Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

БСДП – РАДЕТЕЛ ЗА ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – КОРЕННО НОВ ПОДХОД КЪМ ЕТНИЧЕСКИЯ МОДЕЛ

Първото заседание на НК на БСДП след обявяването на регистрацията на 45-тия конгрес (ДВ бр.37/2006г.) се проведе в гр.Стара Загора. Основните точки в дневния ред бяха : приемане на критерии за издигане и подкрепа на кандидати за президент и вицепрезидент, организационни въпроси и провеждане на семинар за счетоводната отчетност, във връзка с изискванията на новия Закон за политическите партии.В рамките на втора точка от дневния ред беше разгледан и подкрепен документът “Основни направления за активизиране на дейността по изпълнение и пропагандиране на програмните цели на БСДП”. Предложението бе направено от името на Изпълнителното бюро от председателя Йордан Нихризов и зам. председателя Христо Чешмеджиев. В него основните постановки са свързани с популяризирането на БСДП като гражданско – демократична партия от политическия център, защитник на интересите на средното съсловие. В качеството си на партия, отстояваща принципите на равноправно партньорство в обединена Европа, БСДП предлага коренно нов подход към етническия модел, именуван Отечество България - без краен национализъм и спекулиране с малцинствени права. Активно отношение в дебата взеха господата Минко Стефанов, Янко Томов, Георги Дюлгеров, Кръстан Стоев и др. Решено бе по точките от приетия документ местните организации да организират дискусии с други политически партии.
Семинарът за отчетността на местните организации беше ръководен г-жа Цветана Тасева – отговорник за финансовата дейност на партията. Изтъкнато бе, че изрядните финансови отчети пряко влияят върху възможността дадена партия да се явява на избори .Домакините от МО в Стара Загора бяха направили отлична организация, за която благодарности получи председателя г-н Недялко Ангелов. Освен пресконференция с местните медии програмата включваше и среща на НК с членове на областната организация на БСДП в Старозагорска област. Тя се проведе в хотел “Железник” с участието на 120 членове на партията от Ст.Загора, Гълъбово, Казанлък, Раднево, Чирпан и завърши с дружеско празненство в градината на хотела.
( Материалите приети на НК от заседанието в гр. Ст. Загора публикуваме отделно )
“Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти