Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / СДА

С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ АЛИАНС (СДА)
1. СДА е социално гражданско движение, изградено на основата на партньорство и взаимодействие на социалдемократически формации, синдикати и неправителствени организации за отстояване социалните права на гражданите в процеса на структуриране на пазарната икономика в Република България.
2. СДА се възстановява от БСДП и СДП и е отворен за други формирования, споделящи неговите цели. Включването на други юридически лица към споразумението, както и тяхното отстраняване при действия, насочени срещу целите на споразумението, се извършва с консенсус на членовете на СДА.
3. Целите на СДА са посредством организиране на обществен диалог, формиране на инициативи и предлагане на законодателни мерки да се спомогне за справедливо разпределение на тежестта на социалната цена на прехода, да се стимулира развитието на бизнеса при спазване на европейските норми за зачитане правата на хората на наемния труд и да се отстояват националните интереси.
4. Социалдемократите (БСДП и СДП), водени от твърдото убеждение, че свободните синдикати и неправителствени организации са част от гаранцията за демократично гражданско общество в съвременната държава, поемат задължението да поставят техните искания пред законодателния орган на Република България и да се противопоставят на всякакви опити за законово ограничаване на международно признатите им права.
5. Синдикатите и неправителствените организации ще подпомагат социалдемократите (БСДП и СДП) с експертни оценки, информация и проекти в областта на законодателството, отнасящо се до социалната сфера.
6. Синдикатите, неправителствените организации и социалдемократите поемат задължението взаимно да канят представители на организациите от СДА за участие в свои форуми и инициативи.
7. Решенията за съвместни действия и инициативи на СДА се вземат с консенсус на представители, оторизирани от ръководствата на съответните организации, членуващи в СДА.

11.05.2002 г.,
НДК, гр.София


За БСДП: За СДП:

................................. ...............................
/Йордан Нихризов/ /Крум Славов/

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти