Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България внасяме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

29. 09. 2004 г.
Вносители:

Петър Жотев
Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
----------------------------------------------------------------

Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(Обн. ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 1, 44, 62, 64 ,103 и 111 от 1999 г., бр. 63, 78 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 2 8, 45 и 117 от 202 г., бр. 37, 42, 8 6 и 109 от 2003 г. и бр. 53 и 70 от 2004 година).


§ 1. В чл. 53 думите "20 на сто" се заменят с "18 на сто"

§ 2. В чл. 77, ал. 1, т. 2 думите "три поредни едномесечни данъчни периоди" се заменят с думите "два поредни едномесечни данъчни периоди."

§ 3. В т. 5 на чл. 77, ал. 1 думите: "тези три едномесечни периода" се заменят с думите: "тези два едномесечни периода".

§ 4. В чл. 77, ал. 1, т. 6 думите: "започва да тече нов тримесечен период" се заменят с думите: "започва да тече нов двумесечен период".

§ 5. Навсякъде в закона думите "тримесечен" се заменят с "двумесечен", а думите "три месеца" се заменят с думите: "два месеца".

Вносители:

Петър Жотев
Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов
МОТИВИПредлагаме данъчната ставка по Закона за данък добавена стойност да бъде намалена от 20 на сто на 18 на сто. До 1 юли 1996 г. данъчната ставка беше 18 на сто. След това тя беше завишена на 22 на сто. На 1 януари 1999 г. по предложение на ОДС данъчната ставка беше намалена на 20 на сто. В Дания, Швеция и Унгария основната данъчна ставка е 25 на сто. Данъчна ставка в размер на 22 на сто се прилага във Финландия и Полша. Данъчна ставка в размера на 18 на сто се прилага в Гърция, Естония, Латвия, Литва и Малта, по-ниски са данъчните ставки в Англия (17.5 на сто), Испания (16 на сто), Германия (16 на сто), Кипър (15 на сто) и Люксембург (15 на сто).
Положителният ефект от намаляване на данъчната ставка ще бъде свързан с възможност за намаляване на цените и за увеличаване на потреблението.
Предлагаме също съкращаване срока за възстановяване на данъчния кредит, като продължение на тенденцията, започната през 2000 г. по време на управлението на ОДС. Срокът по чл. 77 е необходимо да се намали от три на два месеца. По този начин се създават по-добри условия за бизнеса.


29.09.2004 г.

Вносители:

Петър Жотев
Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти