Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Партньорство / Неправителствени организации

ВЪВЕДЕНИЕ


В България съществуват традиции в развитието на малкия и
средния бизнес. Той е бил преобладаваща форма на организация в стопанството за периода от Освобождението до започналата през 1947 г. национализация, колективизация и централизация на икономиката.
След промените в страната станали в края на 1989 г. протече процес на масова регистрация на частни фирми в България. По същество това бяха предимно микро, малки и средни предприятия. Голяма част от тях започнаха своята дейност със собствени средства. За съжаление огромните икономически трусове разтърсили страната ни доведоха преобладаващата част от малките фирмите до тежко състояние.
Манталитета на ръководителите на тези фирми е повлиян значително от икономическите стереотипи преди 1989 г. Поради тази причина много от тях не могат да се ориентират в новите пазарни условия и новите изисквания към тях поставяни от бъдещото ни членство в Европейския съюз и глобализацията на икономиката.
От многобройните срещи с предприемачи на малки фирми установих, че е на тези хора е необходимо помагало, което накратко да опише новите изисквания към малките фирми в България.
В следващата поредица от статии ще се опитам да изложа основните изисквания към мениджмънта на малката фирма в страната.

Александър Банев
председател на УС на НПЗК
София 2004 г.


А. КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От изключително значение е квалификацията Ви (завършено образование, следдипломна квалификация) и професионалния опит да са в бранша в които е основния предмет на дейност на фирмата Ви. Необходимо е периодично да осъвременявате образованието с най-новите тенденции в развитието на бранша. Това става с преминаване на специализирани квалификационни курсове, семинари и други подходящи форми на обучение и не на последно място самообучение.
На ръководителя на фирма освен строго специализирана подготовка са необходими и познания от общ характер. Задължително е да имате общи познания в следните направления – търговия, икономика, право и администрация.
Не са редки случаите, когато дадена фирма е в състояние или дори произвежда отлични продукти и в същото време дали поради неумела търговска политика или недобре изградена икономическа схема да се намира в тежко състояние.
Човешко е да не си признаваме, че има неща, които не умеем да правим. Въпреки това изградете екипа си от сътрудници, които да са специализирани в отделните елементи на Вашия бизнес и на които може да се доверите.
Умелото ръководство на фирма е изкуство. Организацията на собствената Ви работа и работата на сътрудниците Ви, контрола върху дейността им, синхрона и духа на взаимодействие и сътрудничество между отделните сътрудници във фирмата е залог за успех.
Сътрудниците Ви също се нуждаят от допълнителна квалификация и обучение.

Б. ФИНАНСОВИ ПРЕДПОСТАВКИ
Развитието на който и да е бизнес без осигурено достатъчно финансиране на всички етапи и елементи е немислимо. Трябва да сме твърдо решени да реализираме плануваното с нужната енергичност и изобретателност. Финансовите резерви са крайно необходими, защото винаги се налагат непредвидени разходи.
Не трябва да се разчита само на собствен финансов ресурс, а и на привлечен капитал от финансови и нефинансови източници. Колкото по-малко финансови сътресения има при реализирането на даден проект, толкова по ефективен е крайния резултат.

В. ВСЕОТДАЙНОСТ И ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ
Частния бизнес изисква от предприемачите да са готови на жертви от всякакво естество. Не са редки случаите предприемача да работи 60 или повече часа седмично.
Понякога успеха идва за сметка свободното време, годишния отпуск и дори семейния живот. За осъществяване на една програма не е достатъчно да е добре съставена, добре изпълнявана и добре финансирана. За успеха и е нужен хъс, целеустременост, енергичност и изобретателност, дори когато в началото не носи редовни и добри печалби.

Г. НЕОБХОДИМА Е ДОБРА ФИЗИЧЕСКА ФОРМА И ПОДКРЕПАТА НА СЕМЕЙСТВОТО.
Работата на предприемача често е свързана с продължителен стрес. Невъзможно е да бъдат избягвани такива ситуации и именно в такава обстановка трябва да се търси и намира решение на проблемите. Когато всичко е безкрайно объркано трябва да сте в състояние трезво да набелязвате дългосрочни и краткосрочни цели и задачи и ефективно да ги изпълнявате. Дългия работен ден и напрежението изискват от предприемача да е в добра физическа форма и да е работоспособен. Като прибавим и несигурността разбираме, че частния бизнес поглъща по-голямата час от физическата Ви и психическа енергия. За да се чувствате в добра кондиция и да издържате на натоварването Ви е необходима безрезервна подкрепа в къщи. Семейната среда (преди всичко моралната подкрепа) трябва да помагат за пълно възстановяване и почивка след работния ден.

Като заключение
трябва да Ви успокоим, че няма успешен предприемач, при който да са изпълнени гореизброените изисквания. Въпреки това стремежа на всеки трябва да бъде към максимално покритие на тези критерии. Би било добре да анализирате настоящето състояние на нещата и да съставите подробен план за подобрението им. Не забравяйте да поставите срокове за изпълнение, а след това и да изпълните набелязаните мерки.


Следва:
Стратегия за превръщането на фирмата Ви в модерна, конкурентоспособна на европейско ниво.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти