Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Избори / Избори

В ПОМОЩ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЩАБОВЕ НА БСДП

ХРОНОГРАМА НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ'2003 СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ


1. Президентът на Република България насрочва изборите за съветници и кметове на основание чл.7, ал.1, утвърждава изборните книжа съгласно чл.7, ал.2 и назначава Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ).
2. На основание чл.26, ал.1 ЦИКМИ назначава Общински избирателни комисии (ОИК) по предложение на кметовете на общините в срок до 40 дни преди изборния ден. Преговорите с политическите сили за формиране на ОИК се провеждат преди това.
3. ЦИКМИ регистрира партии и коалиции и изпраща на ОИК списък на регистрираните партии и коалиции (чл.41, ал.1 и 3) в срок до 40 дни преди изборния ден.
4. ОИК регистрира партии и коалиции в съответната община (чл.41, ал.1) в срок до 35 дни преди изборния ден. Партиите и коалициите представят удостоверение, че са регистрирани в ЦИКМИ за участие в изборите. Когато партии и коалиции участват в предизборни коалиции за местни избори в съответната община, различни от регистрираните коалиции в ЦИКМИ, удостоверение от ЦИКМИ се представя за всяка от тях. Предизборните коалиции представят решението за своето образуване, подписано то упълномощените представители на съответните партии и коалиции, образец от подписа на лицата, които ги представляват, и образец от печата, ако има такъв (чл.41, ал.2). ВНИМАНИЕ: При сключване на предизборни коалиции да се проверяват внимателно пълномощията на представителите на отделните партии. Без регистриране на БСДП в ОИК не може да се регистрират кандидати за кметове и съветници. Неспазването на срока за регистрация на партията до 35 дни преди изборния ден води до невъзможност за участието в изборите.
5. ОИК регистрира кандидатски листи в срок до 30 дни преди изборния ден (чл.42, ал.3). Регистрирането на кандидатските листи и кандидатите за кметове се извършва от ОИК в отделен регистър при представяне на следните документи:
- предложение от централното или друго упълномощено ръководство на партията, коалицията или на инициативния комитет в съответния избирателен район, подписано от определен брой избиратели;
- заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или инициативен комитет;
- декларация за кандидата, че няма друго гражданство;
- СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ.
ОИК проверява служебно личните данни на кандидатите, ЕГН, адрес и датата на адресна регистрация чл.42, ал.1 и 2).
6. ОИК назначава Секционните избирателни комисии (СИК) най-късно до 35 дни преди изборния ден (чл.29). Предложение за СИК се прави от кмета на общината след консултации с ръководствата на местните ръководства на партии и коалиции. Всяка СИК се състои от: председател, зам.председател, секретар и до 4 члена.
7. ОИК регистрира нови листи на основание чл.44 не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В случаите, когато е отказана регистрация или когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията или инициативният комитет, които са го посочили, могат да предложат за регистрация нова листа или нов кандидат, но не по-късно от 20 дни преди изборния ден.
8. ОИК чрез жребий определя поредността на изписването на кандидатите за кмет и кандидатските листи за съветници не по-късно от 20 дни преди изборния ден (чл.73 и чл.73а).
9. ОИК насрочва втори тур за изборите за кмет не по-късно от 7 дни след изборния ден (чл.27, ал.1, т.13). Нови избори се насрочват, когато няма избран кандидат.

Съществени моменти, които трябва да бъдат отчетени при преговорите за създаване на коалиция и участие в избирателния процес:

- Избори за кметове на населени места се правят при наличие на над 250 жители в съответното населено место.
- Кметовете назначават своите заместници и кметските наместници в населени места до 250 жители. Те не се утвърждават от Общинския съвет, както беше до сега.
- Изборите за кметове и съветници са два независими избора. Партия може да участва и в двата едновременно или само в един от тях. Една партия може да участва в различни коалиции за избор на кмет и за избор на общински съветници. Но една партия едновременно не може да участва в различни коалиции, в коалиция и самостоятелно в единия от двата избора.
- Кандидатите за кметове могат да бъдат включени в партийни листи за избор на общински съветници, ако са издигнати от инициативни комитети като независими кандидати. Забраната за участие в партийни листи и за издигане като партиен кандидат за кмет се отнася до служители на департизирани институции - съд, прокуратура, МВР, МНО и др. Такива кандидати могат да бъдат издигани само като независими.
- Ако кандидатурата за кмет на общината е издигната от коалиция от партии, то кандидатурите за кметове на населени места в същата община трябва да бъдат издигнати от същата тази коалиция. Не може партиите в коалицията или част от тях да издигат отделни кандидати за кметове на населени места.
- Подкрепата на независим кандидат от партия е доброволен акт, който не се регистрира в избирателния процес и има само морален характер. В случай, че се подкрепя независим кандидат за общински кмет, партията може да издига самостоятелни кандидатури за кметове на населени места в същата община.
- Няма и не може да съществува листа на независими съветници. Всеки независим съветник участва в изборния процес в конкуренция с останалите независими и с партийните листи. Не може едновременно да съществува кандидатура за независим съветник и той да бъде включен в партийна листа. В такива случаи ОИК касира кандидата.
- Всеки кандидат за кмет и кандидат за общински съветник може да има свои застъпници във всека избирателна секция. Ролята на застъпниците е важна за честността на изборния процес и не бива да се подценява.
В БСДП за местни избори'2003 ще бъде формиран предизборен щаб. Неясните въпроси в изборния процес можете да отправите към него. Телефонът на щаба ще бъде телефонът/факс на централата на партията.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти