Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Избори / Избори

ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА


Кандидат на Българска социалдемократическа партия (БСДП) за кмет на община СофияДиана Маринова

Родена е на 09.12.1966 г. в гр. Дулово, в семейството на учители.


ОБРАЗОВАНИЕ
През 1985 г. завършва ЕСПУ с разширено изучаване на френски език – гр.Тетевен, а през 1991 г. с пълно отличие Юридическия факултет на СУ ”Климент Охридски”. Втора специалност “Международни отношения” придобива през 1992 г отново в СУ “Климент Охридски”.
От 1992 г. до 1994 г. е на специализация по международно търговско право в Отавски Университет – Канада.Понастоящем й предстои защита на докторска дисертация в Института за правни науки към БАН на тема : “Договорът за международна търговска продажба на стоки – сравнително-правни аспекти”.
Владее френски, английски и руски езици.


ТРУДОВА ДЕЙНОСТ
Диана Маринова е работила като правен експерт и съветник в Комитета по пощи и далекосъобщения, във “Винтехпром” – Пазарджик, Министерство на земеделието и горите, Министерство на труда и социалната политика, Фонд “Условия на труд” и др.
През периода 1998-2001 г. е участвала в подготовката на присъединяването на Р България към ЕС на експертно ниво – в преговорите по аналитичния преглед на законодателството (скрининг) в Главна дирекция VІ на Европейската комисия – Брюксел. Участвала е в хармонизирането на повече от 10 закона с правото на ЕС.
Член е на Софийска адвокатска колегия от 1995 г.
От 2000 г. е редовен асистент по международно частно право в Юридическия факултет на УНСС, а от 2004 г. е главен асистент.

Понастоящем Диана Маринова е представител на Р България в Международния морски комитет със седалище гр. Антверпен, Белгия, в качеството си на зам. председател и секретар на Българската асоциация по морско право; член е на Европейския форум на експертите; член е на Българската асоциация по сравнително право; медиатор към Американската адвокатска асоциация; арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж по Закона за уреждане на колективните трудови спорове; диспашор по обща авария в корабоплаването.

Автор е на над 10 публикации в областта на международното право и правото на ЕС.


ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Диана Маринова е член на Социалдемократическата партия (СДП) от януари 2001 г. През периода 2001-2003 е секретар на МО на СДП – Подуяне. От 19.02.2005 г. е член на НК на СДП, а от 30.07.2005 г. – член на ИБ на СДП. На 45-тия Извънреден конгрес на СДП на 18.12.2005 г. е избрана на главен секретар на СДП. На заседание на НК на СДП на 9.12.2006 г. е избрана за председател на СДП.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти