Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ В ПОДКРЕПА НА ИДЕИТЕ НА ОМБУДСМАНА ЗА РЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

На 15.06.2017 г. председателят на БСДП Йордан Нихризов представи предложенията за изменения на Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/ в канцеларията на Омбудсмана на Република България, както и проектозакон за относно въпросите със заработените, но неизплатени заплати на основата на изменения в Закона за гарантиране вземанията на работници и служители при несъстоятелност на работодателя /ЗГВРСНР/. Това е свързано с нашето искрено желание като социалдемократи да подпомогнем реализиране на инициативите на г-жа Мая Манолова за решаване на наболели проблеми на гражданите у нас.
В първия ден на лятото бе осъществена по покана на г-жа Манолова среща с нея и експерти на Омбудсмана по предоставените от БСДП идеи и законопроекти. На срещата от страна на социалдемократите присъстваха г-н Йордан Нихризов и г-н Емил Емилов. Дискутирани бяха конкретните въпроси по организиране на обществена инициатива за подкрепа на идеите за реално решаване на проблемите, съществуващи в областта на неизплатените трудови възнаграждения и слабостите в законовите норми на ЗЧСИ. Възлагайки свои функции по регулация на частни субекти, държавата не е описала по какъв начин ще извършва контрол върху изпълнение на задълженията и как ще се намеси, ако с недобросъвестни действия се увредят интересите на гражданите. Общо бе мнението, че с отработени тактически прийоми при процеса на обявяване в несъстоятелност е открита възможност да се ограничи приложното поле на ЗГВРСНР, а порочния консенсус с работодателските организации е достигнат с предложението от последните три години, вноските към Фонда за гарантирани вземания да бъдат 0%.
Постигнато бе съгласие, че интересите на гражданите трябва да бъдат отстоявани от всички заинтересовани организации без включване на политически пристрастия. Това отваря поле за съвместна работа, която да доведе до ангажиране на широки слоеве от обществото, предвид на факта, че корпоративни среди оказват силен лобистки натиск съществуващите недъзи в законодателството да не бъдат своевременно коригирани.

„Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти