Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Становища и декларации / На партийни органи

ЖЕЛАЕМ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО, ОПРЕНИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ, НО ЗА ТОВА СА НЕОБХОДИМИ ЧЕСТНОСТ И КОРЕКТНОСТ
(писмо на ИБ на БСДП, прието на 22.09.2002 г.)

ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Г-Н ЛУИС АЯЛА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР,

На 8 и 9 юни 2002 г. в гр.София се проведе 44-ти редовен конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП), който прие програмни документи на партията, обръщение до ръководството на Социалистическия интернационал и партиите-сестри и избра ново ръководство. Комплект от документите на Конгреса в превод на английски език, както и легализиран превод на съдебната регистрация на легитимното ръководство на БСДП бяха изпратени на 25.06.2002 г. и до Вас в централата в гр.Лондон. Молбата, отправена от 44-ти конгрес, бе да се възстановят нарушените връзки на партията с ръководството на Социалистическия интернационал, да получим информация за финансовите задължения на БСДП към организацията, както и да изпратите Ваши представители в България за изясняване на възникналите недоразумение по представителството и дейността на БСДП. За съжаление до този момент нямаме никакъв отговор.
Същевременно в обръщението отбелязахме неприятния факт, че от името на БСДП във форуми на Социалистическия интернационал участват и дори поръчителстват лица, нямащи нищо общо с партията. Конкретно бе визирано името на г-н Георги Анастасов и срещата в Казабланка. Както посочихме същият направи в последствие изявления пред медиите в България, че е откупил членството на БСДП в Социалистическия интернационал, като е изплатил натрупания през годините паричен дълг от полагащи се вноски. Както ние, така и българската общественост остана с неприятното чувство, че едва ли не една престижна международна организация се свежда до търговско дружество, чийто ценни книжа се предлагат на борсата. След няколко месечно мълчание г-н Анастасов отново заяви пред българските средства за масова информация, че ще променя името на БСДП и тази идея му е била дадена от Социалистическия интернационал, за да заобиколи българското законодателство, но да придобие членството на БСДП в Интернационала. За това, че лично е признат за председател на БСДП от Генералния секретар г-н Аяла и подкрепен в тази му мисия, информация г-н Анастасов дава в изготвена от него страница в Интернет с адрес www.bsdp.net. Страницата е озаглавена Българска социалдемократическа партия и текстът е на български език. Действията на г-н Анастасов са странни, а неговите твърдения в медийното пространство са меко казано скандални.
С последните изменения в Наказателния кодекс на Република България се създаде правна възможност за подобни действия в електронните средства за информация да се търси съдебна отговорност. Причината до сега да не сме предявили подобен иск е искреното ни желание да не петним името на дълбоко уважаваната от нас международна организация - Социалистическия интернационал или на хора от неговото ръководство. Убедени сме, че твърдението на лицето Анастасов, както и опитите с подставени и платени лица да свиква някакви "конгреси" по няколко пъти в годината, използвайки противозаконно името на БСДП, са негова приумица. Все пак не може да не ни направи впечатление факта, че единствените радушни одобрения той получава от представители на БСП. Навярно това е компенсация за направените от негова страна протекции пред Вас.
В заключение, като още веднъж твърдо подчертаваме, че БСДП има легитимно законно избрано и регистрирано със съдебно решение ръководство, че е парламентарна партия, че има кметове, зам.кметове и съветници в 106 общини в България, Ви молим да изпратите Ваши представители, с които да установим контакт и да се запознаят с изложените факти и ситуацията на место. Ние желаем да работим заедно, опрени на социалдемократическите ценности "СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ", но за това са нужни още честност и коректност, което може да гарантира само демократичното общество, където се уважава върховенството на закона.
Още веднъж Ви изпращаме копие от комплекта документи и Ви предоставяме адресите и телефоните на лицата в партията, оторизирани за международни контакти.
Адрес на Българската социалдемократическа партия:
Република България, гр.София 1000, бул."Княз Дондуков-Корсаков" № 19, етаж V, тел./факс: 00359 2 987 90 22.
Председател: Йордан Нихризов - e-mail: nihrizov@datacom.bg
Зам.председател по международна дейност: Теодор Дечев - мобилен тел.00359 98 31 04 21; e-mail: t_dechev@abv.bg; bulgarian_spd@abv.bg .
Секретар по международна дейност: Христо Чешмеджиев - тел./факс: 00359 2 978 36 61; мобилен тел. 00359 88 59 66 75.За Изпълнително бюро
Председател на БСДП:
/Йордан Нихризов/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти