Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Избори / Избори

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ КНСБ И БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
(БСДП)


Като отчитат положителните резултати от досегашната съвместна дейност в:
-защита интересите на хората на наемния труд, посредством осъществените законови инициативи и одобрените законопроекти в парламента, свързани с облекчаване реализацията на работническите вземания, с трудовото и социално законодателство;
-процеса на хармонизиране на българското законодателство с икономическите и социалните практики в ЕС;
-отстояване на по-добри условия за развитие на дребния бизнес и кооперативното движение в България;
Като признават:
-нуждата от задълбочаване на диалога в обществото в духа на европейските традиции за устойчив социален мир и демократично развитие на социалните отношения;
-необходимостта от социална отговорност на работодателите и насърчаване заинтересоваността за конструктивно партньорство между хората на труда и капитала.
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската социалдемократическа партия (БСДП) изразяват своята готовност да работят съвместно за утвърждаване на принципите за свобода, солидарност и справедливост и на конкурентно способна икономика в България и за изграждане на европейски социален модел и се споразумяват:
1.БСДП приема решението на IV-та Конференция на КНСБ за използване на политически средства и механизми за защита на социалните и трудови права на българските граждани и за разрешаване на всички значими социални проблеми при запазване на политическата независимост на синдиката.
2.КНСБ подкрепя усилията на БСДП за обединяване в единен политически субект на автентичната, некомунистическа социалдемокрация.
3.БСДП приема да включи в своята гражданска квота за Местни избори 2003 синдикални дейци, представители на КНСБ и предложени от синдиката професионалисти и интелектуалци от гражданското общество, които ще защитават и ще бъдат гарант за изпълнение на социалните елементи от общинските програми.
4. Двете страни ще продължат и разширят ползотворното сътрудничество за превръщане на дневния ред на обикновените хора в дневен ред на управлението, посредством реализация на идеи за ограничаване на безработицата, подпомагане на дребния бизнес, повишаване на жизнения стандарт, приемане на съвременните европейски практики в социалното и трудово законодателство и издигане на образованието на младите като водещ приоритет на нацията.
Настоящето споразумение ще се реализира чрез двустранни договори на национално ниво по основните му направления, както и с конкретни споразумения на общинско ниво при постигане на съгласие между съответните общински структури.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти