Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Решения / Национален комитет

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

за активизиране на дейността по изпълнение и пропагандиране програмните цели на БСДП


1. Да се засили популяризирането на БСДП като гражданско-демократична партия от политическия център и се фокусира върху задачата за изграждането на гражданско общество с гарантирано право на социална справедливост в условията на действаща пазарна конкуренция.

2. БСДП да се реализира като партия, защитник на средното съсловие – малък и среден бизнес, занаятчии, самозаети кооператори, квалифицирани работници .Отричане на монополите и борба за свободна социална пазарна икономика по модела на Лудвиг Ерхард /”благосъстояние за всички”/

3. БСДП – радетел за Отечество България – коренно нов подход към етническия модел без краен национализъм и спекулиране с малцинствени права. Настоящият модел, изграден на принципа на еднонационално общество, фактически е откровено етнически партизиран и създава съмнения за действителната възможност да отговори на ценностите и критериите, на разбиранията и стандартите за европейското национално общество. Това създава загриженост в Европа за действителните възможности за интегриране. Докато сами не постигнем стабилен национален консенсус за преодоляване на вътрешните си различия, чрез максимално възможното и взаимно отваряне на гражданските ресурси на етническите общности, за департизиране връзките между тях , както и между тях и обществото, не можем да станем национално общество съобразно критериите и стандартите на европейската интеграция За бъдещето и развитието на българското национално общество като доминиращо гражданско, основано на традиционните ценности, са необходими конкретни решения след сериозен дебат.

4. Развитие на БСДП като партия за Европа в България, отстояваща тезата за равноправното партньорство в обединена Европа .

5. Икономика – максимално използване на природните и географски дадености на страната и развитие и разработка на ресурсите. Обръщане с лице към перспективните направления на 21 век – софтуерната промишленост. Създаване на възможност българските таланти да работят за България, а не за увеличаване брутния вътрешен продукт на други държави..

6. В теоретичен план БСДП да заложи на пропагандирането на социалния хуманизъм – тема разработена от патриарха на съвременната социалдемокрация в България д-р Ат. Москов, който извежда корените на социалната идея от изконните християнски ценности и залага принципа на постоянно усъвършенстващото се общество не посредством революции, а посредством реформи.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти