Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Неправителствени организации

С П О Р А З У М Е Н И Е

Днес 10.12.2002 год., в гр.София между Българска социалдемократическа партия, представлявана от Председателя й Йордан Ангелов Нихризов, наричачана по-долу БСДП, от една страна, и Националната предприемаческа и занаятчийска камара, представлявана от Председателя на УС Александър Борисов Банев, наричана по-долу НПЗК, от друга страна, се подписа настоящото споразумение.
Водени от разбирането, че представителите на малкия и среден бизнес формират средната класа в страната, и че от успеха на дейността им зависи до голяма степен стандарта на живот, БСДП и НПЗК изразяват желание да защитават интересите на малките и средни предприемачи, като считат, че малкия и среден бизнес трябва да бъде сърцевината в развитието на българската икономика, че той е в състояние радикално да снижи нивото на безработицата в България и да доведе до просперитет на българското общество.
Облягайки се на тези принципи БСДП и НПЗК се споразумяха за следното:

1. БСДП, като парламентарно представена партия, да представя в Народното събрание съвместно изработени законопроекти и предложения по законопроекти , отнасящи се до проблемите на малкия и среден бизнес в България.

2. БСДП в своята международна дейност да запознава социалдемократическите среди с въпросите на средното и дребно предприемачество.

3. БСДП се задължава да запознае своите членове с принципите и възгледите, отстоявани от НПЗК.

4. НПЗК се задължава да прави достояние на членовете си позициите на БСДП, както и да участва в съвместни инициативи свързани с подобряване икономическото състояние на страната.

5. НПЗК да предлага на БСДП свои членове за участие в листите за съветници и кметове по време на местни избори.

6. НПЗК в своята международна дейност да информира партньорите си за съвместната дейност със социалдемократите в лицето на БСДП.

7. НПЗК да запознава и други неправителствени и работодателски организации за съвместната дейност със социалдемократите в лицето на БСДП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БСДП:........................ ПРЕДСЕДАТЕЛ НПЗК:.......................

/Йордан Нихризов/ /Александър Банев/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти