Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
История / Историческо наследство

НЕЗАБРАВИМИТЕ  НАШИ  ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ

Наричали първите социалдемократи “чучулигите”. Навярно за това определение дял има техния огромен идеализъм и любовта им към обикновените, към бедните отрудени хора, борещи се със засипващите ги несгоди. В настоящия брой на вътрешно-партийния бюлетин “Позиция” ще ви представим един от тези, които в току що освободеното ни отечество започват да прокарват път на новите идеали за справедливост и солидарност. Ще илюстрираме неговите мисли и вълнения не с политически статии, а със стиховете от тънка пожълтяла от времето книжка, издадена през 1886 г. в гр.Габрово. Тя се нарича “Тъгите ми”. Зад многозначителния псевдоним на автора на двадесетте стихотворения в нея - Е.К.Дружелюбов стои редакторът на първия социалдемократически вестник “Росица”

ЕВТИМ  ТИМЧЕВ  ДАБЕВ

Роден е в гр.Габрово на 25 октомври 1864 г. Той е един от първите пропагандатори на социалдемокрацията в България, учител и журналист. Учи в Пловдивската, а по-късно и в Априловската гимназия, която завършва през 1884 г. Учителства в Севлиево, Габрово и едновременно се занимава с публицистична дейност. В 1889 г. написва брошурката “Сюрмашка правдина”, заради която е затворен. През 1885 – 86 г. прави първите си поетични опити като издава стихосбирката “Тъгите ми”, подписана с псевдонима Е.К.Дружелюбов.
Дабев е първият преводач и издател на марксистка литература в България. Редактира първия български социалдемократически вестник “Росица” (1886 г.), чийто продължител се водеше и вестник “Свободен народ”. Във вестник “Росица” той публикува в собствен превод откъси от “Наемният труд и капиталът” на Карл Маркс. През 1888 г. прави авторизиран превод на книгата на С.Дихщайн “Кой на чий гръб живее?”. Две години по-късно превежда “Развитие на научния социализъм” от Фридрих Енгелс. В предговора към тази книга открито апелира за пропагандиране на новите социални идеи в България. Участва в учредителния Бузлуджански конгрес през 1891 г. и се обявява против линията на Димитър Благоев. Дабев е един от създателите през 1892 г. на Българския социалдемократически съюз (БСДС). Заедно с Янко Сакъзов и Сава Мутафов участва в редактирането на органа на съюза – вестник “Другар” (1893 -94 г.). След обединението на двете фракции през 1894 г. е избран за член на ЦК на БРСДП, а на ІV-ия конгрес (1897 г.) – за член на комисията по печата. Заедно с Георги Кирков редактира вестник “Работнически вестник” от 1897 г. до 1900 г. Редактор е на списание “Труд” (1900 – 1903 г.) – месечно работническо илюстровано списание, което се противопоставя на линията на Д.Благоев в партията. От 1904 г. до 1905 г. Дабев редактира списание “Пролетарска заря”. На ІХ-ия конгрес през 1902 г. той е избран за секретар-касиер и става верен последовател на идеите, пропагандирани от Янко Сакъзов. В разгара на борбата между фракциите на тесните социалисти и общоделците издава вестник “Единство” (1903 г.). След разцеплението в партията (13.07.1903 г.) остава в редиците на широките социалисти (общоделците).
Няколко години по-късно се отказва от активна политическа дейност и работи като учител и публицист. В периода 1918 – 1930 г. е сътрудник на различни социалдемократически списания. Започва да печата и собствено издание “Бележник на един социалдемократ” (1928 г.), от което излизат само няколко броя. Евтим Дабев умира в София на 02.03.1946 г.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти