Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
История / Историческо наследство

Социалистите в икономически изостаналите назад страни.

Тези дни ще станат 70 години откакто Янко Сакъзов започна своя запълнен с труд и борби живот, чиято по-голяма част той посвети на неуморната подготвителна работа за социализма в България.
Служенето на свободата е една тежка работа. Най-мъчно е служенето на социализма в икономически изостанали назад страни, без силна едра индустрия, без многочислен, организиран и школуван индустриален пролетарият, без дълбоко вкоренени демократични институции и навици. Индустриалните работници, още полуселяни, изпълнени още изцяло със селски и дребнобуржоазни идеи, могат трудно да се проникнат от пролетарско •класово съзнание. Като незначително малцинство на тях им липсва съпротивителна сила и самосъзнание. И обикновено на малките организации липсва притегателната сила на големите маси. Затова те са лесно склонни за разцепления, за които често най-добрите сили на социализма се прахосват в разрушителни братски раздори. До такива разцепления се идва още по-лесно там, където за един социалист условията и задачите в една социално изостанала назад страна са много по-сложни, отколкото същите са при една високо развита капиталистическа индустрия. Проблемите на новото време се смесват тук с онези, на по-стари обществени формации, и между трудящите се съсловия и класи, често изпъкват на преден план в живота на държавата повече селяните, занаятчиите и интелектуалните, отколкото наемните работници на едрата индустрия. Задача на социалдемокрацията обаче е да подкрепи всички потиснати и експлоатирани, а не само индустриалните работници. Тяхното значение за марксиста се състои в това, че другите трудящи се съсловия са неспособни да се освободят сами без индустриалното работничество. Те не значат нищо без подготвителната борба на индустриалния пролетарият, но техните нужди и неволи са за социалиста не по-малко важни от тези на индустриалните работници.
Колкото повече преобладават последните в един народ, толкова по-просто се оформят задачите на социалдемокрацията. Те остават, разбира се, при всички условия достатъчно трудни. Но те се усложняват толкова повече, колкото по-слаб е пролетариата и колкото повече преобладават другите трудещи се класи.
Колкото по-сложни са положенията, задачите и борческите средства на социалистическата партия, толкова по-лесно се идва до вътрешни разногласия, които при малките организации водят към разцепление и сектантство.
Социалистите във всяка страна дотогава, докогато не са се домогнали до голяма сила, са принудени да се борят тежко срещу преследванията на властите , срещу подлости на богати противници, срещу неразбиранията и равнодушието на широките маси. Обаче тези трудности стават върховна мъка, когато към тях се прибавя и отбраната против убийствени нападения от съидейници, които служат на същата кауза, само че с по-други средства и методи. Тази страна на партийната борба не може никога да въздейства възвишено, а може да предизвика отвращение и огорчение.
Освен в Русия, едва ли има друга страна в света, където социалистите да са се разцепвали почти непрестанно тъй, както в България, от самото начало на движението там, 1891 г. И никъде нашето движение не е бивало тъй много отслабване от вечните разцепления, както в България.
При такива трудни условия, една партия обикновено много бързо изразходва онези свои сили, които поставят своята личност напълно в нейна служба. Те се изхабяват много бързо, някои се уморяват , оттеглят се. Други се почувстват накрая отблъснати от партийните порядки. Не малцина най-сетне, при такива трудни условия извършват грешки, които убиват даденото им от техните другари доверие.
Нищо не може да въздаде по-голяма почит на Сакъзова и да засвидетелствува по-добре неговата сила и неговата смелост, отколкото факта, че той принадлежи на партията в България още от нейното основаване, винаги е стоял в нейната подготвителна борба, без никога да се отчае и без да изгуби сили; че той в никои положения не извърши такава грешка, която би разклатила доверието на другарите му в него. Той винаги бе техен водач на практика и теория.
Защото той вършеше и едното и другото с еднаква интензивност -както изследването , така и борбата. Той не само приложи марксизма на практика, а и го премисли и обогати с някои оригинални идеи.
Ние другарите от Интернационала, които не владеем български език, можем само не напълно да следим онова , което е извършил Сакъзов. Нам са известни само онези от неговите публикации и речи, които ни станаха достъпни на някой модерен език.Те са достатъчни обаче да вдъхнат респект. Извън това, ние го познаваме от известията на неговите другари и приятели, а те свидетелствуват не само за обема на неговата работа, но и за любовта и доверието на социалистите в неговата родина, които той е спечелил.
Неговата 70 годишнина ще даде най-добрия повод, да бъдат изразени особено живо тази любов и това доверие. По този случай обаче, не бива да липсват и неговите стари съратници от Интернационала. Аз стискам ръката на моя стар приятел Сакъзов и мисля, че не мога да му пожелая нищо по добро от това, да му бъде отредено да преживее закрепването на демокрацията, както и мира сред. социалистическите редове в неговата родина.
С най-добри пожелания-и поздрави.
Карл Кауцки

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти