Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Избори / Избори

РЕШЕНИЕ № 2040-НС София, 12 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“, подписано от Веселин Найденов Марешки, представляващ коалицията, заведено под № 4 на 11 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


Към заявлението са приложени:


1. Решение за образуване на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.
2. Споразумение за образуване на коалиция от партии „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г., от 09.02.2021 г. между партия „ВОЛЯ“, партия „Национален фронт за спасение на България“, партия „Обединена социалдемокрация“, партия „Българска социалдемократическа партия (БСДП)“ и партия „Християндемократическа партия на България“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.


Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.


=========================================================================


Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Председателят на БСДП за предизборните идеи на партията и коалицията пред ТВ"Евроком" 23.02.2021


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти