Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Избори / Избори

Нашите кандидати за съветници в община Столична -доцент д-р Диана Маринова №35, преференция 114Доцент д- р Диана Маринова с преференция 114 и всичко за нея в алманаха „Ябланица легенди, спомени, истини“

Диана Маринова Маринова е родена на 09.12.1966 г. Дулово. Завършила е ЕСПУ с разширено изучаване на френски език в гр. Тетевен с пълно отличие и златен медал.


През 1991 г. завършва юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с пълно отличие и специализира същата година  в същия университет  „Управление и организация” и „Международни отношения”,  а във времето 1992 – 1994 г. специализира  „Международно търговско право” в Отавски университет – Канада. Владее френски, английски и руски език.
От 1995 г. до момента е адвокат – член на Софийската адвокатска колегия.
През периода 1995 – 1996 г. е правен консултант в Комитета по пощи и далекосъобщения.
От 1996 до 1997 г. е правен консултант във „Винтехпром” ЕАД гр. Пазарджик а от 1997 до1999 г. е правен консултант по хармонизация на законодателството на ЕС – Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа /МЗГАР/, Програма ФАР.
През 1999 г.  е експерт-юрист в Управление „Интеграционна политика на МЗГАР.
От 1997г. до  1999 г.  е хоноруван асистент по Основи на правото, Гражданското право, Облигационното право и Търговското право в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и в УНСС.
От 1999 г.  до 2003 г. е  старши и главен инспектор-юрист в Изпълнителна агенция „Главно инспекция по труда /ИА „ГИТ”/ - Министерство на труда и социалната политика /МТСП/.
През периода 1998 г. – 2001г. взема участие в подготовката на присъединяването н България към ЕС на експертно ниво – в преговорите по аналитичния преглед на законодателството /скрининг/ в Главна дирекция VI на Европейската комисия – Брюксел, участва процеса по  в хармонизирането на повече от 10 закона с правото на ЕС.
От 2000 г.  до 2016 г.  е редовен асистент и главен асистент по международно частно право в Юридически факултет на УНСС.
От 2001г.  до 2003 г.  е юрисконсулт на фонд „Условия на труд” към министерството на труда и социалната политика, а от 2003 г. – арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/ по ЗУКТС.
През 2005 г.  е хоноруван преподавател по дисциплината „Законодателство в изкуствата” в Департамент „Музика” на Нов български университет /НБУ/.
От 2006 г.  до момента   - лектор по международно търговско право в Международното висше бизнес училище в гр. Ботевград.
От 2003 г.  е представител на Българската асоциация по морско право в Международния морски комитет /ММК/ със седалище Антверпен - лектор и делегат на международните форуми на ММК в Бордо /2003/, Ванкувър /2004/, Дубровник /2007/, Атина /2008/, Ротердам /2009/, Буенос Айрес /2010/ и др.
От 2006 г.  до момента е диспашор  по обща авария в корабоплаването към Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
През 2007 г.  става носител на сертификат за висок престиж и обществено признание на Европейския форум на експертите.
През 2008 г. е научен консултант на правна кантора „Сути” за България /една от най-големите и престижни италиански адвокатски кантори по международно право/.
През 2013 г.  защитава докторска дисертация и придобива ОНС „Доктор“  по право. Темата на дисертационния труд е  „Договорът на международната търговска продажба на стоки”.
През 2015 г. е публикуван  хабилитационният ѝ труд „От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море”.
През 2016 г. става носител на значката „Златна книга” на Съвета на Европейска научна и културна общност за принос към развитието на българската наука.
През 2017 г. става Доцент по международно частно право в Юридическия факултет на УНСС.
От 2017 г.  е Заместник-декан но ЮФ на УНСС по международно сътрудничество и качество на обучението и научен секретар на Катедра „Международно право и право на ЕС” на ЮФ на УНСС.
Секретар е на Българската асоциация по морско право, член и секретар на Българската асоциация по сравнително право, член на Българската асоциация по аграрно право. Юрист на Съвета на европейската научна и културна общност.


Автор е на над петдесет публикации в областта на  международното право и правото на ЕС.
Участва като докладчик в многобройни национални и международни научни конференции.
Бащата на Диана – Марин Иванов Маринов, е роден в кв. Горно Шумнене на гр. Ябланица и дълги години е бил директор на гимназията в гр. Ябланица.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти