Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Законодателна дейност / На БСДП в 39 ОНС

ДО
ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията на Република България внасяме проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Молим законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

29.09.2004 г.


Вносители:

Петър Жотев

Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
----------------------------------------------------------------

Проект!


ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
( Обн. ДВ, бр. 115 от 1997 г., изм. и доп. бр. 19, 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 51, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г, бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 203 г. и бр. 18 r 53 от 2004 година).
§ 1. В чл. 44, ал. 1 думите "19,5 на сто" се заменят с "15 на сто".

§ 2. В чл. 48, ал. 1 думите "20 на сто" се заменят с "15 на сто."

§ 3. В чл. 48, ал. 3 думите "20 на сто" се заменят с "15 на сто".

Вносители:

Петър Жотев
Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов

МОТИВИПредлаганото намаление на корпоративния подоходен данък от 19,5 на 15 на сто е логично продължение на политиката на правителството на ОДС и на тенденцията от последните години за ежегодно намаляване на данъка върху печалбата.
Това намаление на ставката на корпоративния данък ще стимулира дейността на легалния бизнес в страната, за намаляване дела на сенчестата икономика и за подобряване на инвестиционния климат в страната.
Номиналното намаляване на данъчната ставка реално ще води до увеличаване на постъпленията в бюджета от този данък. То ще спомага за привличане на повече чуждестранни инвестиции и за задържане на националния капитал в България.
29.09.2004 г.
Вносители:


Петър Жотев
Росица Тоткова

Екатерина Михайлова

Йордан Нихризов

Георги Хубенов

Васил Маринчев

Веселин Черкезов

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти