Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Предизборен клип на БСДП в Патриотична коалиция "Воля и НФСБ


Нека загърбим популизма и кажем:"Да!" на разума в политиката


Йордан Нихризов за участието на БСДП в Патриотичната коалиция пред ТВ"Евроком" 29.03.2021 г.

 
Решения / Национални конференции

ХІІІ-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ / БСДП/

На 31.05.2003г. в зала № 2 на НДК в гр.София се състоя ХІІІ-та Национална конференция на БСДП, при следния дневен ред:
1. Отчет за подготовката на общинските организации на БСДП за участие в Местни избори-2003 г.
2. Вземане решение за участие и регистрация на БСДП в Местни избори-2003 г.
В конференцията взеха участие 374 делегати. Основният доклад бе изнесен от председателя на партията Йордан Нихризов (пълния текст представяме отделно). Доклад по т.1 от дневния ред представи и председателят на централния изборен щаб Александър Банев. На конференцията бяха прочетени предложения от част от ръководството на БЕСДП и от г-н Петър Агов, свързани с възможността социалдемократи от техните среди да участват в избирателната кампания съвместно с членовете на БСДП. Приветствие към делегатите отправиха г-жа Рибарова - конфедерален секретар на КНСБ, Йоанис Партениотис - президент на федерация "СИВ" при КТ"Подкрепа" и Йосиф Аврамов - зам.председател на Национална занаятчийска и предприемаческа камара.
След протеклата дискусия по т.2 бе прието решение БСДП да се регистрира самостоятелно в ЦИК за Местни избори-2003 г. с конкретни препоръки към местните организации за начина на участие (пълния текст на решението поместваме отделно).

РЕШЕНИЕ

НА ХІІІ-тата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСДП, ПРОВЕДЕНА В ГР.СОФИЯ НА 31.05.2003 Г.

Като отчете обществено-политическата обстановка в страната, готовността на местните организации за участие в Местни избори-2003 г., подписаните от БСДП споразумения с синдикални и неправителствени организации, правата и задълженията на общинските организации, заложени в Устава на БСДП, ХІІІ-тата Национална конференция на БСДП
Р Е Ш И :
1. Българската социалдемократическа партия (БСДП) да извърши самостоятелна централна регистрация в ЦИК за Местни избори-2003 г.
2. Коалиционните споразумения с потенциални партньори да бъдат подписвани по общини с решение на общинските организации след регистриране на БСДП в общинските избирателни комисии, ако изискванията на закона налагат това.
3. В листите за общински съветници от името на БСДП могат да бъдат включвани като гражданска квота представители на синдикални и неправителствени организации, споделящи принципите и вижданията на местните организации на БСДП за развитието на отделните общини.
4. Като кандидати за кметове от името на БСДП да бъдат издигани хора, ползващи се с безспорен авторитет сред местната общественост - членове на партията, представители на синдикални и неправителствени организации, безпартийни, доказали привързаността си към социалдемократическите виждания, както и кандидати на други партии, с които има подписани коалиционни предизборни споразумения.
5. Препоръчва на местните организации при подготовката на местни коалиционни споразумения да се търси партньорство с организации и политически партии, споделящи принципите за свобода, справедливост, солидарност, и с демократични партии, уважаващи независимостта и достойнството на БСДП, както и нейните виждания за приоритетите в общинската политика.
6. Централният предизборен щаб на БСДП да подготви списък на представителите на БСДП по общини по предложение на местните организации, които ще получат пълномощно и ще бъдат отговорни за регистрирането на партията и нейните кандидати в общинските избирателни комисии.
ХІІІ-тата Национална конференция категорично осъжда опитите името на БСДП да се използва в медиите за пропагандни цели, посредством включването й като част от споразумението "Нова левица", както и лансирането като представители на партията или нейни кандидати на лица, нямащи нищо общо с Българската социалдемократическа партия. Конференцията упълномощава ръководството на БСДП да използва всички предвидени в закона средства за отстояване достойнството на партията от външни посегателства.

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БСДП ПРЕД ХІІІ-ТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Уважаеми дами и господа, скъпи съидейници,
Днес на ХІІІ-тата Национална конференция на БСДП предстои да гласува две важни решения, съобразно изискванията на Устава на партията. Първо да определим начинът, по който БСДП ще вземе участие на Местни избори-2003 г., и второ - да очертаем потенциалния кръг на нашите партньори в тези избори. Проектът за решение, изготвен по препоръките на Националния комитет, е пред вас, а що се отнася до готовността на организациите в отделните региони - очаквам отношение да изразят и отговорниците, разпределени с решението на ИБ на БСДП. Това, което ще се постарая да изложа пред вас в този доклад, е да обоснова проекта за решение, да посоча по-съществените конкретни задача при подготовката на изборите, да предложа отделни идеи за преодоляване на слабостите в нашата работа както и да направя бележки по дебатираните в обществото промени на избирателния закон.
През своята 13-годишна история след възстановяването си БСДП твърде рядко се е явявала на изборите със самостоятелна регистрация. Обикновено участието е било в коалиция, "под вънкашност чужда и под име ново", както не един път са иронизирали критиците на този подход. Били сме СДС-център, ДАР, участвахме в ОДС, а на миналите местни избори ползвахме абревиатурата на Българския социалдемократически съюз - БСДС. Сега за пръв път имаме възможност да излезем пред обществото със собствената си регистрация и име Българска социалдемократическа партия (БСДП), като същевременно избегнем вътрешните противоречия и не загърбим и игнорираме потенциалните партньори. Българската социалдемокрация бе дълго време мачкана и противопоставяна и местните избори са удобен момент да видим реално нивото на нашите възможности, без това да се отрази фатално на партията, както стана през 1991 г. и 1994 г. Разбира се, резултатът, който ще постигнем, особено по пропорционалната система в избора за съветници, е от съществено значение за бъдещето на БСДП. Тук става въпрос вече не само за спечелени съветнически места, но преди всичко за брой постигнати гласове в отделните общини. Затова името на БСДП трябва ясно да присъства в наименованието, дори там, където за съветническата листа е подписано коалиционно споразумение. Регистрации на участие под наименованията от типа "Обединение за Девин" или "Бъдеще за Червен бряг", например, могат и да ни донесат много съветнически места, но оставят партията анонимна. Другото важно условие е участието на БСДП в повече общини със свои кандидати и най-вече листи за общински съветници. На миналите местни избори като БСДС, заедно с Нова СДП имахме разчет за представяне в близо 180 общини. Издадени бяха 165 пълномощни, регистрации бяха направени уж в 145 Общински избирателни комисии, а реален резултат имаме от 106 общини. При това участието със самостоятелни листи бе само в 36 общини, а в 9 бяхме в коалиция с водеща роля на БСДС. Грешката, която допуснахме, бе предоверяването на отделни лица от София, че всичко по регионите е наред. Тя не бива да се повтаря. Нашата днешна задача е участие в поне 2/3 от общините в страната, което изисква регистрация на поне 180 общински листи за съветници, за да можем да разчитаме на добър общ резултат. Не бива да се подценява и мажоритарната компонента в този избор - кандидатурата за кмет на общината или кметове на населени места.
Вече имаме издигнати първите кандидати, както на големи общини, областни центрове като Ямбол - инж.Въльо Вълев, Перник - Марин Никодимов, Добрич-град - подкрепата на независимия кандидат Петър Монев, така и на по-малки общини като Иваново - Валентина Чавдарова. Предстоят Созопол, Радомир, Добрич, Кубрат и др. Нужно е да прибавим и местата, където имахме успех в предишните избори - Приморско и Айтос. Не трябва да подценяваме също така кандидатурите в отделните населени места. За това аз искам да благодаря на организацията в община Пазарджик и село Главиница, тръгнала по пътя от издигане на кандидати в населените места към формирането на листа за общината като цяло. Подходите могат да са различни, важен е крайния ефект. Защото в предишните избори от самостоятелно участие имахме добри резултати в Радомир, Сливен, Борово, Ботевград, но имахме и големи провали - Плевен, Смолян, Русе. Срещу нас участваха хора, ползвайки абревиатурата БСДП, и макар често да нямаха нищо общо със социалдемокрацията, реализираха успех от името на утвърдената марка. Сега вече няма да е така, но това не значи, че проблеми изобщо не съществуват.

Преди 13 години, когато в една априлска нощ БКП стана БСП, всички безкрайно се възмущавахме как комунистите могат да откраднат социалдемократическия символ розата и да се закичат с него. За времето след това, те не само откраднаха символите, но вече ползват името и имат претенциите, че са единствените социалдемократи у нас. Ще каже някой: "Как стана така?". Отговорът е - поетапно, с комунистическо нахалство и безочие и не без помощта на хора от средите на БСДП. Когато през 1995 г. почина почетния председател на БСДП д-р Атанас Москов, "Движението за социален хуманизъм" го обяви за свой патрон, противопоставяйки го на неговите съратници. Сега тези хора тихо пристанаха в БСП. Не мина и година и д-р Москов бе обявен от председателя на нововъзникналата Евролевица за патриарх и духовен основател на неговата формация. До паметника, който БСДП изгради със свои средства в Севлиево, вече нямаше място за нас от новите поклонници. Други се биеха в гърдите, а ние толерантно си траехме, защото сме били социалдемократи. След кончината на д-р Петър Дертлиев през есента на 2000 г. Ат.Москов бе забравен като патриарх, а с делото на д-р Дертлиев, с което са съпричастни социалдемократите, членове на БСДП в тази зала, започнаха да се кичат новите му приватизатори . Всички забравиха как на 41-я Конгрес на 16.04.1995 г. "лошите момчета" - Дечев, Ахрянов, Нихризов, Екимов, Шишков, Ганков, Шипков, Димитров, Цветковски и много други спасиха Дертлиев от посегателствата на социалните хуманисти и оставиха Жан Виденов напразно да чака в залата цял ден плодът БСДП да му капне наготово. Историята е съхранила позициите на страниците на в-к "Свободен народ" и в брошурата "Четирима социалдемократи за бъдещето на БСДП", но кой бивш комунист чете документи, ако те не са в негова изгода. Така, когато през периода 1998-2000 г. ни оплюваха подигравателно за понятието "автентична некомунистическа социалдемокрация" и за твърдението, че социалдемокрацията няма нищо общо с мимикриралия социализъм на посткомунистите, когато Драгомир Драганов ни определяше като "дървено желязо", "десница" и "прислужна партия", днес същияг гордо заявява: "Аз измислих девиза на новата формация БСД - социалдемокрация без социализъм", а г-н Георги Анастасов вече определя новосформираната си организация като "единствената некомунистическа социалдемократическа партия, наследник на БСДП и пълноправен член на Социнтерна." Да се чуди човек кой е бил съветник на Живковия премиер Георги Атанасов и кой е член на парламентарната група на бившата компартия, избран с гражданската й квота. От трибуната на Народното събрание изрекох фразата: "Нахален, по-нахален, най-нахален, комунист", но каквото и определение да дадем на това безочие, то просто няма да засегне наследниците на онези, които цял живот са считали чуждото за свое и са наказвали жестоко всеки опит да се каже истината. Сега техните последователи контактуват много добре със себеподобните си от Запад вече не на руски, а на английски език, защото изглежда бизнесът с мръсните пари им е общ.
Днес по вестници и електронни медии БСП най-безцеремонно обявява, че БСДП е част от "Нова левица" и ще участва с нея на Местни избори-2003 г. Когато се обърнем за право на отговор срещаме или хладно мълчание или подигравателното "А бе, от къде да ви знае човек? Вие социалдемократите се намножихте като земеделците." А знаят много добре, но твърдо изпълняват поръчката за мълчание. Защото социалдемокрацията пречи на мимикрията на посткомунистите, защото вече е дошло време тя да бъде на дневен ред в нашето общество след толкова провали и лъжи на управляващите. Затова ние трябва да излезем със своето име и своите кандидати на тези местни избори в колкото се може повече населени места в България без да се боим, че ще ни сбъркат или ще ни залеят с фалшиви плакати, на които ще се кичи името БСДП. Трябва да излезем именно за това, за да ни видят, че ни има и не сме част от общата голяма лъжа.
БСДП съхрани в тези 13 години името си чисто. Тя не бе замесена нито в корупция, нито в скандални сделки. Да, ние останахме бедни, защото не откраднахме народните пари, не ги изнесохме по чужди трезори, не строихме финансови пирамиди и не фалирахме банки. Сега ни се надсмиват, тъй като с нашия капитал - честността не можем да си купим време и място в медиите, нито кебапчета или капачки за буркани за избирателите. Това, обаче, което можем да предложим на хората по места, са идеите. Идеите как да се подпомогне развитието на дребния бизнес, как да се създаде работа за трудовите хора, как на общината да не се гледа като на дойна крава за уреждане на интересите на служителите на администрацията в нея, а като институция, която да съдейства за създаването на по-добри условия за живот и бизнес на всички нейни жители. В това отношение програмите, с които ще излязат нашите кандидати, трябва да бъдат не плод на политическо противопоставяне "ляво-дясно", защото то нищо не значи и нищо не носи на хората, а да бъдат сбор от виждания за решаване на конкретни проблеми. Партньорство е нужно да се търси със синдикати, с неправителствени организации, с браншови съюзи на бизнесмени и др. Вече имаме сключени споразумения за съвместни действия с КНСБ и с Националната занаятчийска и предприемаческа камара. Необходимо е да превърнем по места тези документи в реалност и не само посредством включването на кандидати в т.нар.гражданска квота, а при тясното взаимодействие с отделните структури.
Когато през м.януари 2003 г. на заседание на ИБ направихме първия преглед на подготовката за местните избори, се установи, че имаме готовност за участие в 111 общини в страната. Анализът, изнесен пред НК преди два месеца показа, че те не са нараснали значително. На мястото на едни общини, които са отпаднали, са се появили организации в други. Отчетено бе, че трудно се създават нови организации, защото хората са дезинтересирани от политиката, дори са уплашени. Въпросът: "Е, каква ще ми е ползата от тази партия?", или отговорът: "Не ме занимавайте с политика, вече си патих!" са често срещани при опитите да се създаде ново партийно ядро. Положението в страната е различно за структурите на партията. Има региони като Перник, Ямбол, Русе, Сливен, Габрово и др., където общините са обхванати 100 %. Има и такива като Шумен, Кюстендил, Разград, Кърджали, Силистра, Търговище, където или няма общински структури или те са в по една-две общини. Дори в най-добрите години на БСДП, когато тя бе 80 хилядна партия, е имало общини без организации на партията. Организационна структура се гради трудно, особено в годините, когато политическия подем утихна. Много лесно стана, обаче, да разрушим или загубим организация. За тези 13 години хората, които ненавиждаха демокрацията, успяха да постигнат поне едно - направиха политиката мръдна дума, макар без нея да не може да се реализира демократичния процес. Затова за тези местни избори е нужно да сменим подхода. Там, където няма организации на БСДП, първо да търсим кандидати за регистриране на общински листи, кандидати за кметове без изрично да ги обвързваме с партийното им членство. Хора честни, с авторитет в населените места сами ще извървят своя път до организацията на БСДП, ако бъдат избрани с нейната листа и програма. Това има и друг положителен ефект. Няма да предоставяме съдбата на местните организации принудително в ръцете на човек, у когото липсват качества, но е раздиран от нереализирани амбиции. Подобни случаи често са ни играли лоши шеги и са затваряли вратите на БСДП в много населени места. Не бива да се робува и на сиромахомилството и да се бяга от контакти с местния бизнес, имащ желание за политическа изява. Кършенето на ръце: "Нямаме пари и нищо не можем да направим.", не е решение. В много населени места има честни хора, които искат да участват в общинските дела и избират пътя на независимият, събиращ подписи кандидат. Ако човекът има амбиция за участие в управлението, то неговите възможности могат да се комбинират с тези на организацията и да се получи мултиплициращ ефект. Кандидатът да получи сигурност и подкрепа, спестявайки разходи за изграждане на инициативен комитет, а зад него да застане партията. На обществеността по места трябва да бъде ясно, че хората, издигнати от името на БСДП, не са случайни самозванци, а част от една парламентарно представена партия с традиции и структури в цялата страна. Избраните и в бъдеще ще получат цялостната подкрепа на партията, а също и на своите колеги от другите региони в България.
Посредством връзките с неправителствените организации, с партньори от други сродни социалдемократически формации могат да се попълнят липсващите в момента кандидати на БСДП в отделни общини. Тук е необходимо да поставя на вашето внимание и няколко предложения, които бяха отправени към БСДП за съвместно участие на изборите като се ползва абревиатурата и регистрацията на партията. Вие сте форумът, който трябва да определи как да се процедира по тези предложения, а местните организации ще бъдат тези, които в крайна сметка ще решат проблема по същество.
Така стигаме до втория важен въпрос - самостоятелността на местните организации и подбора на евентуалните партньори. Автономията на общинските организации за издигане на кандидати за местните избори е фиксирана в Устава и тя не подлежи на обсъждане. Необходимо е, обаче, да се подчертае, че тя е и право, и отговорност. Предложението местните организации да сключват местни коалиции след регистриране на партията в Общинската избирателна комисия е свързано със сегашния избирателен закон. Вече на места сме имали лошия случай да се изчаква обещана коалиция и тя да се разпадне в 19 без 5, оставяйки БСДП без участие. Имаме и случаи, в които от вътрешни спорове кой къде да регистрира и как да се подреди листата, се забравяше регистрацията на самата партия и това се оказваше фатално. По области има отговорници от ИБ, които ще съдействат и оказват помощ, но те не са, както и централният щаб вездесъщи, за да извършват всичко. Затова всеки, получил пълномощно от предизборния щаб, трябва да изпълни своето задължение. Още повече, че лично аз очаквам по-големи трудности за регистрацията на БСДП в ЦИК и по места, отколкото имахме наминалите избори с БСДС. Демокрацията, както е видно от проведените до сега кампании, все още не е победила балканския ни нрав. В това отношение не бива да се забравя заявката за участие в секционните комисии и ролята на застъпниците. Участието в комисиите много често се разглежда единствено под мотото: "Дай да взема някой лев!" и е повод само за скандали. За формирането на общинските и на секционните избирателни комисии има срокове, а ние не сме в доброто положение да определяме правилата на играта. При реденето на листите за съветници не трябва да се подценяват кандидатите за кметове на селата в общината. Кандидатурата за кмет на населено място, включена в общинската листа, може да донесе гласовете на съселяните си и без да е на първо място. Подценяването на малките населени места, когато те общо са съизмерими с общинския център, е особено вредно. Не бива да се забравя, че агитацията с плакати е по-скоро подсещаща и не е единствената. Важно е за по-малките общини, където хората се познават, личният контакт и агитацията от врата на врата сред близки, роднини и познати. Вече сме пили горчивия хап, когато обидена, задната част на листата дори не отива да гласува, защото нямало смисъл. Затова в листата трябва да се намери баланса на интереси и представителство и да е ясно, че не всички ще бъдат избрани, а избраните, че дължат своето положение на тези след тях.
Що се отнася до политическите коалиции и партньорите, там нещата са най-специфични. Преди всичко трябва да се залага на честните отношения, дори в личностен план на представителите на договарящите страни. Формулата, която се предлага Конференцията да гласува за потенциалния кръг, е твърде широка. Тя е удобна както за големи общини като София, Пловдив, Варна, Бургас, където се гласува по-скоро партийно, отколкото личностно, така и за малките, където нещата стоят обратно. Не бива да се правят компромиси с политически партии, които не зачитат независимостта на БСДП. Техните оферти може би ще изглеждат най-привлекателни, но много често ще са плод наточен разчет как БСДП да бъде игнорирана. Досегашната практика ни сочи както щедро раздаване на челни, но неизбираеми места, така и подмяна на кандидатски листи в последния момент при регистрацията. Особено сложна е ситуацията с партньори от т.нар. спектър на социалдемокрацията. Подборът и коалирането трябва да бъдат преценени точно по места и те да не бъдат в ущърб на БСДП. Вече е ясно, че централна коалиция ОДС няма да има, но нищо не пречи при разбирателство тя да се реализира в отделни общини, особено за кметски кандидатури. Това, на което трябва да се държи при коалиционна кандидатура за кмет е той да припознае като свои поддръжници всички съветнически листи, а не само своята. Не бива да се забравя, че бягството от диалог не е добър показател пред избирателите, но и резултатът от диалога не може да бъде реализация на нечий диктат. Потенциални наши партньори могат да бъдат още земеделски формации, ВМРО, радикали, свободни демократи и дори хора от НДСВ, които имат авторитет по места. Единственото, което е важно да се знае за такива коалиции е те да не бъдат плод на сделка с вътрешни противоречия, факт отблъскващ избирателите.
Много често се поставя въпросът :" Кога да влезем в предизборна кампания ? Кога да обявим кмета, по-рано или в последния момент ?" Отговорът е прост. Когато разполагаме с много пари кратката кампания е удобна, за да не се разбере от къде е финансирането. Когато, обаче, трябва да говориш и да убеждаваш хора, както е в нашия случай, тръгни по-рано без да те е страх, че ще научиш нови неща за себе си. Мома, която не иска да я щипят, не се хваща на хорото. Предимство на ранната кампания е, че всеки следващ ще се сравнява с издигнатия. Недостатък е, когато се остави тя да заглъхне. Месеците юли и август са трудни за организационна работа и агитация. Вярно е, че все още няма закон за изборите и правилата на играта не са уточнени. Но вярно е също така, че играчите вече навлизат в предизборното поле и ние не трябва да се помайваме. В миналите избори един кандидат за кмет от БСДС смяташе да изненада конкуренцията като се включи в кампанията и разлики лика си в последната седмица. Резултатите бяха плачевни. Времето за утвърждаване на едно име зависи от възможността да се ползват медиите, а при нас тя не е голяма на централно ниво, така че местната кампания трябва да започне паралелно с издигането на кандидатурите.
Накрая няколко думи около лансираните идеи за бъдещия избирателен закон. По всичко личи, те няма да бъдат толкова радикални, колкото се пропагандираше. Май здравият разум ще надделее над революционните сили. Ясно е едно, всичко ще бъде не по наша воля, а по тази на управляващите. Лансираните предложения за избираеми кметове на районите в големите градове и коригиране изискването за броя на жителите в населените места, където се избира кмет в посока намаление, са приемливи. Приемливо е и връщането на изписаните имена на кандидатите върху бюлетината. Категорично недемократично е, обаче, предложението за намаляване броя на съветниците. Общините в България са неравностойни по население. Има такива като Пионер, Треклено, Копривщица, Ковачевци с малко повече от 1000 жители. До тях са София с над 1 милион, Пловдив и Варна с над 500 хиляди. Ако трябва да се спазва пропорцията, съветите в малките общини ще останат от 5 до 7 души, напълно шуро-баджанашки, както казва народът. Пълна лъжа е икономията, която щяла да се реализира от това мероприятие. По-скоро ще направим крачка към тоталитарното време на Живков, когато всичко се решаваше от Политбюро и местните партийни секретари. Не зная дали беше по-евтино, но беше твърде недемократично и грозно. Демокрацията е скъпо нещо, скъпо и дори наглед тромаво, но по-добър начин светът до днес не е измислил.
На другия полюс стои супер демократичното предложение за отбелязване и подреждане на предпочитаните кандидати за съветници в листата от избирателя. При техническите възможности за гласуване в България и начина на броене изборите не биха приключили цяла седмица и ще бъдат пълни с манипулирани резултати и грешки, даже плод на обикновена неграмотност.
БСДП в своята 100-годишна история винаги е застъпвала демократичния избор на обществото, както по отношение на пропорционалното представителство, така и за начина на регистриране на резултатите. Така или иначе ние трябва да бъдем готови за участие, защото правилата ще бъдат еднакви за всички. Готовността ни е нужно да се изрази в точна работа на предизборните щабове и много неблагодарна трудна просветителска работа за убеждаване хората по места. Социалдемокрацията днес е поставена в положение да разчита единствено и само на своите сили. Това ще ни подготви и за бъдещето и ще бъде ясна гаранция дали традиционната социалдемокрация намира нужната подкрепа сред народа. Разумът, а не емоциите, е необходимо да бъде водещ в работата по места. Времето за социалдемокрацията в България настъпва и Българската социалдемократическа партия (БСДП) не бива за пореден път да проиграе своите шансове. Бъдещето на БСДП и на социалдемокрацията е във вашите ръце. Нека да си пожелаем на добър път в изпълнението на трудната мисия.

31.05.2003 г., ПРЕДСЕДАТЕЛ БСДП:
София /Й.Нихризов/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021Зам. председателят на БСДП Недялко Ангелов пред в."Старозагорски новини" за предизборните предложения на партията
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти