Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Избори / Избори

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ

РЕШЕНИЕ
№62 София, 29 август 2003 г.
ОТНОСНО: регистрация на политическа партия
"Българска социалдемократическа партия"
Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени за 26 октомври 2003 г., от политическа партия "Българска социалдемократическа партия", подписано от представляващия партията Йордан Ангелов Нихризов.
Заявлението е заведено в регистъра на ЦИКМИ под № 39 от 28 август 2003 г.
Към заявлението са приложени съгласно Решение № 6 от 19 август 2003 г. на ЦИКМИ следните документи:
1. Копие от бр. 32/1990 г. на "Държавен вестник", в който е
обнародвана регистрацията на партията, заверено от заявителя.
2. Копие от бр. 35/2001 г. на "Държавен вестник", в който е
обнародвана промяна в регистрацията на партията, заверено от заявителя.
3. Удостоверение за актуално състояние на партията от
25.08.2003 г. по ф.д. № 572/1990 г. на СГС.
4. Образец от подписа на лицето, представляващо партията.
5. Образец от печата на партията.
Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. З от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори
РЕШИ:
ПРЕДСЕ,
СЕКРЕТАР
Регистрира за участие в местните избори, насрочени за 26 октомври 2003 г., партия "Българска социалдемократическа партия".
ИМ.СД/ЛТ

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти