Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Конференции и дискусии / Материали за дискусия

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНОТО УЧАСТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 2003 Г. КАКВО ГОВОРЯТ БЕЗПРИСТРАСТНИТЕ ЦИФРИ?

Преди няколко седмици ЦИКМИ публикува окончателните резултати от Местни избори-2003 г. В седем тома са събрани всички данни по общини и видове избор - за кмет на общината, за съветници, за кметове на населени места. Извадката, публикувана в "Позиция", обаче показва най-съществената част, върху която може да се направи анализ за състоянието на политическите партии у нас - самостоятелното участие на партиите в изборите за общински съветници. От нея е видно, че 146-те политически субекти, участвали в надпреварата, могат да се градират в четири групи.
Първата включва четирите големи играча - БСП, СДС, ДПС и НДСВ, които имат над 150 000 гласа, т.е. безпрепятствено прескачат условната 4 %-това граница, заложена в изборите за парламент. Благодарение на добрите показатели в София към тази група може да се причисли и Съюзът на свободните демократи на Стефан Софиянски. За разлика от първите четири, обаче при него представянето по общини е изключително неравномерно, а и броят на общинските регистрации е най-нисък - 165.
Експериментът с избягването на коалиционни партньори от страна на СДС нагледно показва, че резултатът на ОДС от 800 хил. гласа на парламентарните избори през 2001 г. не е изключителна заслуга само на СДС. След поредното си роене с 279 000 гласа от 216 общини СДС, макар да води класацията в самостоятелното участие е далече от постиженията на втория - вечния конкурент БСП.
БСП, умело използвайки методиката на прелъстяване и отхвърляне на партньори, постигна самостоятелно завидните 933 съветника само при 179 некоалиционни участия. Проблемът на новопокръстените социалисти се появява от поведението на отхвърлените техни кандидати по места, които бързо припознаха сродни фантоми и дори постигнаха по-добри резултати от титулярния червен отбор. Мнозина от тях заформиха сдружения, рекламирани като "независими бизнесмени" или "регионални патриоти" и на дело показаха как комерсиализацията на изборите може да доведе и до мутризирането им.
Управляващите НДСВ и ДПС също изненадват, но разнопосочно. "Жълтите" бяха почти навсякъде без другарчета, ала от 236 общини успяха да вземат само 166 000 гласа. В пясъка потънаха огромните средства за скъпите имиджмейкърски агенции, докато т.нар. "малък партньор" ДПС просто им поведе с 2 към 1. За ДПС спокойно вече може да се каже, че не е регионална партия, въпреки символичното представяне в регионите с преобладаващо българско население и тоталните победи в традиционните депесарски общини. Методите за активиране на гласоподавателите в ДПС са общоидвестни, но прави впечатление разширението, опряно на ромския етнос. Иначе за трите ромски партии - ПС "Рома", ПД "Евророма" и "Свободна България" е характерна изключително добрата групираност и уплътняване на всеки вот със съответните мандати. (ПД "Рома" - 26 405 гласа и 62 съветника, ПД "Евророма" - 16 375 гласа и 33 съветника, "Свободна България" - 10 898 гласа и 18 съветника. За сравнение БСДП с 31 404 гласа има 43 съветника.)
Втората група включва 11 партии от 6-то до 16-то място в таблицата. Техните гласове се разпростират между 64 550 за "Българска социалдемокрация" и 23 546 за ОБТ. В тази група попада и БСДП. Макар мандатите, получени с тези гласове, да варират от 154 до 43, за всички партии тук може да се каже, че демонстрират потенциал, но са извън възможността да прескочат бариерата на парламентарните избори сами. В групата има твърде разнородни организации. ОБТ и ПД "Рома" са членове на "Коалиция за България". БЗНС-НС, БСДП и НДПС са част от коалиция ОДС. Има формации с традиции - БЗНС и ВМРО, както и такива с медийни успехи - движение "Гергьовден". В тази компания са и новите земеделски революционери от Национално сдружение БЗНС на Яни Янев. Постигнатите резултати те дължат на различни фактори и на преливане на гласоподаватели от разнообразни среди. С една дума механичния сбор от вота за този своеобразен център е невъзможен, макар да превишава резултатите на първите, както невъзможно е и тяхното съвместно коалиране. Разумното обединение между отделни партии от тази група и водещите формации може да даде на последните необходимата тежест за бъдеща изборна победа. Проблемът е единствено в преодоляването на партийния егоизъм и вечния стремеж на водачите в подобни коалиции да "изядат" своите политически партньори.
Третата група е от най-разностранни субекти. Сред тях има парламентарни формации - ДП, "Партия на жените", ПД "Социалдемократи", НИЕ, ДНВ "Оборище", представители на твърдолинейното комунистическо ядро - БКП-КПБ и БКП "Георги Димитров", две ромски формации, двете партии на зелените, християнски и либерални формации и възкръсналият "Блок на Жорж Ганчев". Всяка от тях участва с различен потенциал, но резултатите им са твърде скромни и са под нивото на един депутатски мандат. Навярно някои ще успеят да се включат в коалиционните споразумения на партии от другите две групи, ала плюсовете, които ще донесат някои от тях, са твърде дискусионни.
Последното ниво може спокойно да се определи като представители на регионални и маргинални политически субекти. Тук попадат, наред с Нова СДП и други формации, претендиращи за съпричастност към социалдемокрацията. За честта на традиционната социалдемокрация СДП, с която БСДП сключи алианс през 2002 г. е в по-предните позиции. Тя участва в 27 общини, събирайки 6 429 гласа и има 12 съветника. Партия "Български социалдемократи", с която по комерсиални подбуди БСДП бе подменена в официалния електронен сайт на Социнтерна, се оказа, както можеше да се предположи, полуфантом, щедро финансиран от БСП. Хората на Анастасов, ако могат да се определят така, имат 4 727 гласа от участие в 22 общини и 9 съветника. След тях е Движение за социален хуманизъм (ДСХ), в което се включиха представители на Петър Агов, с 3 116 гласа от 20 общини и 4 съветнически мандата. Тази информация естествено бе надлежно изпратена на Генералния секретар на Социнтерна г-н Луис Аяла, но тя едва ли ще впечатли някого, защото ролята по оттъргуването на интересите на традиционната социалдемокрация, която възложиха на Анастасов, вече е реализирана.
Това са фактите, които можем да извлечем от сухите цифри. Десетото място в класацията, заемано от БСДП, е и голямо, и малко постижение. Анализът на нашите резултати вече бе направен от Националния комитет. Сега идва времето да реализираме набелязаните задачи, защото в политиката самоуспокоението и прекомерното самочувствие се наказват жестоко, така, както в спорта.

Политическа партия Получени гласове за партията Брой общини, където партията участва самостоя-телно Брой на подадените действи-телни бюлетини Полу-чени манда-ти
1 Съюз на демократичните сили 278 547 216 2 258 181 541
2 Българска социалистическа партия 277 452 179 1 278 146 933
3 Движение за права и свободи 250 654 230 2 497 571 695
4 Национално движение “Симеон ІІ” 165 578 236 2 485 514 344
5 Съюз свободни демократи 140 884 165 2 185 185 146
6 Българска социалдемокрация 64 550 172 2 032 833 154
7 Български земеделски народен съюз-НС 59 415 174 1 602 494 130
8 ВМРО-БНД 45 855 131 1 759 839 86
9 Национално ДПС 33 309 101 1 555 547 65
10 Българска социалдемократическа партия 31 404 96 1 677 963 43
11 Национално сдружение БЗНС 31 031 155 2 070 365 44
12 Движение “Гергьовден” 29 300 108 1 253 586 43
13 Българско движение “Радикали” 29 099 105 1 457 578 52
14 Български земеделски народен съюз 27 806 113 1 710 879 44
15 Политически съюз “Рома” 26 405 68 832 460 62
16 Обединен блок на труда 23 546 59 964 764 44
17 БКП-КПБ 18 462 104 1 724 748 12
18 ПД “Евророма” 16 375 64 1 553 751 33
19 Партия на българските жени 16 371 77 1 351 860 21
20 Българско движение “НИЕ” 16 242 105 1 771 146 19
21 Блокът на Жорж Ганчев 16 018 68 1 231 458 20
22 Демократическа партия 13 725 60 602 973 26
23 Партия “Либерален съюз” 13 426 53 1 082 165 16
24 ПД “Социалдемократи” 13 112 45 454 338 30
25 БКП “Г.Димитров” 12 078 71 1 320 325 9
26 Партия “Свободна България” 10 898 36 380 131 18
27 Зелена партия в България 10 827 45 1 009 558 18
28 Партия на зелените 10 783 37 573 141 13
29 Българска християнска коалиция 9 746 31 991 747 3
30 ДНВ “Оборище” 8 339 45 1 090 147 8

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти