Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Конференции и дискусии / Материали за дискусия

ПО СЛЕДИТЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ МИЛИОНИ


В рубриката “По следите на изгубените милиони” продължаваме от бр.28 и бр.29 на “Позиция” публикуването на доклада на Димитър Луджев за задграничните дружества, създадени от комунистическия режим. През времето от 10.09.2004 г., когато бе взето решението на Народното събрание по питането на Йордан Нихризов и Лъчезар Тошев за създаване на междуведомствена комисия за разследване съдбата на тези дружества, в Секретна секция на парламента се появи прословутия ревизионен доклад на Българска външно-търговска банка от 1993 г., обявен за уж изчезнал, а през в средата на януари 2005 г. индиферентния по въпроса финансов министър М.Велчев заспори с БСП кой и как е натрупал дълговете на трети страни към България. Темата постепенно излиза от анонимност, а ние продължаваме.

Продължение от бр.29 на Бюлетин “ПОЗИЦИЯ”

Д О К Л А Д
от ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ - министър на отбраната

С малки изключения в тежко финансово състояние са почти всички дружества на "Балканкар”, а получихме и все още непотвърдена информация, че наскоро са фалирали неговите дружества "Рекорд” - Англия, и "Нордкар Трък" - Дания.
Основна причина за горното е незадоволителното качество на българските кари и непригодността им за западните пазари без предпродажбената им подготовка в материално-техническите бази на задграничните дружества на организацията. За жалост т.н. предпродажбен сервиз е твърде далеч от същността на това понятие. На практика това представлява скъпо струващо продължаване производствения процес на място, в който освен значителен брой работни часове, се влагат и местни възли, части и детайли. В много случай машините се демонтират изцяло и след това отново се монтират и боядисват. Това, освен че значително оскъпява нашите кари, но ги прави практически и неконкурентноспособни. Към тези проблеми трябва да се прибави и все още ниското качество на сервизното оослужване , неритмичното снабдяване с резервни части и срещу тях се противопоставят перфектните в качествено отношение продукти и сервизно обслужване на конкурентните фирми, ясно проличава мрачната перспектива на нашето карно производство на западните пазари. Още повече, че вече губим позиции и на бившия съветски пазар, който години наред беше основен за "Балканкар", но благодарение на обстоятелството, че не предявяваше почти никакви изисквания за качество към българските производители, стана причина да спре с години развитието на този отрасъл, който изведнъж се оказа безнадеждно изостанал от конкуренцията.
Съгласно приетата съвместна програма за ревизии на Министерството на финансите, по настояване на Главна прокуратура и Главно следствено управление всички дружества на "Балканкар" ще бъдат ревизирани. Особено внимание ще се обърне на дейността на дружества "Сибикар Карели Елеватори" - Италия, и "Дантрък" - Дания. Първото, поради значителните му задължения към фонд "Финансиране дейността на задграничните дружества с българско участие" и незаконно капитализиране на част от отпуснатите му кредити, без правителствени решения, вина за което основно носи бившият му директор Емил Керемидчиев /бивш генерален директор на фирма "Слънчев ден"/, а второто - за извършените финансови нарушения при неговото създаване!
Списъкът на дружествата, чиято дейност буди безпокойство може да бъде продължен с имената на "АЕП" - Германия, /на "Микропроцесорни системи" - Правец/, "Сетеф" - Франция, "СТА" - Венецуела, /на "Технология на металите"/ и други.
Предвиждат се ревизии общо на 55 задгранични дружества от екипи на Министерството на финансите, резултатите от които могат ла се очакват през есента на 1992 г. Освен губещи, ревизиите ще обхванат и някои дружества, за които съществуват съмнения, че се извършват операции по "пране на мръсни пари".
По тази причина ще бъдат ревизирани дружествата на "Интеркомерс" и на тези с участието на бившата БИСА и на първо място "Баймакс" - Англия, и други.
Ревизията на едно от дружествата на "Интеркомерс11 в Швейцария - "Ардекс" - Берн, вече е приключила, но все още Министерството на финансите не ни е информирало официално за резултатите от нея. Все пак неофициално бяхме уведомени, че ревизията е разкрила редица нарушения, в т.ч. на съзнателно регулиране на размера на печалбите на дружеството и то не от гледна точка по-ниско данъчно облагане от швейцарските фискални власти, а в очакване благоприятен момент за приватизирането му.
Що се отнася до дружество "Баймакс", в която освен бившето БИСА, участвуват - Банката за земеделски кредит и Стопанската банка, всички общо с 40 на сто от капитала и с60 на сто финансова кампания от групировката на Робърт Максуел, по наше предложение, прието от председателя на Икономическата комисия на Народното събрание г-н Асен Мичковски беше изготвено писмо от негово име до посланика на Обединеното Кралство Великобритания у нас, с молба да ни окаже съдействие като уведоми местните финансови власти, заедно с предприетите от тях проверки на всички фирми на Робърт Максуел, да извършат финансова ревизия и на "Баймакс”. В писмото бе подчертано искането ни освен данъчна проверка, те да извършат такава и на източниците на всички приходи на "Баймакс".
Освен това ревизии ще бъдат и вече се уизвърщват на българските фирми "Инсист", "Инко", "Кинтекс", "Балканкар", "Тератон", "Интеркомерс", "Булгаргеомин", "Булгарлизинг", "Агрокомерс”, "Пимекс" и други.
По наше настояване предложихме и са предстоящи ревизии и на редица фирми, регистрирани у нас, но чиято дейност е пряко свързана с някои външнотърговски предприятия, фирми и банки, като: "Букет", "Сириус", "Икомев" /сребърните, с каптагов и други спекулативни сделки - в момента от Главна прокуратура я проверява!/, "Лотекс" - за сделки със сребърни монети и т.н. Ще настояваме за ревизия и на фирмата "Комко" най-вече за установяване източника на първоначалния й уставен капитал, а и за сделките на тази фирма с препарата каптагон.
По наше настояване бяха извършени ревизии на фирмите "Слънчев ден", "Универс" и "Контекс" за установяване лигитимността на тяхната собственост и дейност. Предполагаме, че министърът на финансите се информира от Министерския съвет за резултатите от тях, тъй като е предстояща пререгистрацията им вече като държавни акционерни или дружества с ограничена отговорност.
С наша помощ, екип на Министерството на финансите извърши проверка на статистическите сметки на Министерството на външноикономическите връзки и ВТО"Интеркомерс" по изпълнение на т.н. "резервна програма". Резултатите от проверката ще бъдат отразени в съставения вече ревизионен акт на това министерство. По предварителна информация от Министерството на финансите са установени редица нарушения. Налага се по-нататъшна проверка на разходната част и особено на някои извършени сторниращи операции и насрещни проверки във външнотърговски фирми по начина на използване на възстановени им суми от тази програма. Безспорно е обаче нарушението с направения "подарък" през 1989 г. от 212 хил.ЩД на ЦК на БКП, които не само са преведени без основание, но не е направен опит поне да бъде възстановена левовата им равностойност.
Известно е, че екип от Главна прокуратура, Главно следствено управление и Министерството на финансите извърши проверка на поверителната документация на Българска народна банка и Българска външнотърговска банка. Натъкнали са се на следния интересен факт. От 1987 г. от валутния план на страната е започнал процес на превеждане на суми от Българска външнотърговска банка в чуждестранни банки под формата на депозити. В един момент под тази форма се е била набрала сума в размер на над 1 млрд.ЩД. тази сума започва бързо да се "топи" през периода 1988/1989 г. и на 31 декември 1989 г. е имало само 115 млн.ЩД, които напълно изчезват към 31 март 1990 година. Засега се твърди, че с тези средства се е разпореждал лично Тодор Живков, но в операциите активно са участвали и бившите председатели на двете банки - господата Васил Коларов и Иван Драгневски. Няма да е изненада, ако се окажат замесени в тези операции и други бивши "държавни и партийни” ръководители, тъй като след 10 ноември 1989 г., когато Тодор Живков вече го няма са похарчени и останали 115 млн.ЩД. В момента няма информация при кои западни банки са набирани средствата, условията на депозитните операции и най-важното - липсват данни за какво точно те са похарчени. Незабавно сигналът беше подаден в Министерството на финансите, с мнение, че се налага спешна ревизия на Българска външнотърговска банка, чрез която са изпълнявани почти всички поверителни и на тази база "скрити" от обществеността операции. Именно Българска външнотърговска банка е извършвала операциите с фирмата "Икомев", провеждала сделки свързани със значителен риск по закупуване на ценни книжа, използвайки средства от стратегическия валутен резерв на страната, като е плащала по-високи от обичайните комисионни на фирма на покойния г-н Максуел /разрешението е било до 200 млн.ЩД, при условие, че първите операции за 50 млн.ЩД се окажат успешни/, при нея е било изпълнението на т.н. "резервна програма", тя е финансирала участието на ДЗУ -Стара Загора в изгражданите на основание Постановление № 120 на Министерския съвет неявни фирми зад граница; участва съвместно с БНБ, "Монетния двор" и фирмата "Икомев" във фирмата "Лотекс" за продажба на юбилейни монети, ордени и медали и т.н. и т
По всяка вероятност ще се наложат насрещни проверки и в някои от търговските банки - Стопанска банка, Банка за земеделски кредит, Балканбанк, Минералбанк и т.н., които биха също имали участие в подобен род операции.
За съжаление, въпреки нашите напомняния и посочване дори поименно и на ревизор, който да бъде включен в ревизионния екип и досега Контролния блок на Министерството на финансите не е открил ревизия на Българската външнотърговска банка, а искахме това да стане преди изборите за Народно събрание.
Друг факт, който заслужава да се подчертае е съвместната и координирана работа на Министерския съвет с Главна прокуратура, службите за сигурност и Министерството на финансите за извършване на проверки не само на задграничното инвестиране, но и на някои налагащи се в страната ревизии, всички, имащи пряко отношение по т.н. Дело № 4.
Според мен един от сериозните въпроси, който е във връзка с набиране на доказателства по посоченото по-горе дело - е случаят ДЗУ - Стара Загора. Известно е, че от доста дълго време в Стара Загора се провеждаше обществен процес с обвинения срещу бившия министър-председател г-н Луканов и бивши ръководители на ДЗУ - "Стара Загора и "Инсист" - София.
Главна прокуратура най-сетне образува предварително следствие по изпълнение на Решение № 120 на Министерския съвет, свързано с неявните задгранични фирми на ДЗУ - Стара Загора /проект Монблан/, както и на проекта "Нева". От наша страна беше направено подробно експозе с анализ на намиращите се в Министерския съвет документи и формулирани накратко въпросите, на които участвуващите в двата проекта лица задължително трябва да отговарят, а именно:
- какво представлява проекта "Нева", на каква стойност възлиза, къде са документите по неговото изпълнение, кой ги осчетоводява и съхранява, какви са досегашните резултати /печалби или загуби/, кой е прекият изпълнител - ДЗУ -
Стара Загора или "Инсист" и други евентуални изпълнители -
у нас и в чужбина /например "Видеотон" - Унгария/, и т.н.;
- как е изпълнен проектът "Монблан" - касаещ даване
на неограничено право на г-н Ат.Атанасов - бивш генерален ди
ректор на ДЗУ - Стара Загора, да регистрира по свое усмотрение
задгранични дружества с неявно българско участие. Освен прикритото участие в английската фирма ЕТL. чрез две фирми с панамска и лихтенщайнска регистрация, какви други дружества са регистрирани - какви средства са вложени, къде са документите по учредяването и дейността им, кой и къде ги осчетоводява и
резултатите от тяхната досегашна работа;
- какво е мястото и до каква степен Министерството
на вътрешните работи е наблюдавало, ръководило и контролирало валутните средства и чужди банки /кои са те?/, къде са документите за движението и остатъците по тях /ако има такива/, кой е имал право да задължава с подписа си пред банките тегленето или превеждането на суми и т.н., т.е. пълен отчет на
изпълнението на поставените задачи на това министерство от
Министерския съвет съгласно Постановление № 120, прието в
резултат на Решение № 5 на Партийно-държавната комисия за
научно-техническа политика на Политбюро на ЦК на БКП.
В момента приключва вече ревизията на ВТО"Инсист" и з близко време ще станат известни твърде интересни подробности по начина на разпределение на реализираните печалби от изпълнението на проекта "Нева". Странно е поведението на някои от преките изпълнители на двата проекта - "Монблан" /разкриване на задгранични дружества с неявно българско участие/ и "Нева" /строителство на заводи в бившия СССР за електронна техника7 господата Бозаров и Евтимов, които заявили пред ревизията, че информация за схемата на изпълнение на двата проекта ще дадат единствено пред министър-председателя или оторизирани от него министри.
Повод за това били подписаните от тях декларации /засега не е ясно пред кого и за какво/. Предвижда се в началото на март да бъде проведена среща с тях в Министерството на финансите в присъствието на министрите господата Иван Костов, Иван Пушкаров и Д.Луджев за резултатите от нея ще информираме допълнително Министерския съвет.
По редица причини и на първо място липса на достатъчно и квалифицирани ревизори, много от исканите от нас ревизии се забавят от Министерството на финансите, особено на някои външнотърговски фирми. Така например все още не е открита ревизия на "Тератон", за чиято дейност и връзки особено с фирмата "Икомев" има достатъчно сериозни сигнали за финансови и други нарушения.
Министерският съвет проявява разбиране на трудностите пред Министерството на финансите, но не можем да се съгласим с възприетата напоследък линия, ревизори, започнали ревизии в особено важни и имащи пряко отношение към т.н. Дело № 4 обекти, временно да замразяват работата си, за да вземат участие в но-зи ревизии в чужбина за проверка дейността на задгранични дружества с българско участие! Тази странна практика и действия на контролния блок на Министерството на финансите дава основание за много сериозни изводи и заключения!
Главното следствено управление, в изпратената в Министерския съвет информация за състоянието по следствено дело № 4 също подчертава незадоволителната работа на ревизионните екипи. Така например от откритите 112 ревизии и тематични проверки от образуване на предварителното следствие през ноември 1990 г., досега са приключили едва само няколко ревизии!
Този факт потвърждава още веднъж мнението ни, че ако с такова темпо продължава работата на следствието по въпросното дело, първото съдебно заседание по него може да се очаква едва в началото на следващия 21 век!
По принцип остава открит въпросът кои обстоятелства са наложили да се образува едно единствено дело за търсене на отговорност от виновниците за националната катастрофа, вместо за всеки конкретен случай да се образува дело /а такива има много/.
Според нас това е бил един твърде добре обмислен и предварително пресметнат ход на БСП и бившето първо правителство на г-н Луканов, целящи от една страна- успокоение и приспиване на общественото мнение и недоволство, чрез симулиране на "активни" действия за търсене на виновните лица, а от друга -разширяване предмета и обхвата на делото, за да може колективната безотговорност да не се търси и размие конкретната отговорност от лицата, преки виновници за настоящето катастрофално положение на страната!
Сериозна тревога будят получените напоследък данни за по-нататъшно разширяване и процъфтяване на спекулата, измамите, кражбите, хазарта, укриване на доходи от данъчно облагане и т.н.
Необяснимо дълго се проточи процеса за формиране на национална данъчна служба, която заедно със стопанската полиция би следвало да бъдат в основата на борбата за пресичане финансовите, данъчни и други престъпни явления в обществения живот.
За това не учудва направеното заявление на г-н Моллов - председател на Съюза за стопанска инициатива на граждани за налагане мораториум върху плащането на данъци на държавата! Едва ли в друга нормална и уважаваща себе си държава, данъчните служби биха отминали с мълчание и останали безучастни на такъв призив, както това се случи у нас!
Наред с развихрянето на уличния хазарт, с който за жалост Стопанската полиция засега води безуспешна борба, друг сериозен проблем, който напоследък бе в полезрението на Министерския съвет бе изясняване легитимността на дейността на разкритите в някои хотели игрални казина.
Проверката по безспорен начин доказа, че всички функциониращи в момента, игрални казина, дори и включително тези, за които има правителствени разрешения нямат правна регламентация, дейността им е незаконна, поради което те трябва незабавно да бъдат закрити!
Липсата на Закон за хазарта прави нищожни всички сключени досега договори и споразумения за откриване игрални казина в различни хотели независимо, че по-голямата част от тях необяснимо на каква законова база са "легализирани" от някои общински народни съвети.
Особено трябва да се подчертае и обстоятелството, че и дори да има получени разрешения от някои служби на Министерството на финансите те също са незаконни и нямат абсолютно никаква правна сила!
Такива са случаите за игралното казино в хотел "Родина" - София, с партньор г-н Петър Хранов, явяващ се пълномощник на фирма "Сан Ренато" Абу Даби. Въпреки наличие на отказ от Министерството на финансите, договорът е бил "потвърден" като легитимен от община "Красно село"!
За игрално казино в хотел "Шипка" - Златни пясъци, със същия партньор. Българската страна няма официално разрешение, а се твърди, че партньорът притежавал "съгласувано" копие с Министерството на финансите, което никой досега не е видял!
За игрално казино в хотел "Самоков" - Боровец, с партньор Абдул Хамид Шама, в качеството му на пълномощник на фирмата "Голдън Трейдинг" - Сирия, договорът е "легализиран" от Общинския народен съвет - гр. Самоков.
Без разрешения със същия партньор са разкрити и игралните казина в хотел "Черно море" - Варна, и хотел "Добруджа" - Албена /този договор все още не е влязъл в сила, въпреки многобройните заплахи от г-н Шама/.
Тук е мястото да отбележим обстоятелството, че освен незаконното разкриване на игралните казина, ръководствата на посочените хотели обикновено сключват договор с чуждестранни представители на фирми и то такива с твърде съмнителна репутация и възможности, каквито са и "Сан Ренато" и "Голдън Трейдинг". На следствените органи е добре известно името на г-н Шама, приел вече и българско поданство и име - Виктор Мартин Радев.
Не желаем да се спираме на явно неизгодните и във вреда на българската страна условия в сключените с двете фирми договори и за твърде неетичния тон на г-н Шама в кореспонденцията му с бившия председател на Комитета по туризма Ст.Жулев.
Освен това има сериозни сигнали, че се укриват по-голямата от приходите във валута на казината, с което се нанасят валутни щети на бюджета.
С оглед пресичане по-нататъшното незаконно и във вреда на българските имуществени интереси функциониране на игрални казина в посочените хотели, Министерският съвет уведоми Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Главната прокуратура и Комитета по туризма да предприемат действия за тяхното незабавно закриване. Освен това бе възложено на Министерството на финансите негови контролни органи да извършат внезапни финансови ревизии на всички игрални казина, както и да се потърси съответна отговорност от службите в общинските народни съвети, "легализирали" незаконно сключени договори за разкриване на игрални казина.
В Министерския съвет наскоро се получи писмо от Министерството на финансите, че е пристъпило към изпълнение на нашите указания, а вече е закрито и игралното казино в хотел "Родина" - София.
З заключение е целесъобразно да се отбележи, че в момента междуведомствена работна група разработва проект на Закон за хазарта, който почти е вече готов за разглеждане в Министерския съвет. Две думи за проектозакона за хазарта. Като всеки нов закон той има своите положителни страни, но и редица несъвършенства, които с течение на времето ще бъдат коригирани Така например ние не можем да приемем участието в организиране на игралните казина само на български юридически лица. Според нас повече от наложително е в тази дейност да бъде допуснат и чужд капитал, като за съдружници бъдат привлечени на конкурсна основа солидни, с име, авторитет и традиции фирми от бранша, а не както сега се работи с фирми с твърде съмнителна репутация и възможности. Западните фирми, освен, че ще съдействат тази изключително печеливша дейност още в самото начало да бъде поставена на здрава основа, ще предадат своя опит при обучението на национални кадри, но което е най-важно - ще привлечат така необходимия контингент постоянни клиенти, а не да се разчита на случайността. По изключение до приемане на Закона за хазарта единствено ще останат да работят игралните казина в хотелите "Витоша" /Ню Отани/, "Шератон", Гранд хотел "Варна" и "Тримонциум", разкрити на основание разрешения от Министерския съвет по договор между "Интерхотели" и фирмата "Сотрекс" Вадуц. Временно ще продължи да работи игралното казино в хотел "Сандански".
Напоследък зачестиха и сигналите за прилагане от някои фирми на нови начини и форми за безнаказано избягване на данъчно облагане на доходите им. Засилва се тенденцията фирми, използвайки като посредници поставени лица и срещу солидно възнаграждение да насочват свои свободни парични средства, набрани най-вече от спекулативни и незаконни операции, към освободени от данъци селскостопански фирми. В такива операции участват активно и срещу заплащане и служители от някои търговски банки.
Липсата на законодателство за банките, а от тук и на ефективен банков контрол, включително и от Националната ни банка върху операциите и начина на отпускане кредити от множество държавни и частни търговски банки, особено на фирми от частния бизнес, будят основателно безпокойство и тревога. В пълно противоречие с международната банкова практика в развитите страни, където при отпускане на кредити, банките освен задълбочени предварителни проучвания на финансовото състояние, име, авторитет и т.н. на бъдещия кредитополучател, при отпускане на заеми се стремят да гарантират вземанията си чрез двойно или дори тройно прегарантиране на база ипотекираните имущества на клиентите си, действията на някои наши търговски банки в това отношение са не само нелогични, но и очевидно съмнителни.
Притежаваме информация, че "Балканбанк" е отпуснала за дружествена фирма "Мултиинтернешънъл" заем в размер на около 150 млн.лева. Последната е закупила конвертируема валута, доставила е захар и други липсващи на пазара стоки и от продажбата им е реализирала печалба от около 100 млн.лева. Същата фирма е внесла в Българската народна банка искане за получаване на лиценз за откриване на собствена частна банка с основен капитал от 50 млн.лева. Така се "роди" и Кредитна банка.
Интересно на каква база въпросната банка е предоставила заемообразно посочената огромна сума на частна фирма и как си е гарантирала вземанията от съществуващите рискове да я загуби при евентуален фалит на фирмата!
За съжаление, както бяхме уведомени тогава от г-н Хърсев, все още БНБ не притежавал съответните контролни механизми за регулиране и поставяне на строг порядък банковата система и дейност в страната с оглед недопускане обогатяването за сметка на държавни средства на частни фирми и лица, в които активно участие и дял в спекулативно реализираните печалби за жалост явно имат и някои отговорни банкови служители.
Друг сериозен симптом е значителното увеличаване броя на фирмите, занимаващи се с незаконен бизнес и особено на такива с чуждо и най-вече арабско участие, които са успели да подкупят служители от ГКПП и митниците. По този начин безпроблемно са извършвали контрабанден внос и износ на стоки. Не е тайна, че в момента е образувано следствено дело срещу длъжностни лица от управление "Митници", участвали в реекспортни операции на чужди, но крадени скъпи автомобили от Италия, транспортирани през Югославия и България, предназначени за продажба в страни от Близкия Изток.
Образувано е и следствено дело срещу длъжностни лица от ЛФ"Туристическа информация и резервация", които са облагодетелствали чужди граждани, влизащи в Република България през граничен пункт Калотина, при задължителната обмяна на валута. Установена е вината на около 20 длъжностни лица от този граничен пункт.
Междувременно при нас постоянно постъпват материали за фирми з страната и чужбина, които изискват незабавни проверки, а в някои случаи - извършване на финансови ревизии.
Предвид ограничения състав от ревизори в управление "Държавен финансов контрол" на Министерството на финансите целесъобразно би било да бъдат привличани в ревизии на местни фирми най-добрите ревизори от териториалните дирекции на Министерството на финансите.
Отбелязано бе, че предстоят ревизии засега на 55 задгранични дружества, които са от особена важност за установяване на реалната стойност на част от държавната собственост в чужбина, с оглед вземане на правителствени решения за начините и формите на нейното бъдещо управление от гледна точка икономическите интереси на страната.
Независимо намесата на Министерския съвет пред държавните фирми да поемат разходите на ревизионните екипи, поради липса на средства в държавния бюджет на тази цел, необяснимо защо провеждането на ревизиите продължава да се забавя. Този факт ще отдалечи още повече момента на разглеждане в правителството на една реална информация за действителното състояние на задграничното инвестиране под формата на участие в задграничните дружества с цел вземане на най-правилни решения за нейното бъдещо управление или продажба.
Освен започналите вече ревизии на задгранични дружества, предстои да се извърши проверка за установяване състоянието и оценена фактическата полза и изгода за страната от досегашната задгранична работа на редица инженерингови фирми, като "Техноекспортстрой", "Агрокомплект", "Булгаргео-мин", "Геоком" и други, по линията на които също са инвестирани значителни валутни средства в някои арабски и развиващи се страни.
В Министерския съвет бе получена интересна информация за състоянието на концесионната дейност и възможностите за възстановяване на средствата, инвестирани от нашата страна за търсене и проучване на нефтени и газови находища в Либия.
Случаят с извършените инвестиции в Либия е твърде характерен и показателен за начина, по който з близкото минало са вземани правителствени решения за значителни по размер валутни задгранични инвестиции, без предварително и по безспорен начин да е доказана тяхната бъдеща ефективност и възвращаемост .
Според нас за горното трябва да бъде информирана широката общественост у нас, защото това не е било изолирано явление и още веднъж показва един от основните причини, довели до сегашния огромен външен дълг на страната.
Решение № 245 от 25.12.1979 г. на Министерския съвет, подписано от тогавашния министър-председател Станко Тодоров се взема на база доклад от проф. инж. Стамен Стаменов - министър на металургията и минералните ресурси /сега покойник/.
Прави впечатление, че незабавно след обръщението към Ст.Тодоров, докладът започва с текста, че /цитираме/:
"В съответствие с решението на работната група при Валутната комисия на Политбюро на ЦК на БКП, прието с Протокол № 13 от 1.10.1979 г., Министерството на металургията и минералните ресурси, респективно ДСО"Булгаргеомин", проведе преговори с либийската страна за сключване на споразумение за съвместно проучване и добив на нефт в перспективни площи в Либия... ".
Или практически въпросът за инвестиране в Либия предварително е бил вече решен от бившата Валутна комисия на Политбюро на ЦК на БКП и Министерският съвет е бил поставен пред свършен факт и не му е оставало нищо друго освен да узакони с Постановление № 245 от 25.12.1979 г. решението на партийната комисия!
Явно и безспорно решенията на бившата Валутна комисия на Политбюро на ЦК на БКП са били задължителни за Правителството, което при тогавашните условия е било поставено в унизителното положение на сляпо оръдие в ръцете на висшето партийно ръководство за нормативно оформяне на неговите решения!
Този факт се потвърждава още веднъж на стр. 4 от доклада на проф. Стаменов. След посочване на основателните бележки и съмнения от ефективността на бъдещите инвестиции в Либия, направени при предварителното съгласуване на доклада със заинтересованите министерства и ведомства, включително и пълното му отхвърляне от Министерството на финансите с мотива, че условията са крайно неизгодни и не гарантират интересите на страната, незабавно следва твърде показателната контрааргументация, а именно: /цитираме:/
... "Въпросът вече е решен с т. 2 от Протокол № 13 от 1.10.1979 г. на Работната група при Валутната комисия на Политбюро на ЦК на БКП, което отразяваме в проекта за решение!"...
Или с една дума и да се възразява няма абсолютно никаква полза, защото "Партията" вече е решила вместо държавното ръководство да се инвестират милиони долари в един с твърде съмнителна стойност проект в Либия, въпреки че за тази авантюра ще бъдат изразходвани държавни, а не партийни средства!

Продължение – в следващия брой на “Позиция”

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти