Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Решения / Изпълнително бюро

Р Е Ш Е Н И Я

НА ИБ НА БСДП ОТ ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 16.10.2004 Г. В ГР.СЛИВЕНВъз основа на направения анализ и проведената след него дискусия ИБ на БСДП

Р Е Ш И:

1. БСДП да продължи политиката за разгръщане на програмните си цели в законодателни инициативи и обществени кампании.
2. На основата на програмните си приоритети БСДП да търси единодействие с всички демократични сили, уважаващи нейните социалдемократически идеи.
3. Във връзка с направените предложения от ДСБ за съвместна политическа работа, ИБ на БСДП да излъчи контактна група за провеждане на среща и да направи експертен анализ за съществуващите общи цели и задачи, които могат да бъдат основа на бъдещо предизборно сътрудничество.
4. Местните организации да представят в ИБ на БСДП своите виждания за основните насоки, върху които партията да постави акцент в своята платформа за парламентарните избори.
5. По случай 15 години от възстановяването на БСДП, Изпълнителното бюро свиква на тържествено заседание Националния комитет на 27.11.2004 г. в гр.София. ИБ на БСДП възлага техническата организация на честването на Софийската градска организация. За тържественото заседание да се отправят покани към всички, свързани с възстановяването през 1989 г. на БСДП. Изпълнителното бюро възлага на местните организации да поемат подходящи инициативи за отбелязване на юбилея по общини.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти