Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Решения / Изпълнително бюро

На 17.04.2004 г. в клуба на БСДП в гр.Велико Търново се проведе редовно заседание на Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия. В дневния ред беше включено разглеждането на въпроси от актуалната политика, свързани с отношението на партията към дебата за свикване на Велико народно събрание, положението на нашия контингент в умиротворителните сили в Ирак, коалиционната политика на БСДП, състоянието на местните организации, както и предстоящите инициативи, предложени от тях. По поставените проблеми бе проведен обстоен дебат, на чиято основа ИБ прие решения, които да представи на заседанието на Националния комитет. (тестът на решенията публикуваме отделно)
ИБ на БСДП реши също така да свика Националния комитет на партията на заседание в гр.Пловдив на 05.06.2004 г. от 10,30 часа в залата на Профсъюзния дом при дневен ред:
1. Ролята на БСДП в настоящата политическа обстановка в страната и задачите на местните организации.
2. Разни.


Р Е Ш Е Н И Е
НА ИБ НА БСДП

От заседанието, проведено на 17.04.2004 г. в гр.Велико Търново


След направените разисквания по точките на утвърдения дневен ред ИБ на БСДП

Р Е Ш И:

1. БСДП подкрепя мисията на българския контингент в Кербала и счита, че тя трябва да бъде изпълнена докрай, защото е в интерес на иракския народ и на мира и стабилността в региона. Българското общество е нужно да окаже съответната морална и материална подкрепа на нашите бойци. Своите задължения е необходимо да изпълнят Върховният главнокомандващ, Генералният щаб и Министерството на отбраната в съответствие с предоставените им пълномощия.
2. БСДП е за свикване на Велико народно събрание след изтичане на мандата на настоящия парламент. В българското общество трябва да се открие дебат за промените в Конституцията, които е нужно да се извършат от ВНС. БСДП ще се противопостави категорично на всеки опит да се разруши политическата система в страната посредством постепенното размиване и игнориране на политическите партии и промяна на републиканската парламентарна форма на управление.
3. БСДП да продължи политическия диалог с всички демократични партии, приемащи нейната социалдемократическа идентичност, на основата на програмните принципи, утвърдени на 44-ия конгрес на партията.
4. ИБ на БСДП подкрепя инициативата на местните организации в гр.Лом и гр.Горна Оряховица за създаване на инициативен комитет за възстановяване дейността на кораба "Радецки". Призовава членовете на партията да се присъединят към нея и възлага на зам.председателя Цветан Димитров да осъществи необходимите контакти с управата на музея "Радецки" и с ръководството на Партията на българските жени, подела подобна инициатива.
5. ИБ на БСДП възлага на зам.председателя Сашо Маджаров и на члена на ИБ Минко Стефанов да подготвят необходимите документи и да организират възстановяването дейността на Социалдемократическия младежки съюз.
6. ИБ на БСДП свиква редовно заседание на НК на БСДП на 05.06.2004 г. от 10,30 часа в гр.Пловдив, залата на Профсъюзния дом.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти