в чужбина – 1 427 щ.долара, равностойни на 2 462 лева; за други цели, отчитани с актове – 2 999,50 щ.долара, равностойни на 4 031 лева; за обеди, вечери, бакшиши, посещения на атракционни заведения в Париж – 5 930 фр.франка, равностойни на 2 374 лева; получени от съпругата му в Бон - 800 д.марки, равностойни на 775 лева; получени безотчетни от М.ПОПОВ 5 000 рубли, равностойни на 4 500 лева; получени безотчетни от МУТАФЧИЕВ 10 000 лева; закупени за лично ползване цветен телевизор, видеомагнетофон, бойлер, резачна машина, обувки, облекла - 11 872 лева или общо 36 014 лева.
За горните разходи същият не е давал обяснения.
2. ЗАХАРИНКА КОСТОВА (МАЩЕНКО) - по настояване на М.СПАСОВ, като сътрудник на "Културно наследство" била включена неговата близка приятелка ЗАХАРИНКА КОСТОВА (МАЩЕНКО) без същата да има каквито и да е познания и възможности да изпълнява поставените й задачи. Независимо от това, многократно е била командирована зад граница за сметка на службата, за да урежда свои семейни и лични проблеми (лечение, туризъм и др.). За периода 1979-1980 година е получила безотчетни суми в размер на 13 464 щ.долара, 11 379 рубли и 4 105 лева, равностойни на 39 585 лева (по тогавашния курс на лева към щатския долар. Тази констатация е за всички курсове на лева и към други валути в тази част на доклада).
КОСТОВА е потвърдила посоченото при разпитите пред следствието и съда;
3. ТИНКО ВОДЕНИЧАРОВ - със заповед от 23 януари 1979 г, Попов е командировал за 6 дни в Австрия ТИНКО ВОДЕНИЧАРОВ - съветник на Т. ЖИВКОВ, който след завръщането си е отчел 5 443 щ.д без да конкретизира разхода. В края на 1979 г. Т. ВОДЕНИЧАРОВ е получил като подарък от Ж. ПОПОВ телевизор "Грундиг" и видеомагнетофон, закупени със служебни средства. Общо е получил валута и вещи в размер на 13 732 лв.
Същият е дал обяснения пред следствието и е възстановил част от получената апаратура.
4. ВЕНЕЛИН КОЦЕВ - от касовите документи на "Културно наследство" се установява, че за периода 1978-1980 г. ВЕНЕЛИН КОЦЕВ - по това време посланик в Италия, е отчел разходи в размер на 13 878 щ. д. и 4076,98 лв., направени предимно за срещи, обеди, вечери и за закупуване на различни подаръци. Общо разходът възлиза на 27 701,40 лв.
ВЕНЕЛИН КОЦЕВ не е разпитван по посочените разходи.
5. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ - от наличните финансово-счетоводни документи на "Културно наследство" се установява разход на АЛЕКСАНДЪР ФОЛ, за периода 1977-1980 г., в размер на 1 323 щ.д. за командировки в чужбина, 3 256 щ.д. за други цели, както и 5 130,15 лв. Общо направеният разход възлиза на 12 864,08 лв., като за много от сумите не е установено за какво са разходвани.
За лечението на МАРИЯ ФОЛ през 1980 г. в Румъния и за издръжка на придружаващите я лица, "Културно наследство" е разходвало 39 578 румънски леи, равностойни на 3 720,33 лв.
ГИНКА АСЕНОВА ФОЛ е отчела през 1977 г. разходи за 505 т.д., равностойни на 853,45 лв., като не е изяснено за какво е направен разхода.
ВАЛЕРИЯ СТОЙКОВА - ФОЛ, за периода 1977-1979 г., е отчела разходи за 650 щ.д. и 890 лв., равностойни за 1 997,60 лв. Не е изяснено за какво са направени разходите.
АЛЕКСАНДЪР ФОЛ не е разпитван по делото.
6. ЧАВДАР ДАМЯНОВ - бивш посланик на НРБ в Швеция.
С отчети, командировки и разписки, подписани от съпругата му ЖИВКА СТРАХИЛОВА, същият е разходвал в периода 1976-1980 г. сумата 508 щ.д. равностойни на 8 493,56 лв.
ЧАВДАР ДАМЯНОВ не е разпитан по делото.
7. БОГОМИЛ ГЕРАСИМОВ - бивш посланик на НРБ в Мексико. През 1978 г. е отчел в "Културно наследство" 1 978 щ.д. без да е изяснил за какво са направени разходите. През 1979-1980 г. е отчел 7 926,72 щ.д. Значителна част от сумите са разходвани за почерпки, обеди и вечери. Общо разходваната сума е в размер на 14 697,87 вал. лева.
През 1979 г. ГЕРАСИМОВ закупил в Мексико и транспортирал за страната две холни гарнитури за ЖИВКО ПОПОВ.
Чрез разпит на БОГОМИЛ ГЕРАСИМОВ е изяснявано местонахождението на подарени от президента на Мексико мебели за България.
8. МИЛЧО ГЕРМАНОВ - бивш първи зам.-председател на Комитета за култура. Съгласно вписванията а касовите книги на "Културно наследство" е разходвал валутни средства в размер на 5 107,80 вал. лв. за командировки в чужбина и за "други цели.
МИЛЧО ГЕРМАНОВ не е дал обяснения относно целесъобразността на направените разходи.
9. ТОДОР РИБАРОВ - бивш зам.-председател на Комитета за култура и главен секретар на Националната координационна комисия "1300 години България" е получил и отчел за периода 1977-1979 г. общо 2 374 щ.д. и 3 147,78 лв. равностойни на 7136,10 лева. Сумите са разходвани за командировки, оперативни разходи в чужбина (обеди, вечери и почерпки), оперативни разходи с български граждани и командировки в страната, както и за изплащане на хонорари на сътрудници на Националната координационна комисия.
При разпита на РИБАРОВ, същият обяснява, че средствата за "оперативни" разходи с български граждани е вземал от касата на "Културно наследство" поради обстоятелството, че в Националната координационна комисия липсвало такова перо за разходи.
10. ХРИСТО БЪЧВАРОВ - ръководител на НПП-ТРЕ,. През 1979-1980 г. е разходвал 22 192 щ.д. на служба "Културно наследство" за закупуване на различна техника и други вещи за УБО при Министерския съвет, което впоследствие е възстановило сумата.
Част от закупената техника и други предмети на стойност 6 214 щ.д., равностойни на 10 538,94 лв., същият задържал с мотива, че са му необходими за експерименти в института. Между тези вещи са могли да се идентифицират: автомобилни гуми, телевизор "Филипс", видеомагнетофон и други, които не са заприходени в института. В същия период от време той лично получил от "Културно наследство" и разходвал лично и за командировки на съпругата си 4 581 щ.д. равностойни на 7 769,37 лева.
При предварителното следствие разпит на БЪЧВАРОВ не е провеждан.
11. ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ - бивш председател на СБП, от касовите книги на службата се установило, че в периода от 1977-1979 г. ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ е отчел разходи в размер на 4 232 щ.д., извършени в Париж по време на командировки от Комитета за култура. Същият не е представил разходооправдателни документи. През ноември 1978 г. заедно с ИЛИНДА МАРКОВА е бил командировка в Париж за сметка на "Културно наследство" и е разходвал 5 169 фр. франка за обеди, вечери и т.н. Разходът не е отчетен в службата.
През март 1979 г. бившият служител на службата МАРИН КОЛЕВ е отчел, а Ж. ПОПОВ одобрил три акта на обща стойност 6 000 щ.д., суми разходвани от ЛЕВЧЕВ. Не е известно за какво е направен разхода.
Общо за периода 1977 - 1979 г. ЛЕВЧЕВ е разходвал валута, равностойна на 19 914,53 лв.
Л. ЛЕВЧЕВ не е разпитван по следственото дело.
12. РУМЕН СПАСОВ - бивш културен аташе в посолството в Лондон, съветник в Министерството на външните работи (син на МИРЧО СПАСОВ).
За периода 1978-1979 г. е отчел на два пъти като командировъчни 821 щ. д. За периода 1978 - 1980 г. е отчел като "други" разходи суми в размер на 8 261 щ.д. и 1 007,43 лв. или общо е разходвал 16 492,24 лв.
Относно отчетените средства СПАСОВ пояснява, че ги е разходвал за обеди, вечери и почерпки.
13. Доц. ЧУДОМИР НАЧЕВ - бивш директор на Културния център "Витгещайн" - Виена.
За периода -1977-1979 г. е разходвал 52 402 щ.д. и 3 231 лв. равностойни на 91 736 лв.
Преобладаваща част от валутните средства НАЧЕВ разходвал за задгранични командировки, без да е ясно какви задачи на службата е изпълнявал.
Обясненията на НАЧЕВ по разходите са незадоволителни.
14. ИВАН ИВАНОВ - бивш директор на Протокола на Комитета за култура.•
За периода 1978-1979 г. получил и отчел в службата валута и лева равностойни на 27 864 лв. Разходвал е сумите за подаръци, хонорари на сътрудници на Комитета за култура, за "представителни" и за командировки на него и съпругата му.
Дадените от него обяснения са приети от следствието за незадоволителни;
15. БОРИС ДЖИБРОВ - бивш директор на Единния държавен протокол при Министерството на външните работи.
За периода 1977-1980 г. получил и отчел валута и лева равностойни на 35 281 лв.
Пред следствието е дал непълни обяснения, като за по-голяма част от разходите не е могъл да даде обяснение.
16. ЮЛИЯ ВАСИЛЕВА – ПОПОВА - бивш директор на Научно-изследователска лаборатория по спектофотометрия и биологична физика при БАН (съпруга на М. ПОПОВ).
Неправомерно е разходвала валута и лева равностойни общо на 31 236,66 лв.
За горната сума й е съставен акт за начет.
17. ПЕТЪР УВАЛИЕВ - бивш аташе на България в Лондон, постоянно живущ в Англия.
Получил за сметка на "Културно наследство" 4 450 щ.д. равностойни на 7 565 лв.
Не е разпитван по делото.
18. ДИМИТЪР БОЕВ - бивш помощник на М. СПАСОВ.
Оформял е с подписа си предложения за разходване на 64 000 лв. изпратени по указание на М. СПАСОВ на ЗАХАРИНКА МАШЕНКО.
Не е разпитван по следственото дело.
19. ВАЛЕНТИН МАТОВ (син на ГОРИНОВА).
Получил цветен телевизор за 2 000 лв. - върнат на ревизията.
Не е разпитван по делото.
20. ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ - бивш зам.-председател на Комитета за култура.
Получил и отчел суми във валута и лева равностойни на 146 556,46 лв.
Привлечен в качеството на обвиняем по следствено дело и осъден за присвояване на б г. лишаване от свобода.
21. ГЕОРГИ ВУТЕВ - бивш зам.-министър на Министерството на външните работи.
Получил и отчел за командировки и други разходи 3 202 щ.д и 2 000 лв.
Водено му е следствено дело за други престъпления, при което е бил разпитван и за посочените разходи.
Материалите за тези и други лица, получили и отчитали суми в "Културно наследство", са предадени на групата, извършила ревизията, назначена по дело № 104/1981 г. за търсене на имуществена отговорност.
Касовите книги и първичните документи са върнати в Министерството на външните работи.
Тези и много други дела следва да бъдат предмет на нова правна оценка от компетентните органи.
По отношение на съпричастността на структурите на ДС, работещи по икономиката, към търговията със специално имущество, производството и износа на лекарствени средства под контрол и скрит транзит на стоки до момента са получени следните данни:
Скритата транзитна търговия е била официална държавна политика, осъществявана от наши фирми, като са използвани и чужди граждани. Обхващала е стоки, поставени под особен международен контрол, за които фирмите доставчици в повечето случаи са нямали официално вносно разрешение. Освен обичайните за скрития транзит стоки, като злато, валута, битова електроника, цигари, напитки и др. в тази дейност са били включени реекспорта на оръжие и боеприпаси, както и износа на медикаменти, намиращи се под контрола на Международната здравна организация.
За осъществяването на тази дейност с решение на Министерския съвет № 189 от 1967 г. в системата на МВТ е било създадено ВТП "Кинтекс”. До прекратяването на дейността с Решение № 163 от 1985 г. т.нар. Трета дирекция само от горните операции са реализи¬рани чисти валутни постъпления в размер на 168 млн. долара.
В съответствие със статута и основните задачи на ДС, отделите на ВГУ-ДС, работещи по линия на икономиката, са изпълнявали задачи по контраразузнавателното обезпечаване на операциите, състоящи се в недопускане изтичането на факти и сведения съставляващи ДТ, предотвратяване и пресичане дейността на чуждите специални служби действащи по канала, предотвратяване сключ¬ването на неизгодни сделки и нанасяне щети на националната икономика. За тази цел в отрасловите министерства, както и във фирмите имащи отношение към горната дейност, са били назначавани служители на ДС като офицери по сигурността и режима. Съществуват данни, че на някои звена и отделни служители на ДС, са възлагани и задачи по осигуряване пропускането (без митническа проверка) на стоки през границата, но в нормативната база, регламентираща дейността на тази категория офицери, такива задължения не са вменявани. Изградена е била система от служи¬тели на ГУ "Митници", работещи с ВТП "Кинтекс".
Въпреки че през 1985 г. началникът на Управление "И" официално е поискал от ръководството на МВР органите да бъдат освободени от задължението да подпомагат и осигуряват в контраразузнавателно отношение скритата транзитна търговия и да продължат работата само по разкриване и пресичане дейността на чуждите специални служби по контрабандния канал, тази дейност е продължила до края на 1989 година.
Предвид зачестилите случаи на изтичане на информация и съществуващата реална опасност от компроментиране на държавните предприятия, а от тук и на самата държава, позовавайки се на посоченото Решение № 163 на Министерския съвет от 1985 г., бившето МВТ е разпоредило откриване на представителство в София към ВТО "Интеркомерс" на фирма "Икомев - Лихтенщайн", фактически поемащо дейността на Трета дирекция на "Кинтекс” без скрития транзит на оръжие. По силата на това разпореждане в "Икомев” се вливат фирмите на "Кинтекс” - "Олтрейд" и "Сокотрейд" като същевременно "Икомев" участва в "Лотос ООФ" - българо-австрийска фирма за специфични банкови операции и "Меридиан" - смесена фирма за търговия със СССР.
За ликвидиране на запасите от оръжие на стойност 20 млн. долара подготвено от "Кинтекс" за реекспорт е била създадена фирмата "Инар".
На отговорни длъжности в тези фирми са били назначавани действуващи и бивши служители на ДС, в повечето случаи имали и преди това отношение към тази дейност.
Впоследствие кръгът от фирми, занимаващи се със скрит транзит, търговия с оръжие и износ на лекарствени средства под контрол се е разширил. В осъществяване на такава дейност са засечени фирмите "Комко", "Тюркмен", "Ширио", "Оварас", "Тератон" и др. Характерното е, че в повечето от тях също са били назначавани бивши служители на ДС, особено след съкращението в МВР след 1990 г. До този момент са установени 14 бивши служители на ДС, работещи в горните фирми. Извършва се работа за изясняване дейността на фирмите.
Във връзка с образуваното от ГСУ-МВР дело 63/1990 г за незаконна търговия с лекарствени средства под контрол всички налични материали са предадени на Военна прокуратура. Изясняват се получените сигнали за нерегламентиран износ на специално имущество от фирмите "Инар", "Ширио", "Металхимкомерс" и др.
В процеса на обследването са установени данни и факти за злоупотреби и присвоявания от длъжностни лица при осъществяване на задграничната външно-икономическа дейност. Това е информация за злоупотреби при задгранична строителна и търговска дейност на традиционните външно-търговски предприятия като "Булгаргеомин", "Агрокомплект", СО "МАТ", "Електроимпекс", "Техноекспортстрой", БГА "Балкан", "Фонд 1300 години", както и от страна на новоизградени задгранични фирми от български физически лица след 10 ноември 1989 г. Такива фирми са установени в Швейцария, Австрия, Франция и Англия.. Всички събрани данни по тези въпроси са предадени на ГСУ-МВР.
Явно, че особено в настоящия момент на ширеща се корупция и засилващата се стопанска престъпност органите за сигурност също трябва да заемат полагаемото им се място в борбата срещу тях. В тази връзка правителството трябва на всяка цена да подкрепи органите за сигурност в тяхната нелека дейност като им създаде нормални условия за работа по линията на икономическата сигурност на страната. Крайно време е да бъде пресечена и преустановена приетата от някои заинтересовани кръгове линия за дискридитиране и оклеветяване на службите и съзнателно създаване на несигурност в оперативния състав.
В заключение искам да подчертая, че макар и написани, това са само първите страници на т.нар. "бяла книга", защото работата по нея далеч не е приключила. Престои решаването на много важни и сложни по своето естество задачи, които постоянно ще възникват и ще се увеличават не само страниците, но и броят на лицата от бившите партийни органи на БКП, правителства и средната стопанска номенклатура, извършили сериозни икономически престъпления, довели до настоящето катастрофално положение на Република България.
За изпълнение на тези нелеки задачи е необходимо да бъде осъществен пълен синхрон и тясно взаимодействие на рабо¬тата на правителството по отношение на стопанската престъпност у нас и зад граница със службите за сигурност, съдебните и следствени органи, Министерството на финансите и с Икономическата комисия на Народното събрание.
От изложеното в доклада се налага извода, че е целесъобразно и необходимо да се възстанови работата на правителствената комисия, на която бях ръководител. Тя да бъде постоянно действуваща и в състава й да бъдат включени подходящи висококвалифицирани специалисти от Министерския съвет и от посочените по-горе министерства и ведомства.АКО се наложи тя да има и правомощия, по съответния ред, да контактува и иска помощ от "Интерпол и националните служби за сигурност и други институции, в страни, където съществуват факти и съмнения за извършени стопански престъпления от български физически и юридически лица.
Ако нямате възражения аз съм готов отново да поема ръководството на нейната работа.
Комисията да се назначи с Ваша заповед и да й бъде възложено периодически да информира Министерския съвет за резултатите от извършените проверки, като предлага и решения, които при необходимост да бъдат санкционирани и с актове на правителството.М И Н И С Т Ъ Р : (подпис)
/ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ/
 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти