Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Решения / Изпълнително бюро

РЕШЕНИЯ НА ИБ НА БСДП ОТ ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2002 Г.

1. ИБ на БСДП определя отговорници по области както следва:
- Цветан Димитров - Видин, Монтана, Враца;
- Ивалин Йосифов - Плевен, Ловеч, Велико Търново;
- Петьо Шипков - Русе, Разград, Търговище;
- Пламен Припърженски - Добрич, Силистра;
- Георги Дюлгеров - Варна, Шумен;
- Минко Стефанов - Бургас;
- Стефко Атанасов - Ямбол;
- Венелин Йорданов - Сливен;
- Недялко Ангелов - Стара Загора;
- Сашо Маджаров - Хасково, Кърджали;
- Гиньо Стоянов - Смолян;
- Петър Запрянов - Пловдив-град;
- Любомир Антонов - Пловдив-област;
- Иван Гърнев - София-град;
- Кирил Тодорски - София-област;
- Владимир Тренев - Перник, Кюстендил;
- Александър Банев - Благоевград;
- Йордан Нихризов - Габрово;
- Цветанка Вълчева - Пазарджик

2. ИБ на БСДП определя отговорници по международна дейност и връзки с партиите от Социалистическия интернационал - Теодор Дечев и Христо Чешмеджиев.

3. ИБ на БСДП потвърждава решението да се разкрие банкова сметка на БСДП при Общинска банка, която да служи за разплащане и получаване на субсидията, предвидена от ЗПП. За отговорник по воденето на отчетността и финансите на партията определя Красимир Христов - член на НК.

4. В изпълнение решението на 44-ти конгрес на партията и приетата краткосрочна програма, ИБ на БСДП възстановява издаването на вътрешно-партиен бюлетин със заглавие "Позиция", който ще се разпространява безплатно сред членовете и симпатизантите на партията.

5. ИБ на БСДП възлага на Илия Ризов - член на НК, да извърши действията по регистрацията на 44-ия конгрес на партията в СГС.ПРЕДСЕДАТЕЛ БСДП:
/Йордан Нихризов/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти