Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Синдикати

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ (АДС)
АДС е учредена на 23 януари 1993 г.
АДС е национално утвърден легитимен синдикат, регистриран във фирмено отделение при СГС под партиден № 788, том 12, разд. 5, стр. 118, с което придоби качеството на юридическо лице с нестопанска цел.
С решение № 554 на МС от 20 май 1997 г. до 18.01.1999 г. АДС беше призната за национално представителен синдикат на работниците и служителите и участваше активно в работата на Съвета за тристранно сътрудничество.
АДС е доброволно сдружение, конфедерация с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза, изградено от демократични синдикални структури на професионален и териториален принцип, на дееспособни физически лица, както и на юридически лица, които приемат Устава му и желаят да работят за постигане на неговите цели и програмни решения.
АДС е независима от органите и институциите на държавното и местното самоуправление, от политическите и други обществени формирования, а така също и от работодателите.
АДС понастоящем е реална синдикална сила, потвърдила това свое качество със стотиците свои колективни синдикални организации, професионални обединения, регионални структури и други организационни формации в цялата страна.
По силата на регламентите в КТ всички нейни колективни синдикални членове са също юридически лица и ползват правата си на такива.
В съответствие със своя Устав и Програма АДС се ръководи от следните
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
- свободен избор и доброволност на участие;
- равнопоставеност на членовете;
- изборност на всички равнища;
- демократичност и солидарност в действията си.
АДС се стреми да постигне следните
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
- да представлява и отстоява трудовите, осигурителните и социални права и интереси, както и тези за подобряване жизненото равнище на своите членове;
- да гарантира синдикална свобода и правните интереси на своите членове пред органите на държавната, административната власт и пред други органи, ведомства и институции;
- да дава морална подкрепа на организациите - членки и да осигури постоянно сътрудничество и солидарност между тях;
- да предприема действия с цел повишаване и подобряване условията на труд и живот на своите членове.
АДС чрез действащия ежедневен "Открит телефон" (02) 94 96 709 ще оказва при нужда безплатна специализирана и компетентна помощ по юридически, организационни и здравни проблеми на всеки свой член.
АДС подпомага активно своите членове - юридически и дееспособни физически лица при желанието им да се включат и участват в програмните задачи, финансирани по линията на ЕС.
АДС очаква скорошното си приемане за редовен член на Световната конфедерация на труда, гарантиращо неговия международен авторитет на призната и действаща синдикална сила в Република България.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти