Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Текуща информация / Пресцентър - съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На своето заседание на 01.12.2007 г. ИБ на БСДП реши да свика ХV-та Национална конференция на партията. Конференцията ще се проведе на 09.02.2008 г. от 11,00 часа в голямата заседателна зала в централата на БСДП гр.София, бул. “Ал.Стамболийски” № 51.
Съгласно Устава на Българската социалдемократическа партия право на участие в конференцията имат членовете на НК и ЦКРК на БСДП и председателите на редовно отчетените за 2007 г. по изискванията на ЗПП местни организации. Когато председател на месна организация е и член на НК или ЦКРК организацията делегира с протокол от събрание правата на негов заместник.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти