Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав

В Община Пловдив БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ заедно с № 37 в интегралната бюлетина


За традиционната българска социалдемокрация гласувайте с №37

 
Становища и декларации / Публичен регистър

Публичен регистър на Българската социалдемократическа партия /БСДП/
Съгласно член 29(2) от Закона за политическите партии БСДП създава и води публичен регистър, в който се вписват:
1.Лицата по чл.23, ал.1, т.3 и видът размерът, стойността и целта на направените дарения и завещания.
2./изм. ДВ.бр.9, 2011 г. изм. ДВ бр. 19/ 2014 г./ Декларация на лицата по чл.23, ал.1, т.3 за произхода на средствата, когато дарението е в размер над една минимална работна заплата
3.Наименование на социологическите рекламни агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията
4.Обстоятелствата по чл.17.
5.притежавани недвижими имоти.
6. /изм.ДВ, бр.9 от 2011 г./ разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.
7./ изм.ДВ, бр.9 от 2011 г./вещи предоставени безвъзмездно за ползване и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът на ползване, видът и описание на предоставянето за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите
8./ предишна т.7, ДВ., бр.9 от 2011 г./ годишните финансови отчети и отчетите на предизборните кампании. 

По т.1 БСДП е получила по завещание от Виолина Лулчева, направено през 1994 г партерен апартамент в гр. София, ул.”Гладстон” № 75
По т.2 – няма направени дарения от физически и или юридически лица в размер над 1000 лв. през 2010, 2011, 2012 и в размер над една минимална работна заплата.2013 г.
По т.3
       - "МАГ Комюникейшънс" ЕАД , ЕИК:103113577 - договор за външна реклама от 11.09.2015 г
       - "Прайм броудкастинг пойнт" ЕООД -договор от 01.10.2015г.
       - "Рикард - ДМ" ЕООД - договор от 01.10.2015г.
       - "Монпен" ЕООД гр. Стара Загора - договор за външна реклама от 20.10.2015 г.
       - НКТ "Евроком" договор от 31.10.2016 г. за безвъзмездно излъчване във връзка с частични избори на 06.11.2016 г.
По т.4 – виж биографичните справки на ръководството на БСДП и устава на партията
По т.5
БСДП притежава:

  • собствен офис на бул."Ал.Стамболийски" №51, гр. София, придобит през 2005 г. като обезщетение за недвижим имот, получен като реституция, дарение и покупка през периода 1993 - 1997 г.
  • партерен апартамент на ул."Гладстон" №75, гр.София, придобит по завещание през 1994 г., направено от Виолина Лулчева

По т.6
a/ Дарение извършено на 30.08.2012 г. на имот - офис 32,9 кв.м. в гр. Стара Загора на фондация "Диалог", във връзка с договор за съвместна дейност за разпространение и популяризиране на идеите на социалдемокрацията.
б/ Продажба на 30.06.2015 г. на нежилищен обект в гр. Казанлък с адрес ул. "Цар Симеон Велики " №2 , сграда едноетажна с площ 55, 4 кв.м, имот планоснимачен №8379 в кв.183, на фирма "Вертекс" ЕООД, с решение от 16.05.2015 г. и Нотариален акт №36 от 30.06.2015 г..
По т.7 няма такива


На изборите за членове на Европейския парламент и в изборите за народни представители в 41-то Народно събрание през 2009 г. БСДП е част от Синята коалиция и не е участвала със собствени средства. Отчетът за участието е част от отчета на Синята коалиция.
На изборите за народни представители в 42-то Народно събрание БСДП е част от коалиция Съюз на демократичните сили. Отчетът за участието е част от коалиция СДС.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Встъпително обръщение на Теодор Данаилов Дечев, кандидат за кмет на София – Столична община от името на Българската социалдемократическа партия (БСДП)НИЕ (кандидатите)! ВИЕ (избирателите)! ЗАЕДНО (за Стара Загора)!


Защо на Местните избори '2023 в община Раднево да изберем Местна Коалиция „Българска социалдемократическа партия (Земеделски Народен съюз)“ и № 68?"
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти