Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ - ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 02.10.2010 г. в София, в залата на хотел “Централ” се проведе първата от серията дискусии, които възнамеряват да организират в рамките на договореното партньорство Обединени земеделци, БСДП и РДП. Тя бе под надслов : ” Усъвършенстване на поземлените отношения - основа за развитието на земеделието и селските райони”, а домакин бе партия Обединени земеделци. Модератори бяха членовете на ръководството на Обединени земеделци Петя Ставрева и Георги Каркъмов. Основните изказвания третираха законодателните инициативи, свързани с пазара на земята, създаване на обслужващи кооперации, усъвършенстване на арендните отношения,  проблемът за данъчно облагане и диференцирана ставка на ДДС, както и ефективното използване на фондовете на ЕС. В работата на форума взеха участие както политици, представители на СДС и ДСБ, така и хора от научните среди разработващи въпроси на земеделието и агробизнеса, ръководители на браншови съюзи и арендатори пряко ангажирани в производството на селскостопанска продукция. От името на БСДП   в дискусията се включиха председателя на партията Йордан Нихризов, зам.председателя Христо Чешмеджиев и члена на ИБ Диана Маринова.Общо бе становището, че поетия път на стимулиране изграждането единствено на свърхкрупни фермерски стопанства, често монокуртурно ориентирани няма да допринесе за изграждането на средна класа в селата , нито ще спомогне за развитието на селското стопанство у нас. Разгледани бяха въпросите с кредитирането на агробизнеса и с необходимостта от създаване на солидарни структури в тази сфера каквито са кредитните кооперации сдружения. Изтъкната бе необходимостта от подготовка на  кадри за агробизнеса и промени в досегашната политика по усвояване на еврофондовете.
Дискусията приключи с приемането на меморандум, който ще бъде изпратен на кампетентните институции, отговорни за държавната политика в областта на земеделието у нас.

“ Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти