Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Решения / Национални конференции

Р Е Ш Е Н И Я
НА ХІV-тата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП, ПРОВЕДЕНА НА 06.11.2005 г. в гр.София


І. Четиринадесетата Националната конференция на БСДП свиква 45-ти конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) на 17.12.2005 г. в 10,30 часа в гр.София, бул.”Александър Стамболийски” № 51, етаж 3, при следния дневен ред:
1. Предложения за промени в устава на БСДП.
2. Отчет за дейността на Националния комитет на БСДП.
3. Отчет на ЦКРК на БСДП.
4. Избор на председател на партията, председател на ЦКРК, Национален комитет и ЦКРК.

ІІ. Квотата за представителство на конгреса е един делегат на 15 редовно отчетени членове от съответната местна организация на БСДП. По право като делегати на конгреса участват членовете на НК и ЦКРК.

ІІІ. Протоколите от проведените заседания за избор на делегати и издигане на кандидатури за ръководните органи на партията на редовно отчетените и регистрирани местни организации заедно със списъците с имената и ЕГН-тата на редовно отчетените им членове, както и подписките за пререгистрация на БСДП да се представят до 03.12.2005 г. в централата на БСДП в гр.София, бул.”Ал.Стамболийски” № 51, ет.3. Местни организации, регистрирани в последните три месеца преди 45-ия конгрес, нямат право на делегати в конгреса.

ІV. Избира като състав на организационния комитет за провеждането на 45-ия конгрес членовете на ИБ начело с председателя на БСДП. Председателят ня БСДП се задължава да внесе на 07.11.2005 г. в “Държавен вестник” публикация за провеждането на конгреса.

V. Четиринадесетата национална конференция на БСДП одобрява действията на ИБ и на председателя на БСДП в периода от ХІІІ-тата до ХІV-тата национална конференция.

VІ. Четиринадесeтата национална конференция на БСДП избира 7-членна комисия от юристи, която да разгледа основанието за исковата молба, внесена в съда срещу БСДП.

ХІV-та национална конференция на БСДП

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти