Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Синдикати

СИНДИКАЛИСТИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ С ОБЩА ПОЗИЦИЯ ЗА ОТСТОЯВАНЕ ПРАВАТА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

В централата на КНСБ в гр. София на 09.01.2008 г. се проведе среща на ръководството на най-големия синдикат у нас, начело с д-р Желязко Христов с председателите на БСДП Йордан Нихризов и ПД ”Социалдемократи” Николай Камов. В срещата участва и Божидар Митев – председател на Федерацията на енергетиците към КНСБ и председател на ОСА. Поводът бе изготвения от депутати от левицата Законопроект за изменение и допълнение на закона за колективните трудови спорове. Очевидно под натиска на определени бизнес среди, свързани с БСП в него се прави опит с процедурни хватки да се ликвидира възможността за стачки и синдикални протести. Въвеждането на платена арбитражна процедура пред Националния институт за помирение и арбитраж с продължителност от 30 дни поставя в неравностойно положение при спора работници и работодател. С измененията се нарушават вече утвърдени права за синдикален протест, закрепени от Европейската социална харта и актовете на Международната организация на труда (МОТ).
В проведения диалог социалдемократите приеха да подкрепят изготвената от КНСБ позиция по въпроса за законодателните промени в областта на колективните трудови спорове. Тя включва решително несъгласие с допълнителната усложнена във времето арбитражна процедура, при която се ограничават правата на работниците за протестни действия.. Не е нормално, когато повод за стачка са неизплатени работни заплати да се задължават работниците да преминават през удължени форми на арбитраж, за които да заплащат допълнително, за да добият конституционното си право. Промените в Закона за колективните трудови спорове не трябва да се извършват на части, какъвто подход е възприет от вносителите, а да се приеме изцяло нов закон, който да бъде съобразен с Конституцията, включващ регламент за провеждане на национална, отраслова и браншова стачка.
Синдикати и социалдемократи се договориха за бъдещи общи действия и сътрудничество за реализиране на поставените цели за усъвършенстване на законодателството в областта на колективните трудови спорове, основани на Европейската социална харта..


“Позиция” .

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти